Euroguidance Nieuwsbrief

– Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken –
Euroguidance
Nieuwsbrief # 01 | februari 2018
Via de Euroguidance nieuwsbrief brengen wij je met regelmaat op de hoogte van nationale en Europese ontwikkelingen en evenementen op het terrein van loopbaanactiviteiten. Kijk ook voor de laatste updates op www.euroguidance.nl. Je kunt ons ook volgen op Twitter, LinkedIn en Facebook

Nieuws
  

Raamwerk voor loopbaanbegeleiding jongeren
Heb jij handvaten nodig voor vormgeving en uitvoering van LOB-beleid binnen je onderwijsinstelling? Zoals voor:
  • het versterken van de kwaliteit van LOB;
  • het vereenvoudigen van de discussie;
  • een betere afstemming van onderwijsaanbod door LOB-opleiders;
  • of ondersteuning van het HR-beleid.

Stuur je verzoek naar euroguidance@cinop.nl.
Wij sturen je graag het servicedocument met deze handvaten toe.

 Lees meer
Cedefop magazine Skillset and Match - januari 2018
Een magazine met artikelen, interviews, activiteiten en beleidsinzichten uit Europa, gericht op leven lang leren en ontwikkelen voor optimale aansluiting op de arbeidsmarkt. In dit magazine wordt onder meer ingegaan op lifelong guidance in het digitale tijdperk, het belang van big data voor beter arbeidsmarktbeleid, een terugblik naar de Europese Vocational Skills Week en inzichten van Europese burgers over beroepsonderwijs en -opleiding.
 Lees meer
Slotconferentie GOAL-project (Guidance and Orientation of Adult Learners)
Tijdens het driejarige GOAL-project is op beleidsniveau de handen ineengeslagen om de begeleiding van laagopgeleide volwassenen te verbeteren. Het project ging in 2015 van start en werd op 19 januari jl. met een slotconferentie afgesloten.
Over de grenzen heen zijn ideeën opgedaan, goede praktijken uitgewisseld en zijn nieuwe begeleidingstools ontwikkeld en getest. Op de vernieuwde website staan de belangrijkste resultaten per partnerland, waaronder Nederland. Lees meer over de bevindingen, implicaties, uitdagingen en aanbevelingen voor de praktijk en beleidsvorming.
 Lees meer
European Mentoring Summit | 14-17 maart 2018 - Berlijn (DE)
De European Mentoring Summit biedt een geweldige kans om je netwerk te versterken, om de diversiteit van de mentorscene te leren kennen, om nieuwe inzichten uit onderzoek en actie te verzamelen en door te geven.
Mentoring helpt bruggen bouwen tussen mensen met verschillende levensstijlen, stimuleert jongeren in hun ontwikkeling en ondersteunt nieuwe immigranten om zich te vestigen in hun nieuwe omgeving.
 Lees meer

Beleid
Kamerbrief Bestuursakkoord middelbaar beroepsonderwijs | 7 februari 2018
Met deze Kamerbrief informeert Van Engelshoven, minister van OCW, de Tweede kamer over de bereikte overeenkomst met de MBO Raad.
In het bijgesloten Bestuursakkoord MBO 2018-2022: Trots, vertrouwen en lef, zijn contouren voor nieuwe kwaliteitsafspraken beschreven die als cruciaal worden gezien voor de verdere ontwikkeling van het beroepsonderwijs. 
 Lees meer
Agenda Algemeen Overleg - LOB en aansluiting arbeidsmarkt
Op 7 maart 2018 staan loopbaanoriëntatie en -begeleiding en aansluting arbeidsmarkt als onderwerp op de agenda. Verschillende Kamerbrieven liggen hieraan ten grondslag, zo ook de twee eerder verschenen specifieke Kamerbrieven over LOB.
 Lees meer
Making the best of everyone's talents and skills
Engeland, het grootste thuisland van het Verenigd Koninkrijk, heeft de afgelopen twintig jaar meerdere malen het LOB-beleid gewijzigd.
Het beleidsdocument richt zich specifiek op loopbaanonderwijs en -begeleiding in scholen en erkent het belang van schoolleiderschap.
De meest recent gelanceerde beleidsnota 'Making the best of everyone's talents and skills' is een enorme verbetering ten opzichte van zijn voorganger.
 Lees meer
Publieke consultatie | wederzijdse erkenning van onderwijskwalificaties en diploma’s
Voor een optimale benutting van onderwijs, voor het creëren van banen, Europees burgerschap, economische groei en sociale gelijkheid is wederzijdse erkenning van onderwijskwalificaties en diploma's van groot belang.
De Europese Commissie nodigt belanghebbenden uit de vragenlijst in te vullen. 
Geef je mening over het bevorderen van wederzijdse erkenning van kwalificaties, diploma’s en studieperiodes in het buitenland. Deadline is 19 februari 2018.
 Lees meer

Instrumenten
Nederlands Kwalificatieraamwerk waardevol voor de arbeidsmarkt
Om mobiel te kunnen zijn op de arbeidsmarkt, moet je kunnen laten zien wat je diploma waard is. Het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) helpt hierbij.
Het NLQF maakt opleidingsniveaus vergelijkbaar met elkaar. Niveaus van reguliere en private opleidingskwalificaties worden inzichtelijk.
Bekijk de animatie over het nut van NLQF en de waarde ervan voor de arbeidsmarkt.

 
 Lees meer
Participatiescan voor betere kansen voor jongeren
Help jongeren van school naar werk: doe de Participatiescan
Een analyse- en actietool om te komen tot heldere regionale afspraken en een effectieve samenwerking voor het naar werk begeleiden van jongeren in een kwetsbare positie.
 Lees meer
Instructievideo | Europees platform voor werkgevers en werkzoekenden
Connecting people
De tijden dat men op zoek gaat naar een vacature in de krant is grotendeels passé. Tegenwoordig maakt men gebruik van online platforms en tools.
Echter verschillende systemen, formats en talen leveren nog wel eens problemen op.
De ESCO Reality Goggles, een online platform voor werkgevers en werkzoekenden biedt oplossing. De oplossing voor Europeanen die op zoek zijn naar een baan. Wil je weten hoe het werkt?
 Lees meer
Instructievideo | tool voor vertaling van het cv
Transparante cv voor over de grenzen heen
Voor mensen die op zoek zijn naar een baan in Europa.
Deze video laat zien hoe een werkzoekende haar cv samenstelt aan de hand van de ESCO-classificatie. Een tool om het cv eenvoudig meertalig te maken.
 Lees meer
Taken Euroguidance Nederland
Euroguidance Nederland vervult de rol van ‘Nederlands loopbaankennispunt EU’ in het licht van een leven lang leren. Dit betekent dat relevante informatie over loopbaan(begeleiding) vanuit Europa gekoppeld wordt aan relevante en actuele onderwerpen op het gebied van loopbaan(begeleiding) in Nederland, voor partners en intermediaire organisaties in de sectoren beroepsonderwijs en arbeidsmarkt.
 In de werkwijze staat verbinding met wat er in Nederland speelt voorop naast het
verbreden en verdiepen van het eigen perspectief door van Europa te leren.
 
Euroguidance Nederland • Postbus 1585 • 5200 BP 's-Hertogenbosch
Euroguidance Nederland is onderdeel van CINOP Publieke programma's
T: +31(0)73 680 07 62 • euroguidance@cinop.nlwww.euroguidance.nltwitter.com/euroguidance
© Euroguidance Nederland
Profiel wijzigen | mail a friend | aanmelden | afmelden