Euroguidance Nieuwsbrief

– Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken –
Euroguidance
Nieuwsbrief # 02 | maart 2018
Via de Euroguidance nieuwsbrief brengen wij je met regelmaat op de hoogte van nationale en Europese ontwikkelingen en evenementen op het terrein van loopbaanactiviteiten. Kijk ook voor de laatste updates op www.euroguidance.nl. Je kunt ons ook volgen op Twitter, LinkedIn en Facebook

Nieuws
 

Workshop: in gesprek over LOB met behulp van een raamwerk | 20 maart 2018
Tijdens de conferentie van Expertisepunt LOB verzorgde Euroguidance Nederland een workshop waar zij met de deelnemers aan de slag gingen met het Raamwerk loopbaanbegeleiding jongeren. Het raamwerk is recentelijk, in opdracht van het ministerie van OCW, door Euroguidance Nederland ontwikkeld.
 Lees meer
Vrijwilligers FC Groningen ontvangen Europass
FC Groningen is blij met alle vrijwilligers en waardeert hen met een Europass certificaat. Om vrijwilligerswerk te waarderen heeft Europass Nederland het Europass Certificaat voor vrijwilligers bedacht. Hiermee worden de competenties en vaardigheden, die vrijwilligers opdoen in het vrijwilligerswerk, erkend en vastgelegd. De kwaliteiten van de vrijwilligers worden hiermee inzichtelijk en worden kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Voor een organisatie is dit een manier om hun waardering uit te spreken.
 Lees meer

Beleid
 

Onderwijsraad brengt advies uit over loopbanen van leraren 
Het lerarentekort in het primair onderwijs breidt uit naar het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Hoe kunnen opleidingsstructuur en arbeidsstructuur bijdragen aan de gewenste kwantiteit en kwaliteit van leraren?
Hierbij ziet de Onderwijsraad een aantal knelpunten, zoals de status en het imago van leraren, de loopbaanmogelijkheden en de werkdruk. Ook lijkt het systeem van bekwaamheidseisen, niveau-indelingen, bevoegdheden, functiestructuren en beloningsstructuren zowel complex als ontoereikend. Denk mee en stuur je bijdrage in voor 1 mei a.s.
 Lees meer
LOB en aansluiting onderwijs arbeidsmarkt
LOB en aansluiting onderwijs arbeidsmarkt stonden centraal tijdens het Algemeen Overleg tussen Ingrid Van Engelshoven, minister van OCW en de vaste commissie Onderwijs van de Tweede Kamer. Ook het raamwerk LOB, ontwikkeld door Euroguidance Nederland, kwam aan de orde. Christine Clement, projectleider van Euroguidance Nederland was erbij. Zij doet verslag.
 Lees meer
Dashboard Jongeren in Kwetsbare Positie
Het dashboard toont de ontwikkeling van het cohort van jongeren dat in 2011 een kwetsbare overstap maakte naar de regio. In dit dashboard zijn de jongeren in een kwetsbare positie afgebakend op basis van vooropleiding, overstap naar het mbo (niveau 1 of 2) en voortijdig schoolverlaten. Deze gegevens leiden tot negen gedefinieerde kwetsbare overstapgroepen, die gevolgd worden per RMC-regio en door de tijd.
 Lees meer

Publicaties
 

Global standards: bridging the skills gap
Het mbo staat voor de uitdaging om op de hoogte te blijven en in te spelen op de steeds snellere veranderingen in hun markten en economieën.
In de brochure zijn zeventien casestudies beschreven over processen, ontwikkelingen, successen en uitdagingen voor bridging the skills gap.
De resulterende standaarden kunnen overheden, werkgevers, hogescholen, opleiders en andere instanties ondersteunen om vaardigheden naar een hoger niveau te brengen.

