Euroguidance Nieuwsbrief

– Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken –
Euroguidance
Nieuwsbrief # 03 | april 2017
Via de Euroguidance nieuwsbrief brengen wij u met regelmaat op de hoogte van nationale en Europese ontwikkelingen en evenementen op het terrein van loopbaanactiviteiten. Kijk ook voor de laatste updates op www.euroguidance.nl. U kunt ons ook volgen op LinkedInTwitter en Facebook

NIEUWS
Ontwikkeling raamwerk voor loopbaanprofessionals 
Euroguidance Nederland is bezig om, in opdracht van het ministerie van OCW, een raamwerk voor loopbaanbegeleiders te ontwikkelen. Euroguidance Nederland ging hiervoor eerder in gesprek met de expertgroep (professionals, opleiders, beleidsmakers), de klankbordgroep (verschillende stakeholders) en opleidingsexperts (opleiders, beleidsmakers).

Op 4 april jl. stond tijdens de bijeenkomst met beleidsmakers en onderwijsraden het conceptraamwerk centraal. De focus lag hier op het komen tot een raamwerk LOB dat beleidsmatig werkbaar is. 
 Lees meer
Op de hoogte blijven van de laatste updates? Volg ons ook op LinkedIn!
Wij zijn onlangs gestart met een nieuwe LinkedInpagina die voor iedereen eenvoudiger en laagdrempeliger is. Klik op de pagina op 'Follow' en de laatste updates verschijnen automatisch op uw tijdlijn.
 Lees meer
7 hartenkreten voor de politiek - Onderwijs als wapen tegen de tweedeling
Hoe kun je als (beroeps)onderwijs een rol spelen in het slechten van de tweedeling in de samenleving? Een intrigerende vraag die centraal stond tijdens de CINOP Lentesessie 2017. Alle actoren in het onderwijs waren vertegenwoordigd: student, docent, bestuurder, bedrijfsleven en politiek. Het antwoord werd gegeven in zeven ‘hartenkreten’ die samen de boodschap vormen voor de aankomende parlementariërs.
 Lees meer
60 jaar Verdrag van Rome
Op 25 maart 2017 werd door leiders van 27 EU-lidstaten De Verklaring van Rome ondertekend. De komende maanden wordt gewerkt aan de invulling van een 'nieuwe' EU. Europa staat voor ongekende uitdagingen zoals regionale conflicten, terrorisme, toenemende migratiedruk, protectionisme en sociale en economische ongelijkheden.
 Lees meer
Opnieuw daling voortijdig schoolverlaters
Het aantal jongeren in het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) dat vorig jaar zonder startkwalificatie de schoolbanken verliet, is opnieuw gedaald, naar 22.948. 'Deze positieve resultaten zijn geen reden om achterover te leunen,' aldus minister Bussemaker. Met regionale plannen gaan scholen en gemeenten aan de slag met het verder terugdringen van schooluitval en betere begeleiding voor kwetsbare jongeren.
 Lees meer
BELEID | ONDERZOEK
Versterking arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector
Om de zwakke positie van mensen op de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector te verbeteren, is er een breed pakket aan maatregelen nodig.
Met zowel een animatie als een rapport zet de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur hun gezamenlijk advies uiteen met vier concrete voorstellen om de arbeidsmarkt in de culturele sector te verbeteren.
 Lees meer
Skills Strategy Diagnostic report: Netherlands
De OECD benoemd drie topprioriteiten voor individueel en nationaal succes. DE SER pakt de handschoen op en vraagt alle betrokkenen om tot een gezamenlijke actieagenda te komen om verdere uitwerking te geven aan de aanbevelingen. Dit kan leiden tot een nationaal akkoord waarin overheden, sociale partners, onderwijsinstellingen en andere stakeholders werken aan een sterke leercultuur.
 Lees meer
SER Advies over postinitieel leren - doorpakken: juist nu!
De SER roept alle betrokkenen op voor een breed gedragen actieagenda met  concrete actiepunten om leren tijdens de loopbaan serieus te stimuleren. Zij pleiten voor meer aandacht voor maatwerk in het bestaande onderwijsaanbod om beter aan te kunnen sluiten bij de leerbehoefte van de werkenden. 
Het SER-advies werd op 29 maart jl. aangeboden aan de ministeries van OCW en SZW.
 Lees meer
Kamerbrief over arbeidsperspectief mbo niveau 2-opleidingen
De Commissie Macrodoelmatigheid MBO heeft een onderzoek uitgevoerd naar het arbeidsmarktperspectief van mbo niveau 2-opleidingen. Dit vanuit de invalshoek van mbo-instellingen: wat kunnen zij doen om het arbeidsmarktperspectief voor jongeren die op dit niveau zijn aangewezen te versterken en wat is daar voor nodig?  
De Commissie geeft advies over een goede start op de arbeidsmarkt voor jongeren die een mbo-2-opleiding volgen.

