Erasmus+ Nieuwsbrief - meer perspectief
- Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken -
Erasmus+
Nieuwsbrief Erasmus+ voor Onderwijs, Training en Jeugd
# 5 | mei 2017
Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Met deze maandelijkse nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van nationale en Europese ontwikkelingen, subsidies, trainingen en andere mogelijkheden in Europa.
 
 
meerdere sectoren
 
primair en voortgezet onderwijs
 
middelbaar beroepsonderwijs
hoger onderwijs
 
volwasseneneducatie
 
jeugd
 
 
 
 
  Nieuws voor meerdere sectoren
  Het Europese programma Erasmus+ bestaat dit jaar 30 jaar. Deze mijlpaal wordt dit jaar in heel Europa gevierd met verschillende activiteiten. Wil je weten wat er allemaal plaatsvindt? Bekijk het hier. Ook in Nederland vinden activiteiten plaats in het kader van 30 jaar Erasmus+: 
 
+ Europa
 
In the spotlight: Erasmus+ brengt mensen samen
alle sectoren
Deelnemers ontmoeten elkaar, tijdens vrijwilligerswerk, deelname aan trainingen, uitwisseling of samenwerken aan een innovatief idee. Deelnemers vertellen over hun ervaringen.
 
De Europese app Erasmus+ voor optimale mobiliteitservaring in ontwikkeling
alle sectoren
De app wordt medio juni gelanceerd en is bedoeld voor deelnemers die naar het buitenland gaan voor studie, stage of werk. Heb jij nog ideeën? Deel ze dan op de Top-Tipspagina.
 
+ Nederland
 
Inspiratieverhalen Erasmus+
alle sectoren
In het kader van 30 jaar Erasmus+ brengen wij maandelijks een project voor het voetlicht om elkaar te inspireren.
 
  'Ga uit van mogelijkheden, niet van beperkingen'
Het Albeda College biedt studenten en medewerkers via stages en studiereizen volop de kans om over de grens kennis en ervaring op te doen. Bij deze door Erasmus+ ondersteunde activiteiten wordt geen enkele groep vergeten.
 
Prijsuitreiking fotowedstrijd Erasmus+ in samenwerking met WilWeg | 1-28 februari 2017
alle sectoren
De fotowedstrijd met "jouw ultieme buitenlandgevoel” als thema, is gewonnen door Henrianne Jansen, mbo-student van ROC Tilburg. Ruim 750 foto's zijn ingestuurd.
 
Algemeen
 
Guide Mobility Tool+ (MT+) online beschikbaar
alle sectoren
Op zoek naar informatie over projectmanagement of meer weten over de MT+? Raadpleeg de guide voor projectbeneficiairies in de Mobility Tool+ (MT+).
 
Geef je mening over Europese online tools voor vaardigheden en kwalificaties
alle onderwijssectoren
Met deze openbare raadpleging wil de Europese Commissie weten hoe bruikbaar deze instrumenten zijn voor loopbaanontwikkeling en arbeidsmarktperspectief. Ook jouw mening telt!
 
Geef je mening over de programma's Een Leven Lang Leren en Erasmus+
alle onderwijssectoren
Met deze openbare raadpleging wil de Europese Commissie jouw input over wat goed is en wat beter kan. Deze raadpleging is onderdeel van de Europese midterm evaluatie Erasmus+.
 
Europese publicatie over het aanpakken van voortijdig schoolverlaten
alle onderwijssectoren
Het aantal voortijdige schoolverlaters verminderen is één van de prioriteiten van Erasmus+. In de publicatie ‘Tackling early school leaving’ staat een selectie van producten die ontwikkeld zijn met projecten Erasmus+.
 
Verslag Diner Pensant (nog) 30 jaar Erasmus+ | 1 februari 2017
alle sectoren
Stakeholders en beleidsmakers maakten tijdens het diner Pensant de balans op van 30 jaar Erasmus+. Ze gingen met elkaar in gesprek over hoe Erasmus+ nog strategischer kan worden ingezet om nog meer impact te bereiken.
 
Waar is de vlag Erasmus+ deze maand?
alle sectoren
Toegekende projecten Erasmus+ hebben een vlag ontvangen die zij gebruiken tijdens projectbijeenkomsten in binnen- en buitenland. Heb jij binnenkort ook een projectbijeenkomst? Stuur dan je foto in!
 
