ECVET Nieuwsbrief
- Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken -
ECVET Nieuwsbrief december 2016
ECVET is het Europese systeem voor het erkennen van elders behaalde leerresultaten. Het Nationaal Coördinatie Punt ECVET verbindt middelbaar beroepsonderwijsinstellingen en stakeholders die met ECVET werken en faciliteert bij het verkennen van de mogelijkheden van ECVET in Leven Lang Leren en mobiliteit in Nederland. Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de laatste nationale en Europese ontwikkelingen en activiteiten.
Onderzoek ECVET
De eerste bevindingen van het onderzoek naar het gebruik en waarde van ECVET bij studentenmobiliteit zijn bekend.
Lees verder >>
Servicedocument
De Nederlandse ECVET-experts hebben een servicedocument ontwikkeld voor het gebruik van ECVET bij internationale studentenmobiliteit.
Lees verder >>
Wat is ECVET en wanneer gebruik je het?
Er is een flyer beschikbaar met beknopte informatie over wat ECVET is en in welke situaties het gebruikt kan worden. De flyer is bedoeld voor mensen die nog niet eerder met ECVET gewerkt hebben en voor wie het een eerste kennismaking is. De flyer is te bestellen via ecvet@cinop.nl
Lees verder >>
Bruggen bouwen
Om verschillende doelgroepen, zoals kwetsbare jongeren, zo optimaal mogelijk naar de arbeidsmarkt of het mbo toe te leiden is er het landelijk programma 'Bruggen Bouwen'. Van belang hierbij is de inzet van ECVET-methodiek en eenheden en het gebruik van standaarden voor het valideren van leerresultaten.
Lees verder >>
Erkenning leerbedrijven
Aan de hand van het reglement erkenning leerbedrijven SBB voert het SBB de erkenninig van leerbedrijven uit. In 2016 - 2017 kunnen ook voordrachten worden ingediend via de portfoliowerkwijze. Rob van Wezel licht de nieuwe werkwijze voor het erkennen van buitenlandse leerbedrijven toe.
Lees verder >>
Update website
Op de website van het Nationaal Coördinatiepunt ECVET (www.ecvet.nl) is een aantal aanvullingen gemaakt die mogelijk ook voor u interessant zijn. Zo is er specifieke informatie opgenomen over de kracht van ECVET voor twee verschillende doelgroepen: studenten en volwassenen. Op de website vindt u informatie inclusief praktijkvoorbeelden over hoe ECVET ingezet kan worden om (internationale) studenten mobiliteit en een Leven Lang Leren onder volwassenen te stimuleren Daarnaast is het ECVET-magazine van december in de bibliotheek opgenomen waarin aandacht wordt besteed aan het ECVET-forum en validering van non-formeel en informeel leren. We wensen u veel leesplezier toe!
De beste wensen voor het nieuwe jaar
Het Nationaal Coördinatiepunt ECVET wens u, mede namens het nationale team van ECVET-experts, prettige feestdagen en een heel gelukkig 2017 toe!
Contact
NCP ECVET
Postbus 1585
5200 BP 's-Hertogenbosch
+31 (0)73 6800 800
ecvet@cinop.nl
www.ecvet.nl

NCP ECVET is onderdeel van CINOP Publieke programma’s


Route >>
Profiel wijzigen | mail a friend | aanmelden | afmelden