Erasmus+ Nieuwsbrief - meer perspectief
- Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken -
Erasmus+
Nieuwsbrief Erasmus+ voor Onderwijs, Training en Jeugd
# 2 | februari 2018 
Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Met deze maandelijkse nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van nationale en Europese ontwikkelingen, subsidies, trainingen en andere mogelijkheden in Europa.
 
 
meerdere sectoren
 
primair en voortgezet onderwijs
 
middelbaar beroepsonderwijs
hoger onderwijs
 
volwasseneneducatie
 
jeugd
 
 
 
 
  Nieuws voor meerdere sectoren
Europees jaar Cultureel Erfgoed 2018
 
Expertmeeting: hoe behouden we ons erfgoed in de toekomst?
    Het NA Erasmus+ verzorgde hier een presentatie over de mogelijkheden van Strategische partnerschappen Erasmus+ voor het opleiden van vakmensen voor onder meer het behoud van het cultureel erfgoed.

European Year of Cultureel Heritage zoekt projecten! 
alle sectoren
Gaat je project van Erasmus+ (of een ander project gefinancierd door de EU) over het cultureel erfgoed? Maak dan je project extra zichtbaar en vraag het label aan op de website van de EU. Laat ons weten wanneer je een label hebt gekregen!
 
 
Algemeen
 
Tussentijdse evaluatie Erasmus+
alle onderwijssectoren
In het algemeen wordt Erasmus+ sterk gewaardeerd en blijken de geëvalueerde programma’s zeer doeltreffend. Daarnaast is de Europese toegevoegde waarde van het programma onmiskenbaar.

 
Ontvangen aanvragen Mobiliteit Call 2018
alle onderwijssectoren
1 februari jl. was de deadline voor het indienen van aanvragen KA1 Mobiliteit. Lees meer over de aantallen en het beschikbare budget.
 
Project Results Platform
alle sectoren
Het platform is voorzien van extra mogelijkheden voor het uploaden en downloaden van informatie.
Het platform biedt naast een inspiratie een mooi overzicht wat in de projecten vanuit alle sectoren is ontwikkeld.
 
Beeldjaarverslag Erasmus+ 2017
alle sectoren
Erasmus+ verrijkt je leven, verbreedt je horizon: dat blijkt uit de verhalen van deelnemers van projecten vanuit de Key Actions. Laat je inspireren! De brochures zijn gratis op te vragen bij jouw Nationaal Agentschap.
 
Rekentool voor aanvragers Strategische partnerschappen KA2
alle onderwijssectoren
Ben je bezig met de voorbereidingen voor het aanvragen van subsidie? Gebruik dan de rekentool voor het berekenen van je subsidieaanvraag.
 
Houd de deadlines in de gaten!
alle sectoren
Op 28 februari a.s. is de deadline voor Kennisalliances (ho), Sector Skills Alliances (mbo) en Capaciteitsopbouw KA2 (ho). Op 8 maart is de deadline voor Capaciteitsopbouw KA2 (jeugd) en 21 maart de deadline voor Strategische partnerschappen in het onderwijs.
 
Algemeen
 
Transnationale samenwerkingsactiviteiten - ook voor jou!
alle onderwijssectoren
Verschillende landen organiseren seminars voor het samenbrengen van samenwerkingspartners, uitwerken van projectideeën en verdieping in specifieke thema's. Voor sommige TCA's is de deadline al op heel korte termijn. Houd de website in de gaten voor nieuwe updates!
 
 
  Primair en voortgezet onderwijs
Algemeen
 
Telefonische bereikbaarheid team po/vo
We horen af en toe dat we telefonisch niet goed bereikbaar zijn. Dit vinden wij uiteraard heel vervelend.
 
