Erasmus+ Nieuwsbrief - meer perspectief
- Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken -
Erasmus+
Nieuwsbrief Erasmus+ voor Onderwijs, Training en Jeugd
# 8 | oktober 2017
Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Met deze maandelijkse nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van nationale en Europese ontwikkelingen, subsidies, trainingen en andere mogelijkheden in Europa.
 
 
meerdere sectoren
 
primair en voortgezet onderwijs
 
middelbaar beroepsonderwijs
hoger onderwijs
 
volwasseneneducatie
 
jeugd
 
 
 
 
  Nieuws voor meerdere sectoren
  Het Europese programma Erasmus+ bestaat dit jaar 30 jaar. Deze mijlpaal wordt dit jaar in heel Europa gevierd met verschillende activiteiten. Wil je weten wat er allemaal plaatsvindt? Bekijk het hier. Ook in Nederland vinden activiteiten plaats in het kader van 30 jaar Erasmus+:   
 
+ Europa
 
Nieuwsbrief 30 jaar Erasmus+
Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van Erasmus+ heeft de Europese Comissie een speciale nieuwsbrief in het leven geroepen. Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, events en acties en schrijf je in.
 
Inspiratieverhalen Erasmus+
In het kader van 30 jaar Erasmus+ brengen wij maandelijks een project voor het voetlicht om elkaar te inspireren.
 
+ Nederland
 
Kinderen voorbereiden op een wereld zonder grenzen  
    Inspire children. Make a difference in school policy. Partners in Europe present. Assemble knowledge. Create projects. Teachers improve education: een hele trits aan ambities. Maar de belangrijkste ambitie van het gezamenlijk project is letterlijk om impact te hebben: op scholenorganisaties, leerkrachten, ouders en vooral op de kinderen.
 
Verhalenreeks van Nederlandse leerlingen op uitwisseling in Europa
Ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van Erasmus+ publiceert de EU Vertegenwoordiging in Nederland een wekelijkse serie over de belevenissen van het Oranje Nassau College uit Zoetermeer.
 
Algemeen
 
Officiële oproep tot het indienen van projectvoorstellen Call 2018
alle sectoren
De deadlines voor het aanvragen van subsidie 2018 zijn bekend. Naast de oproep is ook de programmagids voor de Call 2018 beschikbaar.
 
Budgetverdeling programmamiddelen Call 2018
alle onderwijssectoren
De Europese Commissie heeft voor de Call 2018 een budget van € 55.630.434 voor Nederland beschikbaar gesteld. Dit is € 7.269.850 meer dan in 2017 en is voor het tweede achtereenvolgende jaar een stijging van 15%. 

 
Oproep ervaringsverhalen studenten met een functiebeperking
alle sectoren
Meer aandacht voor mogelijkheden stage, studie, vrijwilligerswerk voor deelnemers met special needs
Wij zijn op zoek naar ervaringsverhalen van studenten met een functiebeperking. Met deze verhalen willen we ook andere studenten met een functiebeperking inspireren voor deelname aan Erasmus+.
 
Bepaal de toekomst van Erasmus+
alle sectoren
Met het oog op het nieuwe  programma Erasmus+ verzamelt de Europese Commissie concrete voorstellen voor de toekomst van de huidige Erasmusgeneratie. Doe mee en laat je stem horen!
 
Evenementen
 
Breng samen met je studenten een bezoek aan De BuitenlandBeurs | 24-25 november 2017 Utrecht
middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs
Ruim 100 onderwijsinstellingen van over heel de wereld zijn vertegenwoordigd op de Jaarbeurs in Utrecht. Naast thema- en landenpleinen is er een interessant inhoudelijk programma met ook ervaringsverhalen van studenten.
 
 
  Primair en voortgezet onderwijs
Algemeen
 
Wijs op uitwisseling
Parijs, Londen en Brussel zijn populaire bestemmingen voor uitwisselingen, maar ook doelwit van aanslagen. Wel of niet gaan? School & Veiligheid heeft alle informatie en tips op een rij gezet.
 
MOOC 'Erasmus+ funding opportunities for schools' is gelanceerd!
Deze MOOC  is voor álle mogelijkheden voor scholen in Erasmus+.
 
Teacher Academy cursus over Competences for 21st Century Schools in de herhaling
Op de School Education Gateway (SEG) wordt vanaf 13 november de online cursus ‘Competences for 21st Century Schools’ opnieuw aangeboden.
 
Evenementen
 
Informatiebijeenkomst po-vo Call 2018 | woensdag 22 november 2017 | Utrecht
Er is een nieuw type partnerschap waar scholen gebruik van kunnen maken, de School Exchange Partnerships. Hierbij is het gemakkelijker voor scholen om een aanvraag te doen.
 
Contactseminar Zandvoort aan Zee
Van 12 tot en met 14 oktober 2017 vond in Zandvoort aan Zee een contactseminar plaats waarbij meer dan 70 enthousiaste docenten uit 20 verschillende Europese landen bij elkaar zijn gekomen om samen te werken aan concrete projectvoorstellen.
 
