Erasmus+ Nieuwsbrief - meer perspectief
- Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken -
Erasmus+
Nieuwsbrief Erasmus+ voor Onderwijs, Training en Jeugd
# 1 | januari 2017
Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Met deze maandelijkse nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van nationale en Europese ontwikkelingen, subsidies, trainingen en andere mogelijkheden in Europa.
 
 
meerdere sectoren
 
primair en voortgezet onderwijs
 
middelbaar beroepsonderwijs
hoger onderwijs
 
volwasseneneducatie
 
jeugd
 
 
 
 
  Nieuws voor meerdere sectoren
Algemeen
 
Erasmus+ 30 jaar
alle sectoren
Dit jaar bestaat het programma Erasmus+ 30 jaar. Met verschillende nationale activiteiten staan wij stil om deze mijlpaal te vieren. Ook in de Europese landen vinden tal van activiteiten plaats. 
 
Deadline 2 februari 2017 - 12.00 uur CET
alle sectoren 
Deadline voor het indienen van een aanvraag voor Mobiliteit (KA1) voor onderwijs en jeugd.
Voor jeugd geldt deze deadline ook voor Strategische partnerschappen (KA2) en Beleidsontwikkeling (KA3).
 
Deadline indienen aanvragen Centrale Acties
middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs
Bezig met een aanvraag in het kader van de Centrale Acties (Sector Skills en Knowledge Alliances en Capacity Building)? Denk dan aan de deadline van dinsdag 28 februari 12.00 C.E.T.
 
Updates aanvraagformulieren Erasmus+
alle sectoren
Check het overzicht van de laatste updates/wijzigingen van de beschikbare aanvraagformulieren (eForms). 
 
Neth-ER Position paper Erasmus+
Neth-ER heeft onlangs haar position paper voor het EU-programma Erasmus+ gepresenteerd. In deze paper doet Neth-ER aanbevelingen voor de toekomst.
 
Corrigendum programmagids Erasmus+
jeugd en hoger onderwijs
De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op EVS-projecten en het Europees Solidariteitskorps. 
Ook zijn er enkele wijzigingen voor Mobility of staff voor het hoger onderwijs.
 
OrangeCarpet Award (OCA) voor best practices in internationalisering | deadline 1 februari 2017
alle onderwijssectoren
Tijdens het EP-Nuffic Jaarcongres op 4 april wordt de OCA uitgereikt. Projecten en personen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan internationalisering van het onderwijs maken kans om winnen.
 
Fotowedstrijd: Jouw ultieme buitenlandgevoel
alle sectoren
Alle deelnemers, die in het academisch jaar 2016-2017 buitenlandervaring opdoen