Eqavet Nieuwsbrief

– Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken –
EQAVET NL
Nieuwsbrief # 02 | september 2017
Het NCP EQAVET werkt aan het verder versterken van de kwaliteitsborging in het mbo in Nederland. Met deze nieuwsbrief brengt het NCP u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg in Nederland en in Europa. Het NCP is in Nederland het aanspreekpunt voor het Europees referentiekader voor kwaliteitszorg in het mbo. In ons werk maken wij zoveel mogelijk gebruik van opgedane inzichten in Nederland en Europa.
 
Wilt u op de hoogte blijven van de EQAVET-activiteiten dan kunt u zich hier registreren.

Veel leesplezier,
Medewerkers van het NCP EQAVET


Nieuws uit Nederland 
Leer jij als docent ook zoveel van je collega’s?
Leren van je collega’s is een mooie manier om je blijvend te ontwikkelen. Om tot collegiaal leren te komen is het belangrijk om daar als team een structurele aanpak voor te vinden. Dit is de teams van de sector Gezondheidszorg van het Horizon College en het team Verzorgende Generiek van Koning Willem I College gelukt. Benieuwd hoe zij dat doen? Kijk de filmpjes.
 Lees meer
Versterken kwaliteitscultuur? Ja, maar hoe dan?
Het versterken van kwaliteitscultuur biedt veel kansen voor scholen en onderwijsteams om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Op veel scholen leeft de vraag hoe je dat doet. Daarom hebben het NCP EQAVET en het Kwaliteitsnetwerk mbo het initiatief genomen om een publicatie op te stellen met daarin de nieuwste inzichten over wat te doen als je in onderwijsteams in het mbo de kwaliteitscultuur wilt versterken. De publicatie verschijnt op 5 oktober 2017 op de jaarlijkse conferentie van het Kwaliteitsnetwerk.
Kwaliteitsborging in ontwikkeling
Om te verkennen hoe de kwaliteitsborging in het mbo in Nederland verder kan groeien, organiseerde het NCP EQAVET in opdracht van het ministerie van OCW een bijeenkomst met kwaliteitszorgadviseurs van mbo-instelling. Benieuwd naar wat er uit deze verkenning is gekomen?
 Lees meer
Regionale kennisdeling – Q-dagen
Wilt u nieuwe inzichten opdoen, kennis delen en dit vertalen naar vraagstukken in uw eigen praktijk over thema’s zoals kwaliteitscultuur, medewerkerstevredenheid en feedback van alumni en studenten? Het NCP EQAVET maakt dit mogelijk door regionale Q-dagen te organiseren. Hebt u interesse en wilt u erbij zijn, laat dit dan alvast weten door te mailen naar EQAVET@cinop.nl
Conferentie Kwaliteitsnetwerk mbo
Voor iedereen die zich bezig houdt met het borgen en verbeteren van de onderwijskwaliteit is er de jaarlijkse conferentie van het kwaliteitsnetwerk mbo. Dit jaar staat het versterken van kwaliteitscultuur centraal. Het NCP EQAVET verzorgt hier twee workshops.
 Lees meer
Inzichten uit het buitenland opdoen over kwaliteitscultuur
Bij een van de workshops op de conferentie van het kwaliteitsnetwerk zijn buitenlandse gasten uit het EQAVET-netwerk vertegenwoordigd. We gaan met hen in gesprek over hoe in hun land scholen en docenten werken aan het verbeteren van de kwaliteit en wat daarin de rol van kwaliteitscultuur is. Voertaal is Engels.
 Lees meer
De Heb-je-genoeg-geleerd-vandaag-cyclus (HJGGV-cyclus)
Deze cyclus ondersteunt onderwijsteams bij het continu verbeteren van de onderwijskwaliteit. De cyclus start met het verzamelen van feedback van studenten. Op basis daarvan formuleert en zet het team acties uit. Na een paar weken checkt het team opnieuw de mening van de studenten en wat daarin veranderd is. Benieuwd of deze cyclus ook wat is voor jouw onderwijsteams?
 Lees meer
  • Als team verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leren en presteren? In een artikel in Onderwijsinnovatie, september 2017, blz. 21 staat de route die Avans Hogeschool met zijn teams daarvoor nam.
