Erasmus+ Nieuwsbrief - meer perspectief
- Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken -
Erasmus+
Nieuwsbrief Erasmus+ voor Onderwijs, Training en Jeugd
# 6 | oktober 2015
Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Met deze maandelijkse nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van nationale en Europese ontwikkelingen, subsidies, trainingen en andere mogelijkheden in Europa.
 
 
meerdere sectoren
 
primair en voortgezet onderwijs
 
middelbaar beroepsonderwijs
hoger onderwijs
 
volwasseneneducatie
 
jeugd
 
 
 
 
  Nieuws voor meerdere sectoren
Algemeen
 

Problemen met uploaden eForms?
alle sectoren
Reactie van de Europese Commissie over de Adobe Acrobat Reader versies. 

 
Projectuitvoering
 

Update Mobility Tool
alle sectoren
Bekijk het overzicht van de laatste updates van de Mobility Tool.

 
Evenementen
 
Conferentie Erasmus+, hoe maak jij het verschil | 1 december 2015 | Den Haag
alle sectoren
Het NA Erasmus+ Onderwjis & Training en het NA Erasmus+ Jeugd organiseren op dinsdag 1 december de conferentie Erasmus+, hoe maak jij het verschil. Aanmelden kan via de website. Let op: voor hogeronderwijsinstellingen geldt een aparte aanmeldprocedure; neem contact op met de coördinator Erasmus+ van je instelling.
 
Informatiebijeenkomst Knowledge and Sector Skills Alliances | 23 november 2015
middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs
Knowledge Alliances zijn sectoroverstijgende partnerschappen tussen instellingen voor hoger onderwijs en ondernemingen. Sector Skills Alliances zijn partnerschappen tussen beroepsonderwijsorganisaties en ondernemingen.
 

Voorlichtingsbijeenkomst Erasmus+ Call 2016 | 16 november | Utrecht
middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Deze voorlichtingsbijeenkomst staat in het teken van het indienen van projectvoorstellen Erasmus+, Call 2016 met informatie over de mogelijkheden van Erasmus+ voor mobiliteit (KA1) én strategische partnerschappen (KA2).

 
Virtual contact seminar | 3 december 2015
voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs
Ben jij een enthousiaste leraar en ben je op zoek naar nieuwe professionele inspiratie? Neem dan deel aan het virtuele contactseminar Enhancing teaching profession through European co-operations. Aanmelden kan tot en met 26 oktober 2015.
 
Terugblik evenementen
 
Kick-off & Inspiratiesessie voor mbo en ve: Call 2014-2015 | 29 september | Ede
middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
De bijeenkomst was voor projectleiders en coördinatoren van toegekende mobiliteitsprojecten en strategische partnerschappen Erasmus+ Call 2014 en Call 2015.
 
 
  Primair en voortgezet onderwijs
Algemeen
 
Hulp nodig bij het invullen van de Mobility Tool?  
Heb je problemen bij het indienen van je rapportage in de Mobility Tool? Bel dan ons algemene nummer 070-4260260 en vraag naar Silvia Rossa of Monique Weels. Zij zijn van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur bereikbaar.
 
Practical Guide for School Leaders 
De EC heeft een gids ontwikkeld voor schoolleiders (maar ook teamleiders, coördinatoren, leraren etc.) die willen weten wat Erasmus+ te bieden heeft. Je vindt er voorbeelden van hoe je met goed plannen en bevlogen leiderschap Erasmus+ kunt inzetten om de doelstellingen van scholen, personeel en leerlingen kunt bereiken.
 
Evenementen
 
Informatiebijeenkomst Call 2016 KA1/KA2 | 19 november 2015
Tijdens de informatiebijeenkomst bij cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht geven we algemene voorlichting over zowel mobiliteit van docenten/personeel (KA1) als de strategische (school) partnerschappen (KA2).
 
 
  Middelbaar beroepsonderwijs
Algemeen
 
Mobility VET Charter - Call 2016 
Houd onze website in de gaten! De nieuwe Call voor de Mobility VET Charter verschijnt in week 44.
 

Toekenningen Mobility VET Charter Call 2015
Ervaren aanvragers van mobiliteit in het mbo (KA1) kregen in Call 2015 voor het eerst de mogelijkheid om een Mobility VET Charter aan te vragen.

 

Verschillende Europass-documenten?
Een veelgestelde vraag door mbo (internationale) stagecoördinatoren. Lees de uitleg van Europass Nederland.

