Erasmus+ Nieuwsbrief - meer perspectief
- Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken -
Erasmus+
Nieuwsbrief Erasmus+ voor Onderwijs, Training en Jeugd
# 3 | maart 2017
Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Met deze maandelijkse nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van nationale en Europese ontwikkelingen, subsidies, trainingen en andere mogelijkheden in Europa.   
 
 
meerdere sectoren
 
primair en voortgezet onderwijs
 
middelbaar beroepsonderwijs
hoger onderwijs
 
volwasseneneducatie
 
jeugd
 
 
 
 
  Nieuws voor meerdere sectoren
Algemeen
 
Good practices Erasmus+ | Online Toolbox Stories that Move
  Vanaf deze maand delen wij via de nieuwsbrief maandeljiks een inspirerende good practice van Erasmus+. "Je kunt echt slagen maken als je elkaar in de ogen kunt kijken” is één van de tips van projectcoördinator Karin Polak.
 
Klaar voor het indienen van je aanvraag KA2 Strategisch Partnerschap?
alle onderwijssectoren
De deadline komt in zicht. Uiterlijk 29 maart a.s. om 12:00 uur dient de aanvraag te zijn ingediend. Check voor de volledigheid nog de informatie en bijbehorende documenten op onze website.
 
Wedstrijd Ervaringsverhalen - 30 jaar Erasmus+
alle sectoren
Ben jij in de afgelopen 30 jaar als student, jongere of professional met een beurs van Erasmus+ naar het buitenland geweest voor studie, stage, (kennis)uitwisseling of vrijwilligerswerk? Ding mee naar de Mobility Award Erasmus+ 2017 en maak kans op één van de prijzen!
 
Denk mee over de toekomst van het Europese programma Erasmus+
alle sectoren
Een publieke consultatie, op initiatief van de Europese Commissie, om input te verzamelen van een breed publiek over het functioneren van Erasmus+. Deze consultatie is onderdeel van de mid-term evaluatie Erasmus+. Laat je stem horen voor 31 mei 2017.
 
Waar is de vlag Erasmus+ deze maand?
alle sectoren
De vlag van Aeres Groep/Groenhorst College was in Engeland bij de kick-offbijeenkomst van het Strategisch partnerschap. Hierin werken zij samen met partners uit vijf EU-landen aan het opzetten van een permanent netwerk (European Equine Entrepreneur Educators). 
 
Terugblik deadline KA1 Mobiliteit onderwijssectoren - Call 2017
primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hogeronderwijs, volwasseneneducatie
Op 2 februari 2017 was het zover, de deadline voor het indienen van projectvoorstellen binnen Key Action 1: mobiliteit van studenten en professionals.
 
KA3 Support for Policy Reform - Call Social Inclusion
alle sectoren 
Uitnodiging tot het indienen van projectvoorstellen gericht op ondersteuning van beleidshervormingen in het kader van sociale inclusie door onderwijs, training en jeugdwerk..
 
Nuffic jaarcongres 2017 | dinsdag 4 april 2017
alle onderwijssectoren 
Let's connect, het thema van het congres, komt in verschillende onderdelen op de dag terug. We willen werelden verbinden: het onderwijs, bedrijven, overheid en maatschappelijke partijen, in binnen- en buitenland. Want internationaliseren doe je samen.
 
Publicaties
 
Mid Term evaluatierapport Stakeholders Erasmus+ Nederland
alle sectoren
Een nationaal rapport over de implementatie en impact van Erasmus+ in Nederland. Het rapport is samengesteld door Ecorys, in opdracht van het ministerie van OCW en het ministerie van VWS.   
 
Factsheet Erasmus+ 2015
alle sectoren
Een overzicht met niet alleen de feiten en cijfers van toegekende projecten en deelnemers in de Call 2015 maar ook cijfers van deelnemers vanuit alle sectoren in het kader van 30 jaar Erasmus+.
 
Wegwijzer projectuitvoering Strategische partnerschappen Call 2014-2015
middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie
Beknopte brochure met informatie over regelgeving, voorwaarden, onderbouwing, tools en documenten met betrekking tot de verschillende facetten van de projectuitvoering.
 
Evenementen
 
Transnational Cooperation Activities - TCA 
alle onderwijssectoren
De TCA's hebben een thematische insteek, gelinkt aan de doelstellingen, thema's en doelgroepen, of zijn gericht op het in contact brengen van deelnemers voor kennisuitwisseling en het bouwen aan strategische samenwerkingsverbanden. Bekijk de agenda.
 
