Nieuws Erasmus+
- Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken -

Samen sterk voor de toekomst
 

Landelijke dag Festival van het Leren
Vrijdag 15 september 2017
10.00 - 16.00 uur
 Het Brandpunt in Baarn

30 juni 2017
Geachte heer, mevrouw,

Learn for Life, CINOP, Leren en Werken en het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training mbo-ve
nodigen u van harte uit voor de 18e landelijke dag van het Festival van het Leren op 15 september 2017.
Wij bieden u een aantrekkelijk programma aan. Met inhoudelijke workshops en een carrousel maakt u op interactieve wijze kennis met veel nieuwe initiatieven. De dag biedt volop ruimte voor uw eigen inbreng.
 
Samen sterk voor de toekomst
Centraal staat een blik op de nabije toekomst. Hierin zullen traditionele basisvaardigheden als lezen en schrijven bij lange na niet meer toereikend zijn, om je in deze snel veranderende samenleving staande te houden. Digitalisering en robotisering brengen grote veranderingen op de arbeidsmarkt teweeg.
Vergrijzing en ontgroening resulteren erin dat de arbeidsmarkt een groter beroep op (arbeids)migranten en vluchtelingen zal moeten doen. Naast inburgering en het behalen van een startkwalificatie worden bijscholing en omscholing steeds belangrijker. Wie een baan wil krijgen of aan het werk wil blijven, moet zich instellen op het maken van nieuwe keuzes in zijn of haar loopbaan. Een leven lang leren is een must voor iedereen die mee wil blijven doen op de arbeidsmarkt en in het maatschappelijk leven.
 
Focus
Het Festival van het Leren besteedt daarom op deze dag volop aandacht aan skills, met focus op de algemene werknemersvaardigheden en ondernemende vaardigheden die de arbeidsmarkt in de nabije toekomst vraagt. We bespreken wat de Commissie Sap, de OECD, de SER en andere (inter)nationale organisaties hierover zeggen. En we hebben aandacht voor ondersteuning aan migranten en vluchtelingen die zich een plaats willen verwerven in onze samenleving en zich op de arbeidsmarkt gaan begeven.
 
Huldiging Toppers
Dit jaar richten wij ons vooral op Toppers: (jong)volwassenen die een voorbeeld zijn voor iedereen in hun omgeving omdat zij zich de afgelopen tijd talentvol hebben ontwikkeld en daardoor in staat zijn zich op de arbeidsmarkt te begeven of hun inzetbaarheid te vergroten.
 
Programma
Deelnemers kiezen één boeiende workshop en bezoeken allemaal de inspiratie-carrousel. Download hier het programma.

Informatie workshops
Informatie carrousel
    
Deelname
Deelname is gratis. Meld u via onderstaande registratielink aan voor de landelijke dag van het Festival van het Leren en doe mee aan een workshop en de carrousel. Wij stellen uw aanwezigheid bijzonder op prijs.


 
Wij hopen u op 15 september a.s. te mogen ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

Stichting Learn for Life
Stichting Leren en Werken
CINOP 
 
              
                                                                       
da