Erasmus+ Nieuwsbrief - meer perspectief
- Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken -
Erasmus+
Nieuwsbrief Erasmus+ voor Onderwijs, Training en Jeugd
# 6 | juni 2017
Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Met deze maandelijkse nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van nationale en Europese ontwikkelingen, subsidies, trainingen en andere mogelijkheden in Europa.
 
 
meerdere sectoren
 
primair en voortgezet onderwijs
 
middelbaar beroepsonderwijs
hoger onderwijs
 
volwasseneneducatie
 
jeugd
 
 
 
 
  Nieuws voor meerdere sectoren
Het Europese programma Erasmus+ bestaat dit jaar 30 jaar. Deze mijlpaal wordt dit jaar in heel Europa gevierd met verschillende activiteiten. Wil je weten wat er allemaal plaatsvindt? Bekijk het hier. Ook in Nederland vinden activiteiten plaats in het kader van 30 jaar Erasmus+: 
 
+ Europa
 
Nieuwsbrief 30 jaar Erasmus+
alle sectoren
Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van Erasmus+ heeft de Europese Comissie een speciale nieuwsbrief in het leven geroepen. Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, events en acties en schrijf je in.
 
Traktatie 30 jaar Erasmus+: nieuwe app!
middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs, jeugd 
Een superhandige app voor studenten, leerlingen in het beroepsonderwijs en deelnemers aan jongerenuitwisselingen. Deze app helpt hen tijdens alle fases van hun buitenlandervaring: vooraf, tijdens tot aan de evaluatie achteraf.
 
+ Nederland
 
Inspiratieverhalen Erasmus+
Alle sectoren
In het kader van 30 jaar Erasmus+ brengen wij maandelijks een project voor het voetlicht om elkaar te inspireren.
 
  Erlijn Eweg, ESSENCE | hoger onderwijs
Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden. Vijf hogeronderwijsinstellingen en drie gemeenten gingen met ondersteuning van Erasmus+ op zoek naar slimme en duurzame oplossingen voor uitdagingen op het gebied van milieu en duurzaamheid.
 
  'Yvonne in Engeland'| jeugd
Yvonne Alards ging in 1997 namelijk als derde Nederlandse de grens over met EVS en woonde en werkte een jaar in Engeland. Contact met thuis had ik per post, en soms via de telefooncel op de hoek van de straat waar ik woonde.

 
Algemeen
 
Verbind met Europass!
alle sectoren
Ben je scholier, student, vrijwilliger, werknemer, werkgever, docent, opleider, zit je in het hoger onderwijs of ben je op zoek naar werk? Verbind met Europass en doe er je voordeel mee!
 
Toekenningen en verantwoording Call 2017 Mobiliteit
alle onderwijssectoren
De selectieprocedure ligt achter ons en de contracten zijn inmiddels verstuurd. Op de website vind je het overzicht van de toekenningen en het verantwoordingdocument waarop de selectie heeft plaatsgevonden.
 
Extra OLS licentie voor begeleiding beschikbaar
middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs
Voor een betere begeleiding en het stimuleren van studenten is er vanaf de Call 2017 een extra licentie beschikbaar binnen elk project met OLS. Hiermee kan je zelf ervaren hoe OLS werkt. Zo kun je de studenten beter motiveren om van alle mogelijkheden van OLS gebruik te maken.
 
Evenementen
 
Save the date: kick-off bijeenkomst Call 2017 mbo-ve | 18 september 2017
middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie
Deze bijeenkomst staat in het teken van de officiële start van de toegekende projecten Erasmus+ in het mbo en ve. Heb je een project in de Call 2017, noteer dan deze datum alvast in je agenda. 
 
Save the date: voorlichtingsbijeenkomst Call 2018 | 27 november 2017
middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie
Informatiebijeenkomst voor alle belangstellenden in het mbo en de ve die een aanvraag willen indienen voor subsidie Erasmus+ in de Call 2018. 
 
 
  Primair en voortgezet onderwijs
Algemeen
 
Hoe kun je als docent je leerlingen ondernemend laten zijn?
Het project 'Experience Entrepeneurial Spirit Challenges in School Education: Perspectives: een voormalig Comenius project waarin ondernemerschapsonderwijs centraal stond.
 
Europese Commissie komt met maatregelen voor verbetering schoolonderwijs
Erasmus+ zal meer mogelijkheden bieden voor samenwerking tussen scholen, scholieren en aankomend docenten. Dit is één van de voorstellen van de Europese Commissie om de kwaliteit en inclusiviteit van schoolonderwijs te verbeteren.
 
Bijeenkomsten
 
Contact seminar ‘Teaching of European Values’ | Hannover 19-22 oktober 2017 
Welke rol speelt het onderwijs als het gaat om het bijbrengen van waarden zoals gelijkheid en tolerantie? Hoe geef je vorm aan burgerschap? Deze en andere onderwerpen komen aan de orde tijdens het contact seminar. Reageren kan tot uiterlijk 30 juni, deelname is kosteloos.
 