Meer berichten over Erasmus+ primair en voortgezet onderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Middelbaar beroepsonderwijs
Algemeen
 
Call for proposals KA3: Joint Qualifications in Vocational Education and Training
Een oproep tot het indienen van projectvoorstellen voor het vergroten van de inzetbaarheid van jongeren.
 
Nederlandse vertaling Participant report 2017
De vragenlijst voor verslaglegging van mobiliteit door studenten is vertaald naar het Nederlands. De vertaling is ook terug te vinden op de webpagina: Mobility Tool+ Mobiliteitsprojecten KA1- werkwijze en documenten.
 
Statistieken mbo
Ontdek hoeveel mbo-studenten naar het buitenland gaan voor stage of studie. Feiten en cijfers over de details als leeftijd, geslacht, sector en bestemmingslanden.
 
Erasmobility - Europese tool voor stageplaatsen
Een handig platform voor alle Europese landen voor het delen en vinden van leerwerkplekken voor studenten.
 
Nieuws uit de projecten
 
Strategische samenwerking passend onderwijs
REA College en het Rijn IJssel College werken in Europees verband samen aan het verbeteren van de kwaliteit en de kwaliteitscultuur binnen de scholen. Daarnaast werken ze samen aan de verdere vormgeving van inclusief onderwijs.
 
Europees project Green Salon - ROC van Amsterdam
Hoe maak je studenten bewust van duurzaamheid en veilig werken in de salon? En hoe zorg je ervoor dat saloneigenaren milieuvriendelijker kunnen ondernemen? 
 
Evenementen
 
Uitreiking VET Mobility Charters Call 2017 | 31 oktober 2017 Utrecht
Vijf mbo-instellingen ontvangen de VET Mobility Charter. Het kwaliteitskeurmerk voor internationalisering binnen de onderwijsinstelling. Bekijk het overzicht van alle instellingen met een VET Mobility Charter en de videocompilatie.
 
Voorlichtingsbijeenkomst Call 2018 Erasmus+ | 16 november 2017 Utrecht
Informatiebijeenkomst voor belangstellenden in het mbo die in de nieuwe aanvraagronde (Call 2018) een aanvraag willen indienen voor subsidie van Erasmus+.
 
Save the date: financiële workshop projectuitvoering KA2 projecten | 15 maart 2018
Projectcoördinatoren en financieel betrokken projectmedewerkers worden geïnformeerd over de regelgeving van de financiële projectverantwoording. Noteer deze datum alvast in je agenda. 
 
Meer berichten over Erasmus+ middelbaar beroepsonderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Hoger onderwijs
Evenementen
 
Informatiebijeenkomst Decentrale Acties | donderdag 9 november 2017 Utrecht
Informatiebijeenkomst voor belangstellenden in het hoger onderwijs die in de Call 2018 een aanvraag willen indienen voor subsidie voor individuele mobiliteit tussen programmalanden (KA103) of met partnerlanden (KA107) of subsidie voor strategische partnerschappen (KA203).
 
Information Meeting Centralized Actions | dinsdag 14 november 2017 Utrecht
In het kader van de Call 2018 wordt er een informatiebijeenkomst (in het Engels) over de Centrale Acties binnen Erasmus+ georganiseerd. Erasmus Mundus, Capacity Building for Higher Education en Knowledge Alliances komen daarbij aan de orde.
 
PLA (Peer Learning Activity) Quality Assurance Joint programmes
Op 4 en 5 oktober jl. heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden over PLA Quality Assurance Joint Programmes. De presentaties zijn nu te downloaden op onze website.
 
Meer berichten over Erasmus+ hoger onderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Volwasseneneducatie
Algemeen
 
Ingediende projectvoorstellen KA1 Mobiliteit
Op 4 oktober was de tweede deadline voor het indienen van Mobiliteitsaanvragen in de volwasseneneduatie. Er zijn zeven aanvragen ontvangen. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de beoordelingen van de aanvragen. De aanvragers worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de uitslag.
 
Begrippenlijst volwasseneneducatie
In het werkveld van de volwasseneneducatie worden veel begrippen gebruikt en op verschillende manieren uitgelegd. Dit zorgt regelmatig voor onduidelijkheid over de betekenis van bepaalde terminologie. Om meer duidelijkheid te krijgen is de Begrippenlijst Volwasseneneducatie samengesteld.
 
Evenementen
 
Inspiratiebijeenkomst indienen projectvoorstellen Call 2018 | 16 november 2017 Utrecht
Informatiebijeenkomst voor alle belangstellenden in de volwasseneneducatie die een aanvraag willen indienen voor subsidie Erasmus+.
 
Save the date: financiële workshop projectuitvoering KA2 projecten | 15 maart 2018
Projectcoördinatoren en financieel betrokken projectmedewerkers worden geïnformeerd over de regelgeving van de financiële projectverantwoording. Noteer deze datum alvast in je agenda. 
 
Nieuws uit de projecten
 
Checklist voor begeleiding van nieuwkomers naar werk
Vroeg beginnen met oriëntatie op de arbeidsmarkt, werkgevers matchen met nieuwkomers en de werkplek als leeromgeving. In het project Fast Lane to the labour market is een lijst met succescriteria voor een snelle toeleiding van nieuwkomers naar werk opgesteld.
 
