Erasmus+ Nieuwsbrief - meer perspectief
- Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken -
Erasmus+
Nieuwsbrief Erasmus+ voor Onderwijs, Training en Jeugd
# 2 | februari 2017
Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Met deze maandelijkse nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van nationale en Europese ontwikkelingen, subsidies, trainingen en andere mogelijkheden in Europa. 

 
 
meerdere sectoren
 
primair en voortgezet onderwijs
 
middelbaar beroepsonderwijs
hoger onderwijs
 
volwasseneneducatie
 
jeugd
 
 
 
 
  Nieuws voor meerdere sectoren
Algemeen
 
Beeldjaarverslag Erasmus+ 2016
alle sectoren
Een impressie van lopende en in 2016 afgeronde projecten. Vanuit de verschillende actielijnen zijn met beeld en quotes alle sectoren in beeld gebracht. Erasmus+ verrijkt je leven, verbreedt je horizon. 
 
Aangepast manual aanvraagformulier KA2 Strategische partnerschappen
alle onderwijssectoren
Dit manual is Engelstalig en is als ondersteuningsdocument te downloaden op de webpagina 'subsidie aanvragen' van de onderwijssectoren.
 
Deelname Servië en Erasmus+
alle sectoren
Servië wordt voorbereid voor volledige deelname aan Erasmus+. Voor de Call 2017 mogen als pilot onderwijsinstellingen aldaar binnen een aantal KA1 en KA2 acties aanvragen indienen. Meer informatie vind je op onze website.
 
Officiële lancering 30 jaar Erasmus+
alle sectoren
Op 26 januari gaf de Europese Commissie officieel het startschot voor het jubilieumjaar waarin alle EU-lidstaten activiteiten organiseren om stil te staan bij deze mijlpaal. Ook in Nederland zijn wij inmiddels gestart met verschillende activiteiten.
 
Fotowedstrijd: jouw ultieme buitenlandgevoel | februari 2017
alle sectoren
Voor alle deelnemers, die in het academisch jaar 2016-2017 buitenlandervaring opdoen of hebben opgedaan. De wedstrijd loopt nog tot en met 28 februari 2017. Zegt het voort!
 
Wedstrijd Ervaringsverhalen 30 jaar Erasmus+ | maart - augustus 2017
alle sectoren
Studenten, jongeren en professionals, die in de afgelopen 30 jaar met een beurs van Erasmus+ naar het buitenland zijn geweest voor studie, stage, (kennis)uitwisseling of vrijwilligerswerk kunnen meedingen naar de Mobility Award 2017. 
 
Waar is de vlag Erasmus+
alle sectoren
Toegekende projecten Erasmus+ hebben een vlag ontvangen die zij gebruiken tijdens projectbijeenkomsten in binnen- en buitenland. Stuur ook jouw foto in en maak kans op jouw foto op groot formaat canvas!
 
Eurydice publicatie: Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe
alle onderwijssectoren
Eén van de taken van Eurydice is uitleg geven over de organisatie van het onderwijs in Europa. Regelmatig publiceren zij een rapport waarin wordt beschreven hoe verschillende landen omgaan met de uitdagingen op alle onderwijsniveaus.
 
 
  Primair en voortgezet onderwijs
Algemeen
 
Workshop eTwinning meets Erasmus+ | 18-20 mei | Lubljana Slovenië
De workshop richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van internationale projecten en projectplanning binnen eTwinning en Erasmus+. Daarnaast behandelen we de ondersteuning van KA1 en KA2 Erasmus+ projecten.
 
Publicatie 'Van 12 tot 18'
Het januarinummer van dit magazine staat in het teken van internationalisering. EP-Nuffic was gastredacteur. Lees het artikel ‘Een wereld te winnen- internationalisering in het voortgezet onderwijs’ en ontdek wat de meerwaarde is van Erasmus+!
 
Meer berichten over Erasmus+ primair en voortgezet onderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Middelbaar beroepsonderwijs
Algemeen
 
Call for proposals: Long-term mobility of apprenticeships | deadline 29 maart 2017
Indienen van projectvoorstellen voor Europees mobiliteitskader voor ontwikkeling van vaardigheden van apprentices om hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en gevoel van Europees burgerschap te vergroten. De infoday/webinar vindt plaats op 22 februari, de gehele dag.
 
Call for proposals: Sector Skills Alliances gepubliceerd | deadline 2 mei 2017
Aanvragen voor partnerschappen tussen mbo-instellingen en ondernemingen die samenwerken aan verbetering van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.  
 
Maud van Overdijk, student Europrof Horeca Opleidingen wint Erasmus+ Mobility Award 2016
Het NA Erasmus+ heeft de prijzen uitgereikt aan drie finalisten, die eerder door een jury zijn geselecteerd uit de ingezonden stageverhalen. Amber van der Linden, student van het Da Vinci College won de tweede prijs. De derde prijs is overhandigd aan Daisy Brink, student van Landstede. 
 