 Lees meer
Guidance 4.0:Iinnovative Practices for New Skills
Het compendium bevat tal van beschrijvingen van innovaties op het gebied van ICT in relatie tot begeleiding, ontwikkeling van loopbaanvaardigheden, sleutelcompetenties en andere vaardigheden die nodig zijn in de hedendaagse wereld van werk en leren.
Het compendium is het resultaat van het tweedaagse Cross-Border seminar dat plaatsvond op 4 en 5 oktober 2017. Aan dit seminar namen 85 loopbaanbegeleiders en -experts uit elf landen deel.
 Lees meer
Social inclusion - inspirerende trends
De brochure biedt een overzicht van de belangrijkste trends, ideeën en ontwikkelingen op het gebied van sociale inclusie. Uitkomsten die zijn verzameld tijdens de bijeenkomst waar, voor het eerst, deelnemers van drie Europees gesubsidieerde programma's +, Creative Europe en Europe for Citizens, bijeenkwamen. De brochure is een inspiratiebron voor nieuwe projecten gericht op sociale inclusie. 
 Lees meer
Aanpakken mismatch arbeidsmarkt vergt andere houding beleidsmakers
Het rapport 'Insights into skill shortages and skill mismatch' roept beleidsmakers op om een ​​andere mindset aan te nemen voor het aanpakken van mismatch op het gebied van vaardigheden, gericht op duurzame toepassing en een leven lang leren. Een tekort aan vaardigheden en het niet combineren van vaardigheden zijn belangrijke zorgen voor beleidsmakers.
 Lees meer

Instrumenten
 

KOMPAS21 - Kennis Over Mijn Persoonlijke Attitudes en Skills21
Naast vakvaardigheden is er steeds meer aandacht voor vaardigheden als ondernemendheid, kritisch denken en mediawijsheid. Maar hoe goed zijn deze ontwikkeld bij studenten? Projectleider dr. Pieter Baay van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo): “Zoals bij een echt kompas laat KOMPAS21 je zien waar je heen wilt (ontwikkeling) en waar je nu bent (niveau). Elke maand kunnen studenten, docenten en bedrijfsleven meedenken over de 21ste-eeuwse vaardigheden via www.kompas21.nl en staat er een thema centraal.
 Lees meer
Skills Profile Tool - ontwikkeling potentieel van vluchtelingen en immigranten
De Europese Commissie is bezig met de ontwikkeling van een tool die kan worden ingezet tijdens een gesprek. Denk daarbij aan het identificeren van behoeften van vaardigheden, begeleiding, beoordeling en ondesteuning bij het zoeken naar werk en afstemming van taken.

De tool is speciaal bedoeld voor organisaties die betrokken zijn bij de opvang en integratie van vluchtelingen. 
Help mee bij de doorontwikkeling van deze tool. De BETA-versie is al beschikbaar.
 Lees meer
Elektronisch portfolio voor vaardigheden en kwalificaties
Het e-portfolio (European Skills Passport) verzamelt de informatie over één persoon op één plek. Zie het als een elektronische koffer, waarmee je alle dingen op één plek verzamelt. Alle Europassdocumenten, zoals het Certificaatsupplement, Diplomasupplement, Europass mobiliteit en het Taalpaspoort kunnen eenvoudig worden toegevoegd. Daarnaast voeg je je vaardigheden toe.
Het digitale "skills intelligence"-gegevenssysteem maakt vaardigheden en kwalificaties transparanter in de hele EU.
 Lees meer
Taken Euroguidance Nederland
Euroguidance Nederland vervult de rol van ‘Nederlands loopbaankennispunt EU’ in het licht van een leven lang leren. Dit betekent dat relevante informatie over loopbaan(begeleiding) vanuit Europa gekoppeld wordt aan relevante en actuele onderwerpen op het gebied van loopbaan(begeleiding) in Nederland, voor partners en intermediaire organisaties in de sectoren beroepsonderwijs en arbeidsmarkt.
 In de werkwijze staat verbinding met wat er in Nederland speelt voorop naast het verbreden en verdiepen van het eigen perspectief door van Europa te leren.
 
Euroguidance Nederland • Postbus 1585 • 5200 BP 's-Hertogenbosch
Euroguidance Nederland is onderdeel van CINOP Publieke programma's
T: +31(0)73 680 07 62 • euroguidance@cinop.nlwww.euroguidance.nltwitter.com/euroguidance
© Euroguidance Nederland
Profiel wijzigen | mail a friend | aanmelden | afmelden