 
  Primair en voortgezet onderwijs
Algemeen
 
Digitalisering bewijslast KA1 en KA2 projecten
Als NA Erasmus+ Onderwijs & Training ontvangen we regelmatig de vraag of het mogelijk is om een digitale administratie bij te houden voor KA1 en KA2 projecten. Het is voor jou als begunstigde toegestaan om een digitale administratie bij te houden.
 
Flyer Strategische partnerschappen in het po-vo
Er is een flyer beschikbaar over strategische partnerschappen in het primair en voortgezet onderwijs. Je downloadt de flyer van de website.
 
Uitslag selectie KA1 Call 2017 bekend
Eind april heeft het evaluatiecomité het selectievoorstel voor KA1 po-vo goedgekeurd en zijn alle budgetten doorgerekend. Van de 92 ingediende aanvragen zijn er 65 toegekend; er is een reservelijst van 7 projecten.
 
Reminder deadline indienen eindrapportage KA101 2015 
Op 1 augustus is de deadline voor het indienen van de eindrapportage voor de KA101 projecten. Het gaat hier om de Call 2015.
 
Thema van de maand op de School Education Gateway: leerlingenparticipatie
De SEG is Europa’s online platform voor onderwijs. Je vindt er publicaties maar ook de Course Catalogue, waar je gericht kunt zoeken naar een passende nascholing/training in een ander Europees land.
 
Evenementen
 
Leerkrachten basisonderwijs gezocht contact seminar in Praag | 30 augustus - 2 september
Wil je Europese collega’s ontmoeten en partners vinden voor eTwinning en Erasmus+ schoolpartnerschappen in het basisonderwijs? Neem dan deel aan dit contactseminar en start het schooljaar met een internationaal tintje! 
 
Europese conferentie disseminatie en impact in de schoolsector in Bonn | mei 2017
De conferentie stond in het teken van best practice projecten uit de schoolsector. Projectcoördinatoren uit 31 landen deelden hun succesverhalen en ervaringen met Erasmus+.
 
Internationale GEO-WATER projectweek Marne College Bolsward | mei 2017
Tijdens de GEO-WATER projectweek werd door leerlingen uit Tsjechië, Duitsland, Baarn, Leiden en Bolsward gewerkt aan een  ‘real assignment’ van Wetterskip Fryslân.
 
Meer berichten over Erasmus+ primair en voortgezet onderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Middelbaar beroepsonderwijs
Algemeen
 
Digitalisering bewijslast KA1 en KA2 projecten
Als NA Erasmus+ Onderwijs & Training ontvangen we regelmatig de vraag of het mogelijk is om een digitale administratie bij te houden voor KA1 en KA2 projecten. Het is voor jou als begunstigde toegestaan om een digitale administratie bij te houden.
 
Wegwijzer projectuitvoering studentenmobiliteit mbo Call 2017
Een handige leidraad voor de projectuitvoering wat betreft regelgeving en benodigde documenten voor mobiliteitsprojecten in de Call 2017.
 
Europese fotowedstrijd voor mbo-studenten
Alle studenten die een beroepsopleiding volgen, ongeacht leeftijd, kunnen in teamverband, met maximaal drie deelnemers, aan deze wedstrijd deelnemen. De opdracht is het maken van een serie foto's waarmee de ervaringen van de beroepsopleiding voor het voetlicht worden gebracht.
 
Evenementen
 
Monitoringsbijeenkomst Erasmus+ KA1 mbo Call 2015-2016 | 22 juni 2017 | regio Utrecht
Deze bijeenkomst is voor lopende projecten Call 2015 en 2016. Noteer deze datum alvast in je agenda. Wij adviseren de projectcoördinatoren hieraan deel te nemen. De bijeenkomst vindt 's ochtends plaats. De uitnodiging en agenda worden zo spoedig mogelijk verstuurd. 
 
Contactseminar Internationalisering of VET - opportunities and challenges | 28-29 juni 2017 | Belgrado
Seminar voor het opdoen van ideeën en het leggen van contacten voor mogelijk toekomstige samenwerking voor zowel mobiliteitsprojecten als strategische partnerschappen.
 
TCA Strategic Partnerships on work based learning in IVET  | 16-19 oktober 2017 | Leuven (BE)
Tijdens het seminar ga je met Europese deelnemers aan de slag met het uitwerken van projectideeën voor strategische partnerschappen over werkplekleren in het beroepsonderwijs.
 
