ECVET Nieuwsbrief
- Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken -
ECVET Nieuwsbrief  # 01 Juni 2015
ECVET is het Europese systeem voor het erkennen van elders behaalde leerresultaten. Het Nationaal Coördinatie Punt ECVET verbindt middelbaar beroepsonderwijsinstellingen en stakeholders die met ECVET werken en faciliteert bij het verkennen van de mogelijkheden van ECVET in Leven Lang Leren en mobiliteit in Nederland. Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de laatste nationale en Europese ontwikkelingen en activiteiten.
Uitbreiding Nederlandse team van ECVET-experts
Tot op heden bestond het expertteam uit zes experts die zich richtten op het stimuleren van de (internationale) studentenmobiliteit door het gebruik van ECVET. ECVET wordt steeds vaker ook ingezet voor andere doelgroepen. In een aantal pilots wordt ECVET ingezet om volwassenen efficiënt van werk naar werk te helpen. In het kader van deze ontwikkelingen wordt het expertteam momenteel uitgebreid met een aantal nieuwe experts. Deze experts kunnen vanuit hun werkervaring de meerwaarde van ECVET voor een Leven Lang Leren beamen. De nieuwe experts worden binnenkort vermeld op www.ecvet.nl. Een van de nieuwe experts is in deze nieuwsbrief al aan de beurt om uitgebreid voorgesteld te worden!
Verkennend onderzoek leerresultaten
Onlangs is een kort verkennend onderzoek uitgevoerd door Karel Kans (ecbo) naar de toepassing van leeruitkomsten (learning outcomes) in het mbo. Leeruitkomsten zijn beschrijvingen van wat een lerende weet, begrijpt en kan doen na afronding van een leerproces. Deze leeruitkomsten zijn leerwegonafhankelijk geformuleerd. Voor het mbo zijn ze vastgelegd in kwalificatiedossiers. Maar hoe werken leeruitkomsten door in het mbo? De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in het artikel ‘Over flexibele routes en eenduidige uitkomsten’. Dit artikel over leeruitkomsten in het mbo is gepubliceerd in de Canon van het Beroepsonderwijs, klik hier voor het artikel. De volledige rapportage wordt binnenkort gepubliceerd.
Gezamenlijke werkgroep ECVET-EQAVET
In de periode september 2014 en april 2015 heeft een gezamenlijke werkgroep van ECVET en EQAVET gewerkt aan het versterken van de verbindingen tussen ECVET en EQAVET.
Lees verder >>
Verslag seminar Permeability
Verslag seminar Permeability: vocational education and training - higher education | 13-14 april 2015

In april organiseerde het Nationaal Agentschap Erasmus+ een Thematisch Contact Seminar gericht op permeability tussen het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. 38 deelnemers uit 11 EU-lidstaten werkten ideeën uit om permeability tussen het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs te vergroten. Verschillende partnerschappen werden opgericht rondom thema’s als flexibele leerwegen, kwaliteitszorg en transfer of credit.

Vanuit het onderwijs, bedrijfsleven en beleidsontwikkelaars werden ervaringen uitgewisseld over het gebruik van creditsystemen/-instrumenten. Voor ECVET en ECTS werd ingegaan op de verschillen, maar vooral de onderlinge compatibiliteit tussen de twee. Het team van ECVET-experts, NCP ECVET en de Bologna-experts legden hier een basis voor het zetten van verdere stappen.

Het verslag van het seminar is hier te vinden.
Albeda College aan de slag met NLQF en ECVET
Albeda samen met bedrijfsleven proactief aan de slag met NLQF en ECVET bij kwalificatiedossiers;
In gesprek met Peter Siemann, adviseur onderwijs en innovatie van het Albeda College
Lees verder >>
In de spotlight: Diane de Vries
In de ECVET-nieuwsbrief stellen we iedere keer een expert voor. Dit maal is één van onze nieuwe Leven Lang Leren experts aan de beurt: Diane de Vries.
Lees verder >>
Contact
NCP ECVET
Postbus 1585
5200 BP 's-Hertogenbosch
+31 (0)73 6800 762
info@ecvet.nl
www.ecvet.nl


Route >>
Profiel wijzigen | mail a friend | aanmelden | afmelden