ECVET Nieuwsbrief
- Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken -
ECVET Nieuwsbrief  # 02 | oktober 2017
ECVET is het Europese systeem voor het erkennen van elders behaalde leerresultaten. Het Nationaal Coördinatie Punt ECVET verbindt middelbaar beroepsonderwijsinstellingen en stakeholders die met ECVET werken en faciliteert bij het verkennen van de mogelijkheden van ECVET in Leven Lang Leren en mobiliteit in Nederland. Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de laatste nationale en Europese ontwikkelingen en activiteiten.
Nieuwe ECVET-experts stellen zich voor
    Wim Siemann, projectleider ROC Albeda
"Als lid van het expertteam zal ik mij vooral bezighouden met internationalisering en ECVET-units maar ook de ontwikkelingen volgen in het kader van een Leven Lang Leren."
    Monique Derks, directeur Facemaker
"Vanuit mijn bedrijf maak ik medewerkers en managers bewust van wat ze kunnen, wat ze willen en waar ze blij van worden. Daar is ECVET een mooi instrument voor."
Lees verder >>
De waarde en het gebruik van ECVET
Het NCP heeft onderzoek gedaan naar meningen en behoeften van ECVET-betrokkenen binnen onderwijs-instellingen. In het onderzoek is ook gekeken naar de samenwerking met andere landen, het gebruik van ECVET en meerwaarde en toekomst van ECVET.
Lees verder >>
Borging van examinering in het buitenland door toepassing ECVET-principes
Internationalisering is voor veel opleidingen een vanzelfsprekend onderdeel geworden. Om studietijd van studenten te besparen is examineren in het buitenland nodig. Lees hier hoe Landstede dit aanpakt.
Lees verder >>
Netwerk Flexibilisering mbo van start
Vanuit diverse hoeken wordt de roep om flexibilisering in het onderwijs groter. Niet alleen om recht te doen aan verschillen tussen studenten, maar ook om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken en een leven lang ontwikkelen te stimuleren. Om dit handen en voeten te geven start er een Netwerk Flexibilisering mbo, om het begrip flexibilisering concreter vorm en inhoud geven. Om van daaruit implementatie in de praktijk te versterken. De ECVET-principes zouden een waardevolle bijdrage kunnen zijn aan flexibilisering in het mbo.
Lees verder >>
Toepassing ECVET bij leren op de werkplek
In het project Erasmus+ is samengewerkt aan het realiseren van professionele trainingen en het verbeteren van schoolsystemen voor begeleiding en ondersteuning bij werkplekleren voor zowel docenten als studenten.
Lees verder >>
Verslag Study visit PEARL | 4-5 juli 2017
Het ECVET Pear learning event met Europese onderwijs- en opleidingsdeskundigen vond plaats in Birmingham. Centraal stond de toepassing van Europese instrumenten zoals ECVET, EQAVET en Europass. Alle instrumenten, die zijn gericht op het vergemakkelijken van kwaliteit en erkenning in het beroepsonderwijs en mobiliteit.
Lees verder >>
Vacature ECVET-experts: Deel jouw expertise!
ECVET-experts informeren en adviseren geïnteresseerden over wat ECVET is en wat ECVET voor een organisatie zou kunnen betekenen.
Kom jij ons team versterken?
Lees verder >>
Events
Conferentie 'De toekomst van permanent leren en ontwikkelen'  
14 november 2017
Domstad // Utrecht
Lees verder >>
Contact
NCP ECVET
Postbus 1585
5200 BP 's-Hertogenbosch
+31 (0)73 6800 800
ecvet@cinop.nl
www.ecvet.nl

NCP ECVET is onderdeel van CINOP Publieke programma’s


Route >>
Profiel wijzigen | mail a friend | aanmelden | afmelden