Euroguidance Nieuwsbrief

– Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken –
Euroguidance
Nieuwsbrief # 06 | september 2017
Met de Euroguidance nieuwsbrief brengen wij u met regelmaat op de hoogte van nationale en Europese ontwikkelingen en evenementen op het terrein van loopbaanactiviteiten. Kijk ook voor de laatste updates op www.euroguidance.nl. U kunt ons ook volgen op  LinkedInTwitter en Facebook
   

NIEUWS
 

Expertisepunt LOB VO-MBO van start
Het Expertisepunt is op 1 juli jl. van start gegaan en richt zich vooral op de overgang tussen vmbo en mbo. Het Expertisepunt gaat sectoroverstijgend opereren. De activiteiten zijn gericht op verdere verbetering van loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) van zowel leerlingen uit het voortgezet onderwijs als mbo-studenten.
 Lees meer
Investeren in vaardigheden van lageropgeleiden loont
Het onderzoeksrapport van Cedefop analyseert de trends in vaardigheden van laagopgeleiden, evenals de kenmerken en risico's om laaggeschoold te zijn.
Een van de voornaamste bevindingen is dat investeringen in vaardigheden van lager opgeleiden zowel loont voor de persoon, de werkgever als voor de economie als geheel.
 Lees meer
Guidance 2025 - Europese uitdagingen voor begeleiding in onderwijs en loopbaan
Wat zijn de uitdagingen waar loopbaanbegeleidingsorganisaties en vooral loopbaanbegeleiders mee te maken krijgen? Hoe kunnen zij in de toekomst mensen met verschillende sociale achtergronden en opleidingen ondersteunen bij hun loopbaantraject?
Lees de reflection and summary paper dat is samengesteld na de eindconferentie van twee projecten over loopbaanbegeleiding: BRIDGE en FairGuidance. 
 Lees meer
Erasmus+ | Europees Strategisch partnerschap School & Work
Het project is naast best practice ook als success story bestempeld door de Europese Commissie. De focus lag op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, door het creëren van synergie tussen opleidingen en arbeidsmarkt. De aanpak is geïmplementeerd in 39 scholen in zes Europese landen.
 Lees meer

BELEID

Kamerbrief Voortgang dossiers fiscale aftrek van uitgaven scholing en monumentenpanden
Met deze kamerbrief informeert minister Bussemaker de Tweede Kamer over onder meer de ontwikkelingen en het beoogde traject voor omvorming van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven naar scholingsvouchers.
 Lees meer

INSTRUMENTEN
 

Toolkit voor loopbaanplanning studenten ter voorbereiding op loopbaansucces
In Groot-Brittannië hebben WorldSkills en The Careers & Enterprise Company een gratis toolkit gelanceerd ter ondersteuning van loopbaanplanning van studenten. De toolkit is geïnspireerd op de ervaringen van de Britse deelnemers van de WorldSkills wedstrijden. De toolkit bevat tien lessen gecombineerd met praktische uitdagingen en activiteiten die zowel individueel als in groepsverband kunnen worden uitgevoerd.
 Lees meer
Lobbelen met Lobbelstenen
Een instrument om op een speelse manier een betekenisvol loopbaangesprek te voeren. Lees meer over waarom je Lobbelen zou moeten inzetten en wat je er meer mee bereikt dan met een normaal LOB-gesprek.
 Lees meer

PUBLICATIES
  
Rol loopbaanbegeleiders bij transnationale mobiliteit
Een artikel van Sören Kristensen over de voordelen en uitdagingen waar loopbaanbegeleiders voor staan bij het adviseren van studenten voor, tijdens en na hun verblijf in het buitenland.
 Lees meer
Studentengids voor studie of stage in het buitenland
Een beknopte gids met informatie over de verschillende mogelijkheden om naar het buitenland te gaan. De informatie heeft betrekking op zowel de periode voor, tijdens als na het buitenlandverblijf.
 Lees meer
Video | BRIDGE

Project 'Building up Regional Initiatives to Develop Guidance for low-skilled adults'
Projectpartners van het BRIDGE project vertellen in deze video over het belang van een leven lang leren en hoe de succesvolle projectresultaten hieraan bij kunnen dragen. In het project werkten vier regio’s samen in begeleiding van lager opgeleiden en achtergestelde doelgroepen in de regio's Baden Württemberg, Bretagne, Baskenland en Jämtland (Zweden).
 Lees meer

 BIJEENKOMSTEN
   
Week van de Loopbaan | 18 - 24 september 2017
In heel Nederland zetten loopbaanprofessionals en jobcoaches hun deuren voor je open tijdens de landelijke Week van de Loopbaan van 18 t/m 24 september 2017.
Maak vrijblijvend kennis met een Noloc loopbaanexpert bij jou in de buurt en krijg persoonlijk advies over jouw loopbaanvraagstuk
 Lees meer
Conferentie Career Guidance in a changing World - Praag (CZ) | 10 november 2017
Tijdens de tweedaagse conferentie staan loopbaanperspectieven en -mogelijkheden in de 21e eeuw centraal. Er wordt ingegaan op de effecten van deze veranderingen op loopbaanontwikkeling en -begeleiding en wat dit betekent voor de individu.
 Lees meer
Conferentie Lectoraat Duurzame Talentontwikkeling - Den Haag  | 14 november 2017
Deze conferentie verkent op een praktische en theoretische manier hoe reflectiviteit met creativiteit verbonden kan worden. Tijdens lezingen en workshops zullen professionals uit zowel praktijk als wetenschap ingaan op wat er al bekend is over hoe een in- en externe dialoog duurzaam verbindt en zo ‘wereldburgerschap’ mogelijk maakt.
 Lees meer
The European Vocational Skills Week - EU | 20-24 november 2017
Na het succes van vorig jaar organiseert de Europese Commissie ook dit jaar de Vocational Skills Week. Met verschillende activiteiten wordt het belang van goed beroepsonderwijs onderstreept. Excellente voorbeelden van beroepsonderwijs worden in de schijnwerpers geplaatst. Naast activiteiten die in Brussel plaatsvinden worden ook tal van activiteiten in de Europese landen georganiseerd.
 Lees meer

 Terugblik
   
Seminar Vital Region: Entrepreneurship for social challenges - Leeuwarden | 15 juni 2017
Studenten, professionals en meer dan 20 Europese gasten discussieerden tijdens het seminar over het internationale perspectief van ondernemingen. Kennis en ervaringen uit de eigen regio zijn gedeeld over het aangaan van de sociale uitdagingen. Ook is gekeken naar de consequenties voor ondernemingen in de toekomst. 
 Lees meer
Taken Euroguidance Nederland
Euroguidance Nederland vervult de rol van ‘Nederlands loopbaankennispunt EU’ in het licht van een leven lang leren. Dit betekent dat relevante informatie over loopbaan(begeleiding) vanuit Europa gekoppeld wordt aan relevante en actuele onderwerpen op het gebied van loopbaan(begeleiding) in Nederland, voor partners en intermediaire organisaties in de sectoren beroepsonderwijs en arbeidsmarkt.
 In de werkwijze staat verbinding met wat er in Nederland speelt voorop naast het verbreden en verdiepen van het eigen perspectief door van Europa te leren.
 

Euroguidance Nederland • Postbus 1585 • 5200 BP 's-Hertogenbosch
Euroguidance Nederland is onderdeel van CINOP Publieke programma's
T: +31(0)73 680 07 62 • euroguidance@cinop.nlwww.euroguidance.nltwitter.com/euroguidance
© Euroguidance Nederland
Profiel wijzigen | mail a friend | aanmelden | afmelden