 Lees meer
Doorleren werkt - investeren in nieuwe zekerheid
Commissie Sap doet aanbevelingen voor een doorbraak in een leven lang leren. De wereld verandert snel, de arbeidsmarkt wordt flexibeler en dynamischer. In deze tijd is leren en jezelf blijven ontwikkelen steeds belangrijker. Toch is het aantal volwassen leerders met een opleiding tot en met mbo-niveau 4 afgenomen.
In het advies zijn oplossingen, knelpunten en belemmeringen in kaart gebracht.
 Lees meer
PUBLICATIES
Skills and Competences
Een publicatie met interviews over het tackelen van de brandende problemen in de wereld van vaardigheden en competenties. Artikelen en columns met verschillende conceptuele perspectieven en standpunten over 21e eeuwse vaardigheden.
Een aantal voorbeelden van best practices van projecten uit verschillende delen van de wereld complementeren het geheel.
 Lees meer
EVENEMENTEN
agenda
Cursus 'Programma-evaluatie en monitoring' | 10-11 mei 2017 Leeuwarden
Onderwerpen van deze tweedaagse cursus zijn verschillende afgeronde onderzoeken over verbetering van mentoring, het efficiënt en veilig inzetten van mentoringsprogramma's en verschillende benaderingen van evaluatie en strategieën voor eenvoudige effectieve beoordelingen.
 Lees meer
Conferentie 'anders doen denken' in het onderwijs | 21 juni 2017 Wageningen
Op zoek naar uitdagingen in de begeleiding van (leer)loopbanen van leerlingen, studenten en opleiders. De conferentie wordt georganiseerd door prof. dr. Marinka Kuijpers, in samenwerking met Johan van der Sanden erepenningdragers in het vmbo.
 Lees meer
Conference 'Intercultural Communicative Competence' | 22-23 juni 2017 Praag (CZ)
Debatten over interculturele taal- en communicatieve vaardigheden, innovatieve onderwijs- en opleidingsbenaderingen, transnationale mobiliteit, interculturele bemiddeling en methodologieën vormen de rode draad tijdens de conferentie. De conferentie biedt tevens de gelegenheid om kennis, ervaringen en best practices te delen en/of te presenteren.
 Lees meer
Conferentie 'Lectoraat Duurzame Talentontwikkeling' | 14 november 2017 Den Haag
Vooraankondiging
Duurzame ontwikkeling van talent, loopbaan en wereldburgerschap in de 21ste eeuw. Deze conferentie verkent op een praktische en theoretische manier hoe reflectiviteit met creativiteit verbonden kan worden. Tijdens lezingen en workshops zullen professionals uit zowel praktijk als wetenschap ingaan op wat er al bekend is over hoe een in- en externe dialoog duurzaam verbindt en zo ‘wereldburgerschap’ mogelijk maakt. Niet alleen als een middel tot succesvolle samenwerking maar ook als een middel tot verbinding en verzoening.

 Lees meer
Taken Euroguidance Nederland
Euroguidance Nederland vervult de rol van ‘Nederlands loopbaankennispunt EU’ in het licht van een leven lang leren. Dit betekent dat relevante informatie over loopbaan(begeleiding) vanuit Europa gekoppeld wordt aan relevante en actuele onderwerpen op het gebied van loopbaan(begeleiding) in Nederland, voor partners en intermediaire organisaties in de sectoren beroepsonderwijs en arbeidsmarkt.
 In de werkwijze staat verbinding met wat er in Nederland speelt voorop naast het verbreden en verdiepen van het eigen perspectief door van Europa te leren.
 

Euroguidance Nederland • Postbus 1585 • 5200 BP 's-Hertogenbosch
Euroguidance Nederland is onderdeel van CINOP Publieke programma's
T: +31(0)73 680 07 62 • euroguidance@cinop.nlwww.euroguidance.nltwitter.com/euroguidance
© Euroguidance Nederland
Profiel wijzigen | mail a friend | aanmelden | afmelden