VERSLAG | TCA Training on Capacity Building in the implementation of VET (KA1) Erasmus+ projects | 23-30 april 2017 | Malta
Twee deelnemers blikken terug op hun deelname aan het seminar waar capaciteitsopbouw centraal stond.
 
Nieuws uit de projecten
 
I-STEP | internationale dimensie aan ondernemerschapsprogramma's
In het project wordt gewerkt aan een docentenhandboek, een trainingsprogramma en een platform die bijdragen aan het verbeteren van internationale ondernemerschapsvaardigheden van docenten en studenten in het mbo.
 
Meer berichten over Erasmus+ middelbaar beroepsonderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Hoger onderwijs
Algemeen
 
Digitalisering bewijslast KA1 en KA2 projecten
Als NA Erasmus+ Onderwijs & Training ontvangen we regelmatig de vraag of het mogelijk is om een digitale administratie bij te houden voor KA1 en KA2 projecten. Het is voor jou als begunstigde toegestaan om een digitale administratie bij te houden.
 
Erasmus Mundus publicatie online
Onlangs is er een nieuwe publicatie verschenen over Erasmus Mundus, 'Mastering Joint Excellence under Erasmus Mundus: conclusions of the conference on Erasmus Mundus Joint Master Degrees'.
 
Evenementen
 
KA107 training seminar ENI South | Rome, 18-19 oktober 2017
De EC organiseert een training seminar gericht op de samenwerking met het Middellandse Zee gebied (regio ENI South) met als doel de samenwerking binnen KA107 te stimuleren.
 
Meer berichten over Erasmus+ hoger onderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Volwasseneneducatie
Algemeen
 
Digitalisering bewijslast KA1 en KA2 projecten
Als NA Erasmus+ Onderwijs & Training ontvangen we regelmatig de vraag of het mogelijk is om een digitale administratie bij te houden voor KA1 en KA2 projecten. Het is voor jou als begunstigde toegestaan om een digitale administratie bij te houden.
 
E-zine over de opbrengsten van deelname aan volwasseneneducatie
EPALE besteedde van januari tot april extra aandacht aan wat leren eigenlijk oplevert voor volwassenen. Wie wordt er beter van? Individuen, de maatschappij, bedrijven?
 
Call for proposals: Awareness-raising activities
Uitnodiging voor het indienen van projectvoorstellen gericht op het verbeteren van vaardigheden van laaggeschoolde en laaggekwalificeerde volwassenen. De deadline is 30 juni 2017.
 
Evenementen
 
Monitoringsbijeenkomst KA1-projecten Call 2016 | 13 juni 2017 | regio Utrecht
Deze monitoringsbijeenkomst is bedoeld voor de toegekende mobiliteitsprojecten KA1 volwasseneneducatie in de Call 2016 Erasmus+. Deelname aan deze bijeenkomst is verplicht.  
 
TCA Validation of non-formal and informal learning - opportunities for special target groups | 28 november 2017 | Helsinki
Erkenning en validering van verworven competenties en niet-formeel en informeel leren staan hierbij centraal.  
 
Nieuws uit de projecten
 
In welke rol zijn taalvrijwilligers van toegevoegde waarde?
In het project VIME wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een model waarmee de inzet van vrijwilligers, naast en in samenwerking met professionals, op het gebied van taal en geletterdheid, verbeterd kan worden.
 
Internationale conferentie Taal & Werk | 7 juni 2017
Tijdens het seminar staan de WorKit werk- en taalkit centraal die in het project WorKit zijn ontwikkeld. Het is een instrument met onder meer taalmodules om nieuwkomers te ondersteunen bij hun arbeidsintegratie. 
 
Waar is de vlag Erasmus+ deze maand?
alle sectoren
Op 18 en 19 mei 2017 was Edos Foundation gastheer voor het e-VOC-project. Tijdens de bijeenkomst in Bemmel werkten de projectpartners aan de verschillende onderdelen van het project.
 
Meer berichten over Erasmus+ volwasseneneducatie
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Jeugd
Algemeen
 
Tweede aanvraagronde 2017
Meer dan 100 aanvragen zijn er in de tweede ronde binnengekomen. Bekijk hier een overzicht van het aangevraagde budget per Key Action.
 
European Youth Week in Brussel
Wat gebeurde er tijdens de Youth Week in Brussel? Lees hier over welke onderwerpen er werd gesproken tijdens de European Conference on Youth Strategy.
 