 

Wedstrijd ervaringsverhaal stage/studie in Europa voor mbo-studenten
Deadline 1 november!
Laat jouw studenten meedingen naar de Mobility Award 2015! Breng jouw organisatie, studenten en internationale activiteiten voor het voetlicht!

 

Wedstrijd ervaringsverhalen professionals in het mbo 2015
Deadline 1 november!
Ben je professional in het mbo? Zet dan je ervaringsverhaal op papier en ding mee naar de Mobility Award 2015. Zet jouw organisatie en internationale activiteiten in the picture!

 
Europese monitoringsbijeenkomst WBL en lancering WBL-toolkit
Tijdens deze bijeenkomst kwamen Europese projectcoordinatoren van relevante KA2-projecten bijeen.De toolkit voor WBL werd tijdens de conferentie officieel gelanceerd.
 

Online Linguistic Support (OLS)
Op onze website vind je aangepaste of nieuwe informatie over de Online Linguistic Support (OLS).

 
Evenementen
 

Gebruikerstraining Mobility Tool  en OLS | 8 december 2015 | Utrecht
Let op: deze training is alleen voor KA1-projecten. Heeft u vragen over lopende projecten, stel ze tijdens deze bijeenkomst.

 

Financiële workshop KA2 | 8 december 2015 | Utrecht
Let op: deze training is alleen voor KA2-projecten. Heeft u vragen over lopende projecten, stel ze tijdens deze bijeenkomst.

 
Nieuws uit de projecten
 
Project Young2Fail
Een project over voortijdig schoolverlaten, waarin de gemeente ’s-Hertogenbosch en het Rodenborch-College participeren. Lees meer over de internationale conferentie die plaatsvond op 30 september jl.
 

Project Good Guidance is afgesloten, maar wordt vervolgd!
Op 15 september jl. vond in het Kasteel de slotbijeenkomst plaats van het EU project Good Guidance.

 
 
  Hoger onderwijs
Algemeen
 
Terugblik tweede aanvraagronde KA107, mobiliteit met partnerlanden
De tweede aanvraagronde voor international credit mobility (studenten en stafleden in het ho) is gesloten. De mobiliteit vindt plaats tussen partnerlanden en landen buiten de EU. Er hebben zes instellingen subsidie aangevraagd voor in totaal 744.333 Euro.
 
Evenementen
 
Informatiebijeenkomsten Call 2016 KA2 | 29 oktober, 3 november, 5 november 2015
Tijdens de informatiebijeenkomst krijg je antwoord op de volgende vragen. Wat is een strategisch partnerschap precies? Wat zijn de voorwaarden en de do's en dont's als je een aanvraag wil doen?
 
Informatiebijeenkomst Call 2016 KA103 en KA107 | 15 december 2015
Informatiebijeenkomst over KA103 (reguliere mobiliteit) en KA107 (mobiliteit met partnerlanden).Houd de website in de gaten voor het programma en de registratie.
 
Informatiebijeenkomst Centrale Acties | 17  november 2015
Informatiebijeenkomst, in samenwerking met de Europese Commissie over de centrale acties Joint Master degrees en Capacity Builiding. Houd de website in de gaten voor de locatie, tijd en registratie.
InIn
 
  Volwasseneneducatie
Algemeen
 

Aankondiging launch EPALE | 16 december 2015
Op 16 december 2015 zal het nieuwe laagdrempelig digitale platform voor de volwasseneneducatie, EPALE, feestelijk officieel in gebruik worden genomen.

 

Verslag Festival van het Leren
In de FlevoMeer Bibliotheek Lelystad vond op vrijdag 18 september 2015 de landelijke dag van het Festival van het Leren plaats, middenin de festivalweek vol activiteiten overal in het land.

 
Evenementen
 

Gebruikerstraining Mobility Tool | 8 december 2015 | Utrecht
Let op: deze training is alleen voor KA1-projecten. Heeft u vragen over lopende projecten, stel ze tijdens deze bijeenkomst.

 

Financiële workshop KA2 | 8 december 2015 | Utrecht
Let op: deze training is alleen voor KA2-projecten. Heeft u vragen over lopende projecten, stel ze tijdens deze bijeenkomst.

 
Nieuws uit de projecten
 

Senior Citizens and Youngsters in Society
Het project wil senioren en jongeren met tools hun kennis, vaardigheden en competenties verbeteren, in bijzonder op het vlak van ICT, communicatie en sociale interactie.