Evenementen
 
Inloopmiddag 'Hoe vul ik het aanvraagformulier KA2 Erasmus+ in? | 7 maart 2017
De inloop is bedoeld voor organisaties die een projectvoorstel willen indienen in de mbo- of ve-sector maar nog worstelen met het invullen van het aanvraagformulier KA2 Strategische partnerschappen.
 
Voorlichting VET Mobility Charter | 9 maart 2017
De VET Charter kan aangevraagd worden door ervaren aanvragers van mobiliteit in het mbo (KA1). De deadline voor het aanvragen van de VET Charter is 17 mei 2017 om 12.00 CET. Dat betekent bij toekenning dat de Charter van toepassing is vanaf de KA1 Call 2018.
 
Financiële workshop KA2 projecten call 2014/2015/2016 | 15 maart 2017
Deze bijeenkomst is voor projectcoördinatoren en betrokken financiële medewerkers van lopende KA2-projecten in het mbo en de ve. Tijdens de workshop wordt de regelgeving van de financiële verantwoording toegelicht.
 
VERSLAG | TCA Connecting Public Authorities and Educational Institutions in Erasmus+ | 9-11 november 2016
Het opzetten van samenwerkingsprojecten, gericht op modernisering en internationalisering van onderwijs, stond tijdens het seminar centraal. Marcel Rovers, beleidsmedewerker Gemeente 's-Hertogenbosch, was deelnemer en doet verslag.
 
Nieuws uit de projecten
 
Internationalisation at home - Deltion College
Het Deltion College organiseert in de week van 20 maart 2017 de ‘Duitse week’. Doel is versterken van het Duits binnen het curriculum en het bevorderen van bpv van studenten in Duitsland. 
 
Maak kennis met de Europese mbo-studenten Erasmus+
Sinds 2014 gaan jaarlijks meer dan 100.000 mbo-studenten voor studie of stage naar het buitenland met Erasmus+. Wie zijn zij en wat heeft het hen gebracht?
 
Daisy Brink, student Verpleegkunde Landstede, finalist ervaringsverhalenwedstrijd 2016
In twee regionale dagbladen verscheen het nieuws over de uitreiking van de derde prijs aan Daisy. In het verslag schreef ze over de zonnige en regenachtige perioden die beide nodig zijn om te bloeien. “Door deze stage ben ik gaan groeien en bloeien zoals bloemen dat ook doen”, aldus Daisy.
 
Meer berichten over Erasmus+ middelbaar beroepsonderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Hoger onderwijs
Algemeen
 
Capacity Building for Higher Education | CBHE
De EC heeft een praktische Excel sheet gepubliceerd waarin je in één oogopslag informatie vindt over de CBHE projecten zoals (type) project en -titel, lijst van begunstigden, deelnemende landen, contactpersonen, budget en de samenvatting van het project.
 
Erasmus Mundus Publicatie
Onlangs publiceerde de EC 'Mastering Joint Excellence under Erasmus Mundus: conclusions of the conference on Erasmus Mundus Joint Master Degrees'. In deze publicatie gaat de EC onder andere  in op de lessons learned van international joint programmes met EM financiering.
 
Intra-Africa Academic Mobility Scheme 2017 
Deze fondsen worden binnen Erasmus+ beheerd door de EACEA in Brussel. Het gaat hier om de organisatie van mobiliteit tussen ACP landen en hogeronderwijsinstellingen uit de EU. Deadline indienen voorstellen Call 2017 is 2 mei 2017.
 
Survey: ERASMUS+ Barometer for mobility higher education 2015-2016
De EC vraagt 20 minuten van je tijd voor het invullen van een survey; met de ontvangen feedback wordt Erasmus+ verbeterd. Houd je PIC code bij de hand als je de survey gaat invullen.
De 
Meer berichten over Erasmus+ hoger onderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Volwasseneneducatie
Algemeen
 
Europese good practices Digitaal leren in combinatie met upskilling pathways
Meer weten? Dit thema staat bij EPALE in maart centraal. Houd de website in de gaten! Naast documentatie vindt als uitsmuiter een internationale online discussie plaats op 23 maart, van 14.00 – 17.00 uur. Log in op EPALE. Doe mee en leer van uw internationale collega’s!
 
OCW als ambassadeur betrokken bij EPALE
Bekijk het nieuwste filmpje van onze ambassadeur vanuit het Ministerie van OCW, Hans Hindriks, beleidsmedewerker, vertelt waarom het ministerie EPALE ondersteunt en wat volgens hem de meerwaarde van EPALE is.
 
Evenementen
 
Inloopmiddag 'Hoe vul ik het aanvraagformulier KA2 Erasmus+ in? | 7 maart 2017
De inloop is bedoeld voor organisaties die een projectvoorstel willen indienen in de mbo- of ve-sector maar nog worstelen met het invullen van het aanvraagformulier KA2 Strategische partnerschappen.
 
Financiële workshop KA2 projecten call 2014/2015/2016 | 15 maart 2017
Deze bijeenkomst is voor projectcoördinatoren en betrokken financiële medewerkers van lopende KA2-projecten in het mbo en de ve. Tijdens de workshop wordt de regelgeving van de financiële verantwoording toegelicht.
 