Drama for change toolbox
Een tool waarmee je met creatieve methodieken nieuwe trainingstypes kunt opzetten voor docenten in de volwasseneneducatie. Met de inzet van verschillende kunstvormen wordt geijverd voor anti-racisme, gendergelijkheid en diversiteit.
 
Meer berichten over Erasmus+ volwasseneneducatie
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Jeugd
Algemeen
 
Subsidieaanvragen ronde 3
Lees hier alles over aanvraagronde 3: hoeveel aanvragen zijn er ingediend en voor welk bedrag?
 
Enquête over afgeronde projecten Erasmus+ Jeugd
Heb jij tussen 1 januari en 31 juli dit jaar een project binnen Erasmus+ afgerond? Dan kun je de komende dagen een mail verwachten met een uitnodiging om deel te nemen aan een enquête. Lees hier meer over dit onderzoek.
 
MOOCyouth: online leren over subsidiemogelijkheden Erasmus+ Jeugd
Op 16 oktober jl. is de MOOCyouth over alle subsidiemogelijkheden binnen Erasmus+ Jeugd van start gegaan. Je kunt je nog tot 10 november inschrijven om alle lessen terug te kijken! 
 
Youthpass bestaat tien jaar!
Tien jaar geleden werd Youthpass geïntroduceerd als methode om de buitenschoolse leerervaringen die jongeren opdoen met Erasmus+ vast te leggen. We zijn benieuwd naar jouw ervaringen met de Youthpass!
 
Becoming a part of Europe: Youth Work opens Europe
Van 3 tot 5 oktober vond de eerste conferentie van het project Becoming a part of Europe plaats in Amsterdam. Lees hier meer over de conferentie en dit project over de rol van jongerenwerk bij de integratie van vluchtelingen en asielzoekers.
 
Nieuws uit de projecten
Meer lezen over specifieke projecten die hebben plaatsgevonden met subsidie van het programma Erasmus+? Kijk dan op de pagina Nieuws uit de projecten!
 
Evenementen
 
Startersdag internationale jongerenuitwisseling
Wil jij weten hoe je een internationale jongerenuitwisseling opzet met Erasmus+ Jeugd? Je komt het te weten tijdens de startersdag!
 
Eye opener
In deze internationale training leer je alles over het organiseren van een jongerenuitwisseling binnen Erasmus+ Jeugd. We werken hierbij met teams van een volwassen teamleider en 1 of 2 jongeren in de leeftijd van 15 tot 18 jaar oud.
 
Mobility taster for inclusion organisations
Een training voor wie internationale jongerenprojecten voor jongeren in achterstandssituaties wil organiseren en nog niet eerder een project via Erasmus+ Jeugd heeft aangevraagd.
 
BiTriMulti
Een interactieve training over het opzetten van een internationale jongerenuitwisseling.
 
SOHO: training voor EVS-organisaties
Een internationale training voor zend- en gastorganisaties binnen EVS. 
Appetiser
Introductietraining voor het opzetten van internationale jongerenprojecten.
 
EVS End Evaluation Event | 25 en 26 november
Ben jij dit jaar terug gekomen van je EVS en nog niet eerder naar het End Evaluation Event geweest? Meld je dan voor 1 november aan! Klik op de link voor meer informatie.
 
GO Europe
 
BuitenlandBeurs 2017 | 24 en 25 november
Binnenkort vind de BuitenlandBeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Dit is dé plek voor het begin van je buitenlandavontuur, dus meld je aan en kom vooral ook bij ons langs!
 
Ervaringsverhaal: een jaartje folkehøgskole in Noorwegen
Wouter en Merlijn vertelden ons over hun jaar op een volkshogeschool in Noorwegen: “Het is dé manier om te ontdekken wat je leuk vindt! Alles kan en mag, dus je leert ontzettend veel.”
 
Evenementen
De komende maanden vinden heel veel interessante evenementen plaats op het gebied van studeren, werken en reizen in Europa. Check onze agenda voor een compleet overzicht.
 
European Youth Portal
 
De 10 beste plekken in Europa om te studeren
Beslissen dat je in het buitenland wil studeren is stap één, maar dan volgt de moeilijke vraag waar je dat dan gaat doen. Wij helpen je op weg!
 
Fit in het vliegtuig
Wie de wereld wil ontdekken moet regelmatig een vliegtuig in, ook wanneer je binnen Europa blijft. Vermoeiend! Met deze oefeningen blijf je gelukkig lekker fit en kun je na het landen dus meteen op avontuur.
 
Meer berichten over Erasmus+ jeugd
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
   
NA Erasmus+ Onderwijs & Training
po-vo-ho: erasmusplus@erasmusplus.nl
mbo-ve: mbo-ve@erasmusplus.nl

NA Erasmus+ Jeugd
erasmusplus@nji.nl

www.erasmusplus.nl
 
Twitter   Facebook   youtube   Linkedin