  • Het Qual4T-project ontwikkelt praktische handvatten voor docenten, teams en kwaliteitszorgadviseurs om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Bekijk via lees meer de nieuwsbrief. 
 Lees meer
Nieuws uit Europa
Peer learning activity ‘Versterken kwaliteitscultuur’ in eigen land
Het versterken van kwaliteitscultuur is niet alleen in Nederland, maar in heel Europa een relevant onderwerp. De ideeën die we hierover ontwikkeld hebben in Nederland, delen we graag met andere lidstaten. Op de PLA zijn Finland, Oostenrijk, Tsjechië, Kroatië, Estland, Noorwegen en Zweden vertegenwoordigd. Benieuwd naar de inhoud van de PLA?
 Lees meer
Hoe docenten te betrekken bij kwaliteitsborging van het onderwijs?
Docenten hebben een cruciale rol bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Om hen deze rol te laten pakken is het belangrijk dat kwaliteitsborging onderdeel is van hun dagelijks werk. Daarvoor is het belangrijk dat de gehele organisatie één en dezelfde taal spreekt als het gaat om onderwijs en kwaliteit. Benieuwd naar inzichten hoe docenten meer te betrekken bij kwaliteitsborging?
 Lees meer
Kwaliteit verbeteren van leren in de bpv
Het onderwijssysteem van een ander land vormt vaak een mooie spiegel voor ons eigen onderwijs om te reflecteren op wat goed gaat en waar het nog beter kan. Verschillende landen kwamen in januari bijeen om van elkaar te leren over werkplekleren. Het Duitse duale systeem diende als voorbeeld. Stakeholders van het Nederlandse mbo reflecteerden op de uitkomsten van deze bijeenkomst. Benieuwd naar de opgedane inzichten?
 Lees meer
Gebruik van EQAVET-indicators voor accreditatie of externe evaluatie
Het EQAVET-referentiekader kent 10 indicatoren. Sommige daarvan zijn bruikbaar om iets te zeggen over de kwaliteit van het onderwijs en anderen minder. Benieuwd naar de uitkomsten van de peer learning activity in Tallin over het nut van de EQAVET-indicatoren om de kwaliteit van het onderwijs te evalueren?
 Lees meer
Study visit Kwaliteitsborging werkplekleren in Roemenië – 24 en 25 oktober 2017
Een groot deel van het leren in het mbo vindt plaats op de werkplek. Ook daarvan moet de kwaliteit geborgd zijn. SBB sluit aan namens Nederland om mee te doen in de discussie en nieuwe inzichten op te doen. 
 Lees meer
Werkgroep over de strategische context voor ontwikkeling kwaliteitsborging en EQAVET
Nederland voorzitter Europese EQAVET-werkgroep
Op 16 november 2017 zal de eerste bijeenkomst van de strategische werkgroep gaan plaatsvinden in Den Haag. Thea van den Boom zal namens Nederland deze werkgroep voorzitten en Alie Kamphuis zal namens het NCP EQAVET haar hierin ondersteunen. De werkgroep zal gaan reflecteren op de wijze waarop kwaliteitsborging in het mbo op Europees niveau kan worden versterkt en zal beleidsmakers op Europees niveau van advies gaan voorzien. De werkgroep zal 3 keer bijeenkomen en voor de zomer van 2018 haar advies opleveren.
 Lees meer
Mbo belangrijk in aanpak verminderen vroegtijdige schoolverlaters
Uit onderzoek van Cedefop blijkt de Nederlandse aanpak ‘Aanval op uitval’ daar een goed voorbeeld van. Zinvolle elementen in de aanpak tegen vroegtijdig schoolverlaten zijn ‘een aantrekkelijk onderwijsaanbod’ en ‘het actief benaderen van studenten van mbo-opleidingen’. Het mbo moet worden erkend als één van de oplossingen voor vroegtijdig schoolverlaten, aldus Cedefop.
 Lees meer
Nationaal Coördinatiepunt EQAVET • Postbus 1585 • 5200 BP ´s-Hertogenbosch • Nederland
Het NCP EQAVET is onderdeel van CINOP Publieke programma's
T +31 (0)73 680 07 62 • eqavet@cinop.nlwww.eqavet.nl
© European Quality Assurance in Vocational Education and Training
Profiel wijzigen | mail a friend | aanmelden | afmelden