 
 
  Jeugd
Algemeen
 
Terugblik deadline 1 oktober 2015
Er zijn 92 aanvragen binnengekomen voor onder meer trainingen voor jongerenwerkers, Europees vrijwilligerswerk en strategische partnerschappen.
 
Doe mee met de Massive Open Online Course!
Alles weten over Erasmus+ Jeugd in begrijpelijke taal? Doe mee met de gratis Massive Open Online Course en krijg een concreet idee van onze doelen, prioriteiten en ons idee van impact. 
 
Terugblik Make the Move!
Hoe vind jij nieuwe partners voor internationale projecten en specifiek voor een jongerenuitwisseling? Van 6-11 oktober jl. hebben er 42 deelnemers uit 23 landen deelgenomen aan een contactseminar in Portugal.
 
Publicatie over jongerenuitwisselingen
Hoe kan een jongerenuitwisseling binnen Erasmus+ Jeugd gebruikt worden als een onderdeel van jongerenwerk? Het boekje Cherry on the cake legt het uit. 
 
Netwerkbijeenkomst Nederlandse EVS-organisaties en het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd
Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd organiseert op 20 november een jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor alle Nederlandse geaccrediteerde zend-, gast-, en coördinerende organisaties van EVS.
 
Bereid je voor op een uitwisseling!
Van plan om een uitwisseling te organiseren? Kom beslagen ten ijs en doe mee aan een voorbereidende bijeenkomst.
 
EU Youth Report 2015
In de Europese Unie zijn jongeren beter opgeleid dan hun voorouders en minder jongeren verlaten vroegtijdig hun school. Dat is de uitkomst van het EU Youth Report 2015. 
 
Trainingen Erasmus+ Jeugd
 

Netwerkbijeenkomst Nederlandse EVS-organisaties en het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd
20 november 2015. Geef je op vóór 19 november 2015.Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd organiseert een jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor alle Nederlandse geaccrediteerde zend-, gast-, en coördinerende organisaties van EVS. 

 

Startersdag
24 november 2015. Geef je op vóór 19 november 2015. Samen met andere deelnemers en twee trainers ga je aan de slag met zaken die belangrijk zijn als je met subsidie van Erasmus+ Jeugd een uitwisseling wilt organiseren.

 

BiTriMulti-training - internationale training voor nieuwkomers over jongerenuitwisselingen
15 – 19 december 2015. Geef je op vóór 2 november 2015. Aan de hand van een simulatiespel en workshops doorloop je alle fasen van een jongerenuitwisseling en leer je je eerste uitwisseling van Erasmus+ opzetten.

 

Appetiser - Introductietraining internationaal werken met jongeren
26-30 januari 2016. Geef je op vóór 15 november 2015. Een appetiser is een internationale introductietraining in het internationaal werken met jongeren voor jongerenwerkers en actieve vrijwilligers.

 

SOHO-training in Cyprus: zenden en ontvangen van EVS-vrijwilligers
23 – 27 februari 2016. Geef je op vóór 22 november 2015. De training is bedoeld voor begeleiders, mentoren en contactpersonen die actief zijn bij EVS-projecten.

 
Eurodesk
 
Nieuwe website Eurodesk
Eurodesk heeft een nieuwe website: Op Go Europe vinden jongeren van 13-30 jaar onafhankelijke informatie over uitwisselingen, vrijwilligerswerk en (vakantie)werk, studeren, stage lopen, wonen en reizen in Europa.
 
De BuitenlandBeurs: The world is your playground!
De Buitenlandbeurs vindt op 27 & 28 november 2015 plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Eurodesk staat voor je klaar met informatie over jouw mogelijkheden in Europa.
 
Traineeships bij de Raad van Europa
Bij de Raad van Europa kun je aan de slag om de mensenrechten en democratie in Europa te bevorderen.
 
European Youth Portal
 
Tien redenen om naar het buitenland te gaan!
Waarom zou je in Nederland blijven?
 
Europees Vrijwilligerswerk in Belfast
Michella Koehorst (28 jaar) ging een jaar naar Noord-Ierland.
 
   
NA Erasmus+ Onderwijs & Training
po-vo-ho: erasmusplus@epnuffic.nl
mbo-ve: erasmusplus@cinop.nl

NA Erasmus+ Jeugd
erasmusplus@nji.nl

www.erasmusplus.nl
 
Twitter   Facebook   youtube   Linkedin