ECVET Nieuwsbrief
- Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken -
ECVET Nieuwsbrief  # 01 | april 2018
ECVET is het Europese systeem voor het erkennen van elders behaalde leerresultaten. Het Nationaal Coördinatie Punt ECVET verbindt middelbaar beroepsonderwijsinstellingen en stakeholders die met ECVET werken en faciliteert bij het verkennen van de mogelijkheden van ECVET in Leven Lang Leren en mobiliteit in Nederland. Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de laatste nationale en Europese ontwikkelingen en activiteiten.
Pilots mbo-certificaten voor meer arbeidsmarktkansen
Wat is er nodig om beroepsgerichte onderdelen van opleidingen te gebruiken voor mbo-certificaten, zodat werkenden en werkzoekenden hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken?
Lees verder >>
Study on instruments supporting the EU VET policy
Het onderzoek van Europese instrumenten ter ondersteuning van het Europese beleid op beroepsvaardigheden stond centraal tijdens de ECVET Users' group die plaatsvond op 8 maart jl. in Helsinki.
Lees verder >>
CHAIN5 | community of practice for level 5 qualifications
Het Europees netwerk is in 2013 opgericht met als doel specifiek aandacht te schenken aan het praktische gebruik voor het flexibiliseren van leerwegen, met inzet van dergelijke kwalificaties op niveau 5 van het EQF - en dus ook het NLQF.
Lees verder >>
De ins & outs van NLQF
Hoe wordt het niveau van kwalificaties bepaald? Wat is de wettelijke status van het NLQF? Wat heb ik eraan als individu en als opleider of werkgever? Wat is de relatie met het Europese Kwalificatieraamwerk EQF?

Op deze vragen en meer werd antwoord gegeven tijdens het webinar dat plaatsvond op 22 maart jl. Meer weten? Bekijk dan het webinar alsnog.

Bekijk ook de animatie met uitleg over het Nederlands Kwalificatieraamwerk.
Lees verder >>
KOMPAS21
KOMPAS21 staat voor ‘Kennis Over Mijn Persoonlijke Attitudes en Skills21’ . 
Het instrument geeft studenten inzicht in hun 21e Century Skills.Naast vakvaardigheden is er steeds meer aandacht voor vaardigheden als ondernemendheid, kritisch denken en mediawijsheid. Maar hoe goed zijn deze ontwikkeld bij studenten?
Lees verder >>
Wellant conferentie Mobility “broaden your horizon” | 18 januari 2018
Verschillende thema's zoals gepersonaliseerd leren, validering & erkenning vaardigheden, leven lang leren, ondernemerschap, mobiliteit stonden deze dag centraal.


De opbrengsten zijn te gebruiken als inzichten om de eigen mobiliteit te verbeteren. De conferentie vond plaats ter ere van het pensioen van André Huigens. Lees meer over de opbrengsten.
Lees verder >>
Seminar ‘How to promote a VET mobility culture?’ | 7 november 2017
Studenten, docenten, coördinatoren, werkgevers, managers en beleidsmakers gingen met elkaar in gesprek over het verkennen van nieuwe mogelijkheden om een interregionale mobiliteitscultuur te bevorderen.
De focus lag daarbij in het initiële beroepsonderwijs en -opleiding (IVET/leercontracten). Zij richtten zich daarbij op grensoverschrijdende mobiliteit tussen vier grensregio's in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland.
Lees verder >>
Events
17-18 mei 2018
PLA on ' ECVET and validation of non-formal and informal learning' 
Roskilde // Denemarken
Lees verder >>
14-15 juni 2018
Annual ECVET Forum
Sofia // Bulgarije
Lees verder >>
Contact
NCP ECVET
Postbus 1585
5200 BP 's-Hertogenbosch
+31 (0)73 6800 762
ecvet@cinop.nl
www.ecvet.nl

NCP ECVET is onderdeel van CINOP Publieke programma’s.


Route >>
Profiel wijzigen | mail a friend | aanmelden | afmelden