TCA contact seminar 2017 - Enhancing Digital Competences | 17-20 september 2017 Talinn (EE)
alle onderwijssectoren
Een sectoroverstijgend contactseminar voor het vinden van projectpartners voor het opzetten van een Strategisch partnerschap over ICT en digitale vaardigheden. Er is per onderwijssector één plaats gereserveerd.
 
Webinars | A spotlight on entrepreneurial learning projects
alle sectoren
Verschillende webinars over ondernemend leren: introductie ondernemend leren in de klas (23 maart 2017), opbouwen van partnerschappen (20 april 2017), praktijk in het beleid (11 mei 2017). Leren van elkaar en impact staan hierbij centraal. 
 
VERSLAG | Financiële workshop KA2 projecten call 2014/2015/2016 | 15 maart 2017
middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie
Deze bijeenkomst was voor alle lopende KA2-projecten in het mbo en de ve. De deelnemers werden geïnformeerd over de regelgeving met betrekking tot de financiële projectverantwoording.
 
VERSLAG | Sport Infoday | 31 januari 2017
alle sectoren
Op deze dag zijn organisaties, die projecten willen aanvragen op het gebied van sport, geïnformeerd over de subsidiemogelijkheden in 2017. Alle presentaties en video's zijn te downloaden.
 
 
  Primair en voortgezet onderwijs
Algemeen
 
Enquête EC over praktische zaken rondom de uitvoering van een Erasmus+ Schoolpartnerschap
Scholen in heel Europa ontvangen binnenkort een enquête met vragen over praktische zaken rondom de uitvoering van een Erasmus+ Schoolpartnerschap. Wij stellen het zeer op prijs als u de enquête invult.
   
 
Bezig met de aanvraag van een KA2 Strategisch Partnerschap?
Voor het primair en voortgezet onderwijs is een speciale online module ontwikkeld die je stap voor stap begeleidt door de aanvraagprocedure. Check deze module voordat je jouw aanvraag indient.
 
Meer berichten over Erasmus+ primair en voortgezet onderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen en evenementen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Middelbaar beroepsonderwijs
Algemeen
 
Call for proposals: Long-term mobility of apprenticeships | deadline 29 maart 2017
Indienen van projectvoorstellen voor Erasmus Pro pilots. Projecten gericht op ontwikkeling van vaardigheden om de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en het gevoel van Europees burgerschap van apprentices te vergroten.
 
Interactieve kaart Europese VET Charters
Een overzicht van alle Europese VET Mobility Chartershouders Call 2015 en Call 2016. De gegevens zijn te filteren op land en overzichtslijst.
 
Evenementen
 
Presentatie Voorlichtingsbijeenkomst VET Mobility Charter | 9 maart 2017
Tijdens de bijeenkomst werd er geïnformeerd over de VET Mobility Charter, maar ook gespiegeld en uitgewisseld op de thema's social inclusion en professionalisering.  
 
Nieuws uit de projecten
 
Strategisch partnerschap: 60-Building Strategies for Communication in Contemporary Dance
In het project werkt men aan een handboek voor professionals in de danssector. Met het resultaat wordt beoogd tips, tools en een palet aan communicatiemogelijkheden, -momenten en –voorzieningen met verschillende stakeholders te bieden.
 
Vierde plaats skillswedstrijd voor studenten Europrof
Tijdens de 25e Europese Chocoladewedstrijd voor chocoladesierstukken in België heeft het fantastische groepje van Europrof de 4e plek weten te veroveren.
 
Meer berichten over Erasmus+ middelbaar beroepsonderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen en evenementen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Hoger onderwijs
Algemeen
 
Survey Diploma Supplement
De EC voert momenteel een onderzoek uit naar de herziening van het Diploma Supplement. De resultaten van het onderzoek zullen ook inzicht geven in de haalbaarheid van digitalisering van het DS op Europees niveau.
 
Meer berichten over Erasmus+ hoger onderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen en evenementen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Volwasseneneducatie
Algemeen
 
7 tips voor een succesvol Strategisch partnerschap
Bekijk de video met tips voor een goede samenwerking met je projectpartners en projectacitviteiten.
 
Digitaal leren en e-leren
Bekijk de interessante blogs en handige materialen over digitaal en e-leren en doe mee aan de discussie op 23 maart a.s. met o.a. Ben Vaske van Oefenen.nl.
 