Docenten Duits gezocht voor conferentie | 13-15 mei 2018 | Weimar
Ben je op zoek naar internationale contacten en wil je op termijn een leerlingenuitwisseling starten? Wij zoeken twee docenten Duits die willen deelnemen aan deze Duitstalige conferentie. Reis-en verblijfkosten worden volledig vergoed. Deadline voor aanmelding: 28 februari.
 
International enterprises looking beyond borders : Young Entrepreneurs at Work
Twee scholen, Edudelta College Goes en de IISS "Parentucelli/ Arzelà" uit Italiaanse Sarzana werken samen aan een project Erasmus+. Binnen dit project gaan vmbo-leerlingen aan de slag met het opzetten van een eigen bedrijf.
 
Meer berichten over Erasmus+ primair en voortgezet onderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen en evenementen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Middelbaar beroepsonderwijs
Algemeen
 
Presentatie over de uitleg van een Strategisch partnerschap-subsidieaanvraag
Een ingesproken presentatie met belangrijke informatie en praktische tips over de verschillende onderdelen van een subsidieaanvraag in de Call 2018. 
 
Animatie NLQF: het Nederlands kwalificatieraamwerk
Een animatie met uitleg in drie minuten over wat het NLQF inhoudt, wat het nut is en wat de waarde is voor de arbeidsmarkt. Op 15 maart a.s. vindt er een voorlichtingsbijeenkomst plaats. Kijk hier voor meer informatie.
 
Evenementen
 
Hoe vul ik een aanvraagformulier in & Tips voor de projectopzet KA2 | 6 maart 2018
Een bijeenkomst voor ondersteuning bij het invullen van het aanvraagformulier Strategische partnerschappen in het mbo.
 
Workshop Financiële verantwoording projectuitvoering KA2-projecten | 15 maart 2018
Projectcoördinatoren en financieel betrokken projectmedewerkers worden geïnformeerd over de regelgeving van de financiële projectverantwoording.
 
Save the date:  Voorlichtingsbijeenkomst VET Mobility Charter Call 2018 | 28 maart 2018
De bijeenkomst start vanaf 14.00 uur en vindt plaats in Utrecht. Uitnodiging en programma worden per e-mail verstuurd en op de website geplaatst. 
 
Terugblik | Seminar ‘How to promote a VET mobility culture?’
Studenten, docenten, coördinatoren, werkgevers, managers en beleidsmakers zijn met elkaar in gesprek gegaan voor het verkennen van nieuwe mogelijkheden om een interregionale mobiliteitscultuur te bevorderen in het initiële beroepsonderwijs en -opleiding (IVET/leercontracten).
 
Nieuws uit de projecten
 
SKIFF: Online trainingen voor de agrarische sector
In het project SKIFF hebben experts en stakeholders uit Griekenland, Nederland, Litouwen en Turkije een duurzaam meertalig opleidingsprogramma ontwikkeld. Het e-learningmateriaal is in zes talen beschikbaar. Naast online-modules is ook de SKIFF-app ontwikkeld.
 
Meer berichten over Erasmus+ middelbaar beroepsonderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen en evenementen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Hoger onderwijs
Algemeen
 
Call Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) gepubliceerd
De ECHE voor het hoger onderwijs vormt het algemene kwaliteitskader voor de Europese en internationale samenwerkingsactiviteiten die een hogeronderwijsinstelling binnen Erasmus+ kan uitvoeren. De call voor 2019 is nu gepubliceerd. Deadline is 22 maart 2018, 12.00 C.E.T.
 
Conditions West Africa Window KA107 | mobiliteit met partnerlanden
Het doel van deze nota is om de implementatie van het venster West-Afrika in KA107 te verduidelijken (maar dan beter omschreven haha)
 
Evenementen
 
Save the date: Thematische netwerkbijeenkomst hoger onderwijs | dinsdag 17 april 2018
De bijeenkomst is bedoeld voor de coördinatoren van mobiliteitsprojecten KA103 en KA107 en heeft tot doel hen de gelegenheid te geven ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen en te netwerken.
 
