ECVET Nieuwsbrief
- Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken -
ECVET Nieuwsbrief  # 01 | juni 2017
ECVET is het Europese systeem voor het erkennen van elders behaalde leerresultaten. Het Nationaal Coördinatie Punt ECVET verbindt middelbaar beroepsonderwijsinstellingen en stakeholders die met ECVET werken en faciliteert bij het verkennen van de mogelijkheden van ECVET in Leven Lang Leren en mobiliteit in Nederland. Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de laatste nationale en Europese ontwikkelingen en activiteiten.
ECVET Netwerk meeting: speerpunten van Europees beleid | 14-15 juni 2017
Tijdens de bijeenkomsten, van de ECVET Users group en de coördinatoren van de Nationale ECVET experts teams, zijn de landen geïnformeerd over de Europese (beleids)ontwikkelingen op het gebied van ECVET.
Lees verder >>
Dag over examineren in het buitenland | 16 mei 2017
Tijdens de bijeenkomst werden de kaders van internationale mobiliteit en examinering geschetst. Collega’s vertelden over hun ervaringen met examinering in het buitenland. Vraagstukken zijn zowel vanuit het perspectief van de coördinator internationalisering/IBPV-coördinatoren als vanuit de examencommissies/ beleidsmedewerkers examinering bekeken. Daarbij werd ook de connectie met ECVET gelegd.
Lees verder >>
PLA Horizontale vergelijking van kwalificaties | 18-19 mei 2017 
Gezien het feit dat er geen enkele 'juiste' manier is om leerresultaten te begrijpen en toe te passen, is een systematische en open dialoog tussen landen nodig. Dit was dan ook het doel van deze Peer Learning Activity (PLA). Ook Nederland was daarbij vertegenwoordigd.  
Lees verder >>
ECVET magazine juni 2017
Informatie over de recentste ontwikkelingen op het gebied van ECVET in Europa.
Lees verder >>
Europese ECVET-experts en stakeholders doen 7 aanbevelingen voor identificatie flexibele leerwegen in het mbo
Deze aanbevelingen zijn het resultaat van verschillende overleggen die plaatsvonden tussen de Europese ECVET werkgroep, met leden van de ECVET Users Group (AT, CZ, DE, FI, FR, IE, NO, NL, PL, SE, UK) en Europese stakeholders (Cedefop, EfVET, ETUC, UEAPME).
Lees verder >>
Herziening European Qualifications Framework (EQF) voor leven lang leren
De Raad (Onderwijs, Cultuur en Sport), die op 22 mei jl. bijeenkwam, gaat akkoord met de herziening van het EQF. De herziening verzekert continuïteit, verdieping en aansluiting bij toekomstige onderwijsontwikkelingen.
Lees verder >>
Summary report 'How to make visible and value skills and competences of refugees'
De toenemende vluchtelingenstroom gaf eerder aanleiding tot een Peer Learning Activity (PLA) dat in 2016 plaatsvond. Het formele verslag van deze PLA over het herkennen en erkennen van vaardigheden en competenties van vluchtelingen als ook de conclusies, aanbevelingen en vervolgvragen zijn gepubliceerd op de website.
Lees verder >>
Valideren van leeruitkomsten, hoe doen ze dat in Polen?
De publicatie is bedoeld voor beleidsmakers en bevoegde instanties voor het toekennen van kwalificaties. Het dient als hulpmiddel voor personen die zijn betrokken bij het plannen en uitvoeren van validering, ontwikkeling, beoordeling en beschrijving van de kwalificaties.
Lees verder >>
Erasmus+ 30 jaar!
Erasmus+ bestaat dit jaar 30 jaar. Deze mijlpaal wordt met verschillende activiteiten nationaal en op Europees niveau gevierd. Ben je benieuwd naar de andere festiviteiten die nog georganiseerd worden rondom de 30e verjaardag van Erasmus+? 
Lees verder >>
ECVET nu op ook LinkedIn
Direct op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Volg ons op LinkedIn. De updates verschijnen dan automatisch op uw tijdlijn.
Lees verder >>
Events
Annual ECVET Forum
19-20 oktober 2017
Qawra // Malta
Lees verder >>
Vervolgbijeenkomst Examinering in het buitenland
(datum volgt z.s.m.)
Regio Utrecht
Contact
NCP ECVET
Postbus 1585
5200 BP 's-Hertogenbosch
+31 (0)73 6800 800
ecvet@cinop.nl
www.ecvet.nl

NCP ECVET is onderdeel van CINOP Publieke programma’s


Route >>
Profiel wijzigen | mail a friend | aanmelden | afmelden