Nieuws uit de projecten
 
Implementatie IDEA Store
Deelnemers bezochten verschillende Noorse instellingen en hebben kennis opgedaan die zij hebben gebruikt bij de implementatie van de IDEA Store voor het Huis van de Gemeente in Panningen. Een combinatie van bibliotheek, volksuniversiteit en ontmoetingscentrum.
 
Meer berichten over Erasmus+ volwasseneneducatie
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Jeugd
Algemeen
 
Record aantal aanvragen eerste subsidieronde Erasmus+ Jeugd
Er is een goede start gemaakt in 2017 met een record aantal aanvragen na de eerste deadline op 2 februari. Dit is een ruim een kwart hoger dan het aantal subsidieaanvragen vorig jaar.
 
In de startblokken voor je conceptaanvraag?
Of de deadline van februari net gemist? Ook voor de nieuwe deadline, 26 april 12.00 uur, kan je weer feedback aanvragen. Dit kan tot uiterlijk drie weken voor de deadline. Dat is dus al 5 april 12.00 uur.
 
Aanvraagformulier Key Action 2 ronde 2 is beschikbaar
Het aanvraagformulier voor de tweede subsidieronde van Key Action 2 is beschikbaar. De deadline voor deze aanvraagronde is 26 april 12.00 uur.
 
Pilot online aanvraagformulier Key Action 3
De Europese Commissie wil overstappen naar online aanvraagformulieren voor de subsidierondes. In de volgende ronde wordt er een pilot gehouden met de subsidieaanvragen voor KA3.
 
Subsidieverdeling Erasmus+ Jeugd in 2017
Omdat we in 2017 niet alleen meer subsidie kunnen toekennen, maar ook steeds meer aanvragen ontvangen is er een nieuwe verdeling van de subsidies voor Erasmus+ Jeugd in 2017.
 
Nieuwe Youthpass website
In februari is de nieuwe website van Youthpass live gegaan. Een nieuw visueel jasje, nieuwe features en verbeteringen zorgen ervoor dat het maken van een Youthpass certificaat makkelijker is geworden.
 
Nieuws uit de projecten
Meer lezen over specifieke projecten die hebben plaatsgevonden met subsidie van het programma Erasmus+? Kijk dan eens op de pagina Nieuws uit de projecten!  
 
Evenementen
 
Spreekuur Erasmus+ Jeugd | 13 maart 2017
Algemene feedback op een project of specifieke vragen? In maart kan je al je vragen over een subsidieaanvraag bij Erasmus+ Jeugd stellen. Meld je aan via de site!
 
SOHO-training - zenden en ontvangen van EVS-vrijwilligers | 9-13 mei 2017
Geef je op vóór 19 maart. Een internationale training gericht op het verbeteren van de kwaliteit van EVS-projecten in je organisatie.
 
Appetiser | 16-20 mei 2017
Geef je op vóór 19 maart. Een internationale introductie training over het internationaal werken met jongeren voor jongerenwerkers en actieve vrijwilligers.
 
Adviesbijeenkomst Mobility Tool+ | 23 maart 2017
Heb je een toegekende projectaanvraag binnen Erasmus+ Jeugd, ben je net gestart met je project en wil je je project monitoren met de Mobility Tool+? Kom dan naar de adviesbijeenkomst in maart. 
 
Dag van het Jongerenwerk | 25 april 2017
Op dinsdag 25 april 2017 wordt de landelijke Dag van het Jongerenwerk georganiseerd op de Hogeschool van Amsterdam.
 
GO Europe
 
10 tips om te besparen op mobiel verbruik in het buitenland artikel
Voordat je naar het buitenland gaat, is het verstandig om te bedenken hoe je je mobiele kosten kunt beperken. Lees deze 10 tips om geld te besparen!
 
Jouw ultieme buitenlandgevoel van artikel
Op 1 februari is deze fotowedstrijd gestart, waarmee je super toffe prijzen kunt winnen. Heb jij een foto die jouw ultieme buitenlandgevoel uitbeeldt? Doe dan mee!
 
Max op EVS naar IJsland
Max (18) vertrok begin februari naar IJsland voor zijn EVS. Lees hier meer over zijn voorbereiding en welke tips & tricks hij geeft voor het vinden van een plek!   
 
European Youth Portal
 
‘Er is zoveel meer dan Hollandse stamppot!’
Diede (22) studeerde in Joensuu in Finland. Hier ontdekte ze hoeveel culturen van elkaar kunnen verschillen. 
 
De Paus vraagt jongeren om hun mening
Het Vaticaan lanceert op 1 maart 2017 een speciale website, waarop jongeren tussen de 16 en 29 jaar hun mening kunnen geven over de kerk en het geloof.
 
Meer berichten over Erasmus+ jeugd
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
   
NA Erasmus+ Onderwijs & Training
po-vo-ho: erasmusplus@epnuffic.nl
mbo-ve: erasmusplus@cinop.nl

NA Erasmus+ Jeugd
erasmusplus@nji.nl

www.erasmusplus.nl
 
Twitter   Facebook   youtube   Linkedin