Conferentie ECHE and the quality of mobility | dinsdag  29 mei 2018 | locatie nntb
In het kader van het project ‘Facilitating Bologna tools’ wordt er een (internationale) conferentie georganiseerd: ‘ECHE and the quality of mobility’. Op deze dag staat het delen van ervaringen met de implementatie van de ECHE centraal.
 
Webinar Europese Commissie | woensdag 28 februari 2018
De EC organiseert een webinar op woensdag 28 februari a.s. Het onderwerp is ‘Erasmus+ is going digital!’. Wij raden u van harte aan dit webinar te volgen. 
 
Meer berichten over Erasmus+ hoger onderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen en evenementen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Volwasseneneducatie
Algemeen
 
Presentatie over de uitleg van een Strategisch partnerschap subsidieaanvraag
Een ingesproken presentatie met belangrijke informatie en praktische tips over de verschillende onderdelen van een subsidieaanvraag in de Call 2018.
 
Good practices validering non- en informeel leren
Het project Building learning societies verzamelde good practices over (h)erkenning van non-formeel en informeel leren inclusief randvoorwaarden. Het project bracht betrokken partijen op (inter)nationaal niveau samen om uitwisseling van bestaande praktijken omtrent validatie van non-formeel en informeel onderwijs mogelijk te maken.
 
EPALE en social media | discussieer mee! 26-27 februari 2018
Social media is het februarithema van EPALE. Discussieer mee over het gebruik van sociale media voor het creëren van succesvolle communities of practice voor onderwijsprofessionals in de ve en voor het inzetten als een leermiddel bij basisvaardigheden-trainingen.
 
Evenementen
 
Hoe vul ik een aanvraagformulier in & Tips voor de projectopzet KA2 | 6 maart 2018
Een bijeenkomst voor ondersteuning bij het invullen van het aanvraagformulier Strategische partnerschappen in de ve.
 
Workshop Financiële verantwoording projectuitvoering KA2-projecten | 15 maart 2018
Projectcoördinatoren en financieel betrokken projectmedewerkers worden geïnformeerd over de regelgeving van de financiële projectverantwoording.
 
Nieuws uit de projecten
 
Beleidsmakers werken samen aan terugdringen laagopgeleide volwassenen
Ontwikkeling en verbetering van leerloopbaanbegeleiding van laaggeschoolde volwassenen stond in het project GOAL centraal. Stichting Lezen en Schrijven en het Ministerie van OCW waren als partner vanuit Nederland betrokken. Op de slotconferentie op 19 januari jl. zijn de resultaten gepresenteerd.
 
Meer berichten over Erasmus+ volwasseneneducatie
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen en evenementen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Jeugd
Algemeen
 
Data EVS-trainingen 2018 bekend
De data voor de Zenddagen, On Arrival-trainingen en Midterm-trainingen van dit jaar zijn bekend. Via de link kom je bij een overzicht. Dus zorg dat je ze alvast in je agenda zet, wanneer dit relevant is!
 
Feedback alleen nog voor nieuwe aanvragers
Vanaf de volgende aanvraagronde (deadline 26 april) is het alleen nog mogelijk voor nieuwe aanvragers om feedback te ontvangen op een conceptaanvraag. Wie hier precies onder vallen en welke mogelijkheid er voor de rest is lees je op onze website.
 
Wat levert Erasmus+ Jeugd op?
Het internationale onderzoeksnetwerk RAY (Research bases Analysis of Erasmus+: Youth in Action) heeft nieuwe resultaten opgeleverd wat betreft de impact van Erasmus+ Jeugd!
 
Bijeenkomst Jongerenwerk & integratie van newly arrived migrants
Op 30 januari was er een bijeenkomst met diegenen die zich inzetten voor jongerenwerk in combinatie met de integratie van jonge vluchtelingen en asielzoekers. Je leest meer over de mogelijkheden en toekomstplannen op de site. 
 