Nieuws uit de projecten
 
KA2 project Empowering Students to European Citizenship
Op 24 mei vond de conferentie ‘Empowering Students to European Citizenship’ plaats, een mooi slotakkoord van het KA2 project van drie scholen: het Bonaventura College uit Leiden, de Liceo Classica ‘E. Piga’ uit het Italiaanse Sardinië en de Catalaanse La Anunciata Ikastetxea.
 
Meer berichten over Erasmus+ primair en voortgezet onderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Middelbaar beroepsonderwijs
Algemeen
 
Erasmobility - Europees platform voor mbo-instellingen
Een gratis online platform waarmee Europese onderwijsinstellingen elkaar kunnen helpen met het uitwisselen van stageplaatsen.
 
Bijeenkomsten
 
Transnational Cooperation Activities - bekijk de mogelijkheden voor deelname
Op zoek naar projectpartners, kennisdeling of wil je je verdiepen in een bepaald thema? Er zijn nog plaatsen beschikbaar op verschillende Europese contact- en thematische conferenties.
 
Terugblik
 
VERSLAG | Monitoringsbijeenkomst KA1 mbo Mobiliteit | 22 juni 2017 Utrecht
Thema van deze bijeenkomst was de rol van internationale mobiliteit van docenten en staf in hun professionalisering.
 
European Vocational Skills Week | 20-24 november 2017
Een week met nationale en Europese activiteiten ter promotie van het beroepsonderwijs en aandacht voor het brede scala aan mogelijkheden.
 
Nieuws uit de projecten
 
Studente Summa College met beperking heeft geweldige stage-ervaring
Eveline besloot, na vroegtijdig haar opleiding te beëindigen, toch weer een opleiding te volgen om haar handicap beter te  begrijpen. Ze werd door iedereen ondersteund om haar een onvergetelijke stage te bezorgen. 
 
Waar is de vlag Erasmus+ deze maand?
In mei jl. ontving het Friesland College collegae van de volwasseneneducatie uit Helsinki. Zij informeerden de Finnen over hun aanpak van migranten, VAVO, VSV, sociaal ondernemen en de praktijkroute.
 
Meer berichten over Erasmus+ middelbaar beroepsonderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen en evenementen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Hoger onderwijs
Algemeen
 
Toekenning KA107 | mobiliteit met partnerlanden
Van de 23 ingediende aanvragen zijn er 21 goedgekeurd. Het overzicht en het verantwoordingsdocument staan op de website.
 
Nieuwe publicatie Erasmus Mundus
24 degrees is een nieuwe publicatie met een magazine-style format, waarin coördinatoren van Erasmus Mundus projecten vertellen over hun programme en wat het speciaal maakt.
 
Tweede Impact Studie Europese Commissie
De Europese Commissie vraagt de medewerking van de hogeronderwijsinstellingen aan een tweede survey over de impact van het Programma Erasmus+.
 
Bijeenkomsten
 
Regional contact seminar Southern Mediterean countries | 18 en 19 oktober 2017 | Rome
De Europese Commissie organiseert een contactseminar in het kader van KA107 voor samenwerking met de Southern Mediterranean landen. Deadline voor aanmelden is 7 juli 2017.
 
Verslag conferentie Refugees' impact on Bologna reform
Bologna expert Anne Klaas Schilder woonde onlangs een tweedaagse conferentie in Zweden bij. Ruim 170 deelnemers uit heel Europa namen deel. Lees in het verslag over zijn ervaringen.
 
Meer berichten over Erasmus+ hoger onderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Volwasseneneducatie
Algemeen
 
Extra call KA1 Mobiliteit volwasseneneducatie 2017
Er is dit jaar weer een tweede mogelijkheid voor het indienen van een projectvoorstel mobiliteit voor professionals in de volwasseneneducatie. De deadline is 4 oktober 2017 12.00 uur CET.
 
Competenties van mensen die in de volwasseneneducatie werken
Simon Broek deed onderzoek en vertelt over zijn bevindingen over de vergelijking tussen functiebeschrijvingen en opleidingsprogramma's.
 
Podcast over volwasseneneducatie en actief burgerschap
Wat is de rol van de lerende volwassenen bij actief burgerschap en in welke mate draagt volwasseneneducatie daar aan bij?
 
EPALE focus: bijleren voor mensen met een beperking
In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen (bij)leren.​
 
Evenementen
 
Transnational Cooperation Activities - bekijk de mogelijkheden voor deelname
Op zoek naar projectpartners, kennisdeling of wil je je verdiepen in een bepaald thema? Er zijn nog plaatsen beschikbaar op verschillende Europese contact- en thematische conferenties.
 