Terugblik Pay it Forward-Netwerkdag
Het was een dag vol kennis en ideeën uitwisselen, netwerken en ervaringen opdoen via vitual reality en een Living Library. Lees hier hoe deze dag eruit zag.
 
Enquête Pay it Forward-Netwerkdag
Was je aanwezig en heb je de enquête nog niet ingevuld? Hopelijk wil je dat nog even doen. We zijn erg blij met je feedback, omdat we die gebruiken voor de organisatie van komende evenementen!  
 
Innovatieve Richter wint Pay it Forward-Oeuvreprijs
Richter heeft de Pay it Forward-Oeuvreprijs 2017 mogen ontvangen voor de bijzondere manier waarop zij de Pay it Forward-gedachte in de praktijk brengen. Lees hier hoe zij dat doen.
 
Change Makers Video
Laat je inspireren door deze jonge Change Makers die vertellen wat zij dankzij het programma van Erasmus+ allemaal bereikt hebben. Bekijk hier de video.
 
European Solidarity Corps: the matching continues
Met de online tool PASS vind je gemakkelijk vrijwilligers voor jouw solidariteitsproject! Lees hier wat geaccrediteerde EVS-organisaties nu al met de database van het Europees Solidariteitskorps kunnen.
 
Youthpass nu ook gender-neutraal
Sinds kort is het aangeven van het geslacht van de deelnemer niet meer verplicht bij de Youthpass. Wanneer geen geslacht gekozen wordt, is de tekst op het certificaat gender-neutraal.
 
Time to Show Off
De derde en laatste bijeenkomst van dit project vond enkele weken geleden plaats. Hoe maak je impact in internationaal jongerenwerk beter zichtbaar?
 
Aandacht voor culturele identiteit is basis voor succesvolle toekomst
Lees hier over het onderzoek van Swazoom waaruit het belang van culturele identiteitsontwikkeling van kwetsbare jongeren blijkt. Een nuttig inzicht voor jongerenwerk in kwetsbare wijken.
 
Nieuws uit de projecten
Meer lezen over specifieke projecten die hebben plaatsgevonden met subsidie van het programma Erasmus+? Kijk dan op de pagina Nieuws uit de projecten! 
 
Evenementen
 
YES/EVS-informatiebijeenkomst in Utrecht
Op dinsdag 20 juni is er in Utrecht een informatiebijeenkomst over EVS (European Voluntary Service) waarbij je alles te weten kunt komen over vrijwilligerswerk in het buitenland. Meld je aan via de website!
 
Adviesbijeenkomst Mobility Tool+
Heb je een goedgekeurd project en vragen over de Mobility Tool+? Meld je via de website aan voor de adviesbijeenkomst van 22 juni, van 10:00 tot 12:00 uur in Utrecht.
 
GO Europe
 
Fotowedstrijd Jeugd
De eervolle vermelding van de fotowedstrijd van WilWeg en Erasmus+ ging naar Laura van Bellen en de foto die zij maakte tijdens haar jaar vrijwilligerswerk op IJsland.
 
Lindsay (30) in Roemenië
Vanwege haar licht verstandelijke beperking kostte het wat extra stapjes, maar Lindsay had de tijd van haar leven op EVS!
 
Natuurwerkvakantie in Denemarken
Opgeven voor 22 juni. Gaat jouw hart sneller kloppen van natuur, verhalen en Vikingen? Dan is dit 10-daagse project iets voor jou.
 
European Youth Portal
 
Vakantiewerk in het buitenland: hoe pak ik het aan?
Nog niks te doen deze zomer? Bekijk onze beste tips om voor deze zomer nog vakantiewerk te vinden in het buitenland.
 
Eurodesk enquête
Meedoen tot en met 31 mei. Ben jij in het buitenland geweest en wil je ons helpen onze service te verbeteren? Heel graag!
 
Verbeter je talenkennis en ga op reis!
Meedoen tot en met 31 mei. Iedereen die nu via Erasmus+ in het buitenland is maakt kans op reistegoed door online een taal te leren.
 
Meer berichten over Erasmus+ jeugd
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
   
NA Erasmus+ Onderwijs & Training
po-vo-ho: erasmusplus@epnuffic.nl
mbo-ve: erasmusplus@cinop.nl

NA Erasmus+ Jeugd
erasmusplus@nji.nl

www.erasmusplus.nl
 
Twitter   Facebook   youtube   Linkedin