Evenementen
 
The Incubator – Less WORK for more IMPACT | 13 t/m 16 april
Alleen vandaag nog kun je je aanmelden voor deze training met focus op het bereiken van lokale sociale verandering en transformatie. Geef je dus snel op als je er bij wil zijn!
 
Werkgroepen rond thema’s over vluchtelingenjongeren | voorjaar 2018
Dit voorjaar vinden verschillende korte werkgroepen plaats, rond thema’s die te maken hebben met vluchtelingenjongeren en de rol die jongerenwerk bij de integratie kan spelen. We zijn op zoek naar Nederlandse deelnemers! Aanmelden kan tot 10 maart.
 
Drop-In, hoe voorkom je voortijdig schoolverlaten | 22 t/m 27 mei
Tijdens deze training voor jongerenwerkers, trainers en docenten worden er nieuwe methodes gedeeld en uitgeprobeerd om voortijdig schoolverlaten van jongeren te voorkomen. Geef je op voor 25 maart.
 
Mindset of Youth Workers in supporting learning through youth mobilities | 13 t/m 19 mei 2018
Ben je jongerenwerker of EVS-mentor en wil je leren over de mindset van jongerenwerkers en het ondersteunen van het leren door jongeren? Meld je dan voor 30 maart aan voor deze training.
 
Storytelling & Storyweaving | 20 t/m 22 april & 26 t/m 28 oktober 2018
Deze 2-delige training is voor EuroPeers en andere jongeren die met Erasmus+ Jeugd naar het buitenland zijn geweest, in samenwerking met het Vlaamse agentschap. Ken of ben je iemand die het leuk vindt om andere jongeren te vertellen over je ervaring? Meld je dan voor 15 maart aan.
 
GO Europe
 
Infomiddag Europees Vrijwilligerswerk | 24 maart 2018
Kom langs in de Openbare Bibliotheek Amsterdam om alles te weten te komen over het doen van vrijwilligerswerk met Europese subsidie (EVS, Solidarity Corps). Dé eerste stap op weg naar Europa!
 
Het tussenjaar: een serieus alternatief
Het tussenjaar – een jaar pauze tussen twee studies in of voor een eerste baan – wordt steeds serieuzer genomen, en met recht. Een tussenjaar levert enorm veel op, check het snel op de site.
 
Margot (21) doet haar EVS in Spanje: “Ik had niet gedacht dat ik vroeg opstaan zou missen”
Margot woont op dit moment een jaar in Madrid, waar ze vrijwilligerswerk doet en onder andere huiswerkbegeleiding geeft. Ze vertelde ons over haar ervaringen.
 
European Youth Portal
 
Help, mijn kind wil naar het buitenland!
Wat als je je ouders nog moet overtuigen als je naar het buitenland wilt? René Froger heeft tips op een rijtje gezet speciaal voor ouders, zodat zij je onbezorgd kunnen laten vertrekken. 
 
Heimwee, wat doe je ertegen?
Je hebt er maanden naar uitgekeken, maar wat nu als je in het buitenland zit en je krijgt toch (een beetje) heimwee? Onze jongeren is het ook wel eens overkomen, lees hier het advies hoe jij heimwee de baas blijft!
 
Deel je foto op Instagram en maak kans op kaartjes voor EYE 2018
Wil jij naar EYE 2018 in Straatsburg en heb je een Instagram account? Deel dan jouw foto met een van deze thema’s: YoungOld, RichPoor, ApartTogether, SafeDangerous of LocalGlobal. Voor meer info check je de site.  
 
Meer berichten over Erasmus+ jeugd
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
   
NA Erasmus+ Onderwijs & Training
po-vo-ho: erasmusplus@erasmusplus.nl
mbo-ve: mbo-ve@erasmusplus.nl

NA Erasmus+ Jeugd
erasmusplus@nji.nl

www.erasmusplus.nl
 
Twitter   Facebook   youtube   Linkedin