Terugblik
 
Study Visit ValidVol 21 juni 2017 | Den Bosch
Europese projectpartners van het Italiaanse Strategisch partnerschap laten zich informeren over de Nederlandse aanpak in vrijwilligersbeleid en -uitvoering.
 
VERSLAG | Monitoringsbijeenkomst KA1 ve | 13 juni 2017 Utrecht
De bijeenkomst vindt jaarlijks plaats. Het NA Erasmus+ vormt zich een beeld van de stand van zaken. De projecten leren van elkaar en kunnen vragen en dilemma’s kwijt aan het NA. 
 
Nieuws uit de projecten
 
Internationale conferentie 'Brick By Brick | 6 september 2017 Breda
In het project 'Skills for life West Brabant' werken ROC West-Brabant, bibliotheken, Cubiss en St. Lezen en Schrijven aan het voorkomen en bestrijden van analfabetisme en verbetering van taalontwikkeling. Tijdens het seminar staan de benodigde bouwstenen en structurele inbedding centraal.
 
Save the date: Festival van het leren | 15 september 2017 Baarn
Tijdens het festival, dat jaarlijks plaatsvindt, staan werknemers- en ondernemersvaardigheden centraal. Aanleiding zijn de grote veranderingen op de arbeidsmarkt: verdwijnen van banen door digitalisering en robotisering en meer wisseling van banen. 
 
Meer berichten over Erasmus+ volwasseneneducatie
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen en evenementen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Jeugd
Algemeen
 
Het aantal organisaties met EVS-accreditatie groeit!
Van Den Helder tot Maastricht en van Amsterdam tot Aruba! Lees hier meer over de nieuwe Nederlandse zend- en gastorganisaties voor EVS.
 
App Erasmus+ gelanceerd
Wie jarig is, deelt uit! Zo ook de Europese Commissie, die een ontzettend handige app heeft gelanceerd ter ere van 30 jaar Erasmus+.
 
Positieve impact EVS aangetoond in grootschalig onderzoek
75% van de organisaties die eenmaal EVS hebben aangeboden blijft dit doen. Dit is niet voor niets! Lees hier welke positieve impact EVS volgens een grootschalig onderzoek heeft op alle betrokkenen.
 
Nederlandse kortetermijn-EVS flink gestegen afgelopen jaar
Nog meer leuk nieuws over EVS! Steeds meer jongeren komen in aanraking met Erasmus+ door kortetermijn-EVS. In dit bericht lees je hoe je dit soort projecten het best kunt aanpakken.
 
Yvonne in Engeland: de 3e Nederlandse EVS's (ooit) vertelt
In 1997 vertrok Yvonne Alards voor een jaar naar Wolverhampton om vrijwilligerswerk te doen. Lees hier waarom dit nog steeds één van haar favoriete herinneringen is.
 
Nieuws uit de projecten
Meer lezen over specifieke projecten die hebben plaatsgevonden met subsidie van het programma Erasmus+? Kijk dan op de pagina Nieuws uit de projecten!
 
Evenementen
 
Adviesbijeenkomst Mobility Tool+
Heb je een goedgekeurd project en vragen over de Mobility Tool+? Meld je via de website aan voor de adviesbijeenkomst van 13 juli, van 13:00 tot 15:00 uur in Utrecht.
 
EVS-trainingen najaar 2017
Ook dit najaar worden er diverse trainingen voor EVS-deelnemers georganiseerd! Kijk hier wanneer de traingen zijn, zodat je er rekening mee kan houden bij het plannen van activiteiten voor EVS'ers.
 
GO Europe
 
Reizen is goed voor je brein
Hoogleraar Ap Dijksterhuis roept alle jongeren op om te gaan reizen. Het is goed voor je brein! Waarom? Dat ontdek je hier.
 
Travel Active au pair webinar | 25 juli
Interessant voor wie graag als au pair naar het buitenland wil gaan. TravelActive organiseert een informatieavond, gewoon live in jouw woonkamer!
 
European Youth Portal
 
5 nationale feestdagen voor op je bucket list
De nationale feestdag van een land is hét moment om kennis te maken met de cultuur en de mensen. Lees hier welke vijf feestdagen je echt eens moet meemaken.
 
Eurodesk enquête | vóór 30 juni
We zijn nog altijd hard op zoek naar respondenten. Dus ben jij in het buitenland geweest en wil je ons helpen onze service te verbeteren? Heel graag.
 
Cedefop Photo Award: wedstrijd voor MBO-studenten | 15 juli
Ben (of ken) je een MBO-student en wil je graag naar Brussel of Thessaloniki? Doe dan mee aan deze fotowedstrijd.
 
Meer berichten over Erasmus+ jeugd
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
   
NA Erasmus+ Onderwijs & Training
po-vo-ho: erasmusplus@epnuffic.nl
mbo-ve: erasmusplus@cinop.nl

NA Erasmus+ Jeugd
erasmusplus@nji.nl

www.erasmusplus.nl
 
Twitter   Facebook   youtube   Linkedin