Wat zijn volgens jou de voordelen van volwasseneneducatie? 
Laat het ons weten en plaats een reactie in de blog en lees ook de meningen van anderen. 
 
Nieuws uit de projecten
 
EU learning partnership for the wellbeing and dignity of older people - WeDO2
Het Grundtvig Partnerschapproject WeDO2, voor kwaliteitsverbetering van de zorg voor ouderen, is een spin-off van eerdere partnerschappen. Kwaliteit van leren in de organisaties die bij de ouderenzorg betrokken zijn, stond in dit project centraal.
 
Meer berichten over Erasmus+ volwasseneneducatie
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen en evenementen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Jeugd
Algemeen
 
Nieuw aanvraag formulier Key Action 1 online beschikbaar
De tweede aanvraagronde is op 26 april 12.00 uur. Naast het nieuwe aanvraagformulier van KA2, is er nu ook voor de projecten van KA1 een nieuw aanvraagformulier beschikbaar.
 
Feedback mogelijkheid voor de tweede aanvraagronde
Al druk bezig met de subsidieaanvraag voor de tweede ronde en behoefte aan feedback? Tot uiterlijk drie weken voor de deadline kan je je concept indienen, oftewel 5 april 12.00 uur.
 
Wat vind jij van het Europees Solidariteitskorps?
Om de prioriteiten te stellen en het wetsvoorstel verder vorm te geven heeft de Europese Commissie jouw input nodig. Geef voor 2 april jouw mening.
 
European Solidarity Corps: the matching begins
Geaccrediteerde organisaties hebben sinds een paar dagen toegang tot database met jongeren die aan het Europees Solidariteitskorps mee willen doen, dat zijn er in Nederland al bijna 900!
 
Online Training over de mogelijkheden van Erasmus+ KA1 en KA3
Ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden van Erasmus+ Jeugd, maar weet je nog niet zo goed waar je moet beginnen? Volg dan de online training van SALTO over KA1 en KA3.
 
Nieuws uit de projecten
Meer lezen over specifieke projecten die hebben plaatsgevonden met subsidie van het programma Erasmus+? Kijk dan op de pagina Nieuws uit de projecten!   
 
Evenementen
 
Adviesbijeenkomst Mobility Tool+ | 23 maart 2017
Deze week kan je nog naar de Mobility Tool+ adviesbijeenkomst! Dus heb je vragen over de tool of wil je alles weten over hoe je je project het beste kunt monitoren? Meld je snel aan!
 
Let’s coordinate! | 9-14 mei 2017
Geef je op vóór 31 maart. Wil je als coördinerende organisatie je netwerk versterken en leren hoe je je EVS strategisch kan inzetten? Geef je op voor Let's coordinate! 
 
My Favourite Mistake | 8 - 14 mei 2017
Geef je op voor 4 april. Een training die in het teken staat van een nieuwe educatieve benadering en hoe je jongeren ondersteunt in het positief leren van fouten.
 
Power of Positivity | 15 - 18 mei 2017
Geef je op vóór 5 april. Met de Power of Positivity ontmoet je nieuwe potentiële partners voor uitwisselingen waar een positieve mentale gezondheid bij jongeren centraal staat.
 
Spreekuur Erasmus+ Jeugd | 11 april 2017
In april kan je al je vragen kwijt over je project of specifieke onderdelen daarvan. Ook als er algemene feedback is, ben je van harte welkom.
 
Dag van het Jongerenwerk | 25 april 2017
Op dinsdag 25 april vindt de Dag van het Jongerenwerk 2017 plaats. Zoek je als jongerenwerker verrassende ontmoetingen en interessante discussies? Meld je dan aan!
 
GO Europe
 
Max in IJsland
Max (18) is op EVS in IJsland en hij vlogt over zijn ervaringen. Volg hem op YouTube!

Xperience Abroad Fair | 8 april
Wil je naar het buitenland, maar weet je nog niet wat je zou willen doen? Doe dan inspiratie op in Breda!  
European Youth Portal

Stage lopen in Barcelona
Ferdy (19) liep tijdens zijn mbo-opleiding drie maanden stage in Barcelona. Een tijd vol mooie ervaringen en nieuwe vriendschappen.
 
Meer berichten over Erasmus+ jeugd
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
   
NA Erasmus+ Onderwijs & Training
po-vo-ho: erasmusplus@epnuffic.nl
mbo-ve: erasmusplus@cinop.nl

NA Erasmus+ Jeugd
erasmusplus@nji.nl

www.erasmusplus.nl
 
Twitter   Facebook   youtube   Linkedin