Euroguidance Nieuwsbrief

– Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken –
Euroguidance
Nieuwsbrief # 05 | juli 2017
Met de Euroguidance nieuwsbrief brengen wij u met regelmaat op de hoogte van nationale en Europese ontwikkelingen en evenementen op het terrein van loopbaanactiviteiten. Kijk ook voor de laatste updates op www.euroguidance.nl. U kunt ons ook volgen op  LinkedInTwitter en Facebook
   

NIEUWS
 

Europese subsidie van 1,1 miljoen geeft boost aan regionale samenwerking
Duitse en Nederlandse studenten gaan acht maanden bouwen aan een netwerk in de regio aan beide kanten van de grens. Zij werken hierbij samen met mentoren bij bedrijven die in de grensregio zijn gevestigd. Fontys International Business School krijgt met drie partnerscholen 1,1 miljoen Europese subsidie voor dit mentorproject.
 Lees meer
Beroepsstandaard voor zorgcoördinator is een feit
Voor een sterkere positionering van de zorgcoördinator binnen de onderwijsinstelling is een beroepsstandaard ontwikkeld. Deze maakt inzichtelijk wat er van de zorgcoördinator verwacht wordt en is tevens een maatstaf waaraan de zorgcoördinator het beroepsmatighandelen kan toetsen. 
 Lees meer
CNV en Leerwerkloket realiseren loopbaanadviescentrum
Met het opzetten van een loopbaanadviescentrum willen ze intersectorale mobiliteit bevorderen en werkloosheid proberen te voorkomen.
Het project loopt door tot en met 2018 en wordt in Friesland uitgevoerd.

 Lees meer
Europese Guidance Week | 26-29 september 2017 Tallinn (EE) 
Innovatie, ICT, tools en samenwerkingsinitiatieven voor het stimuleren van lifelong guidance staan deze week centraal. 
De Guidance week vindt plaats in het kader van het Estse voorzitterschap van de EU. Het event wordt mede georganiseerd door Cedefop en Innove.
  
 Lees meer
Schijf van 5: aanbevelingen voor versterken leven lang leren
De snelle veranderingen op de arbeidsmarkt maken het meer dan ooit noodzakelijk dat mensen blijven leren om inzetbaar te blijven. De trends in de aanbevelingen kun je weergeven in een ‘Schijf van Vijf’ met de speerpunten voor de komende tijd.
Vanuit het Programma Leren en Werken zal nu verder worden nagedacht over hoe zij als Leerwerkloketten naast wat ze al doen, nog beter kunnen inspelen op deze vijf speerpunten.
 Lees meer
Onderwijssystemen Europese landen
Ga je naar het buitenland of werk je samen met een Europese partner? Bereid je dan voor. Lees meer over de Europese onderwijssystemen en de beschikbare vertalingen van het Nederlandse onderwijssteem. 
 Lees meer

BELEID

Vinden van de weg naar werk is geen vanzelfsprekendheid
Er moet voorkomen worden dat de tweedeling tussen jongeren die makkelijk aan het werk komen en jongeren die daar meer moeite mee hebben groter wordt. De afgelopen jaren is hard gewerkt door gemeenten, UWV, scholen en werkgevers om jongeren aan het werk te helpen.
Minister Asscher (SZW) en minister Bussemaker (OCW) informeerden de Tweede Kamer in juni jl. met een Kamerbrief over de aanpak van jeugdwerkloosheid.
 Lees meer
International symposia on career development and public policy | 18-21 juni Seoul, Korea
Het symposium werd bijgewoond door 107 arbeidsmarktexperts uit 21 landen en vertegenwoordigers van de OECD, Cedefop en ETF. 
Tijdens het vierdaagse seminar stond relevantie en impact van loopbaanontwikkeling in het kader van de veranderende arbeidsmarkt centraal. 
Het symposium heeft geresulteerd in een communiquë met aanbevelingen, gebaseerd op vier thema's.
 Lees meer

INSTRUMENTEN
 

Onderwijsmonitor voor inzage onderwijsprestaties op stelselniveau
De monitor is een wegwijzer naar belangrijke beleids- en verantwoordingsinformatie over wat er in de diverse sectoren gebeurt. De monitor bevat een dashboard van output- en outcome indicatoren. Deze zijn aangevuld met een wegwijzer naar actuele beleidsinformatie en ontwikkelingen in het onderwijsproces.
Het doel is het verder verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.
 Lees meer
Pathfinder voor vluchtelingen
Pathfinder biedt gebundelde informatie over taalonderwijs, studiefinanciering, studiekeuze, taalschakeltrajecten en diplomawaardering. Het is een digitale tool waarmee vluchtelingen zich kunnen oriënteren op mogelijkheden in het mbo of het ho. Onderwijsinstellingen en andere organisaties zoals gemeentes, kunnen de online tool inbouwen op hun eigen websites en eventueel aanvullen met extra informatie.
 Lees meer

PUBLICATIE
  
OECD rapport over beoordelen en erkennen van buitenlandse kwalificaties
Een uitgebreide en holistische benadering voor erkennings- en integratiebeleid. De focus van deze publicatie ligt op de arbeidsmarkt. De publicatie beschrijft de obstakels en biedt tien lessen over effectieve tools en componenten van erkenningsbeleid voor beleidsmakers. Hiermee kunnen zij de voordelen - van erkenning van kwalificaties - voor immigranten, werkgevers en land van herkomst onder de aandacht te brengen. 
 Lees meer
Zomerreces
Deze nieuwsbrief is de laatste uitgave vóór de zomervakantie. Wij wensen iedereen een hele fijne tijd toe. In september brengen wij u met de volgende nieuwsbrief weer op de hoogte van de laatste loopbaan(begeleidings)ontwikkelingen. Tussentijds houden we u op de hoogte via de website en social media.
Team Euroguidance Nederland. 

Taken Euroguidance Nederland
Euroguidance Nederland vervult de rol van ‘Nederlands loopbaankennispunt EU’ in het licht van een leven lang leren. Dit betekent dat relevante informatie over loopbaan(begeleiding) vanuit Europa gekoppeld wordt aan relevante en actuele onderwerpen op het gebied van loopbaan(begeleiding) in Nederland, voor partners en intermediaire organisaties in de sectoren beroepsonderwijs en arbeidsmarkt.
 In de werkwijze staat verbinding met wat er in Nederland speelt voorop naast het verbreden en verdiepen van het eigen perspectief door van Europa te leren.
 

Euroguidance Nederland • Postbus 1585 • 5200 BP 's-Hertogenbosch
Euroguidance Nederland is onderdeel van CINOP Publieke programma's
T: +31(0)73 680 07 62 • euroguidance@cinop.nlwww.euroguidance.nltwitter.com/euroguidance
© Euroguidance Nederland
Profiel wijzigen | mail a friend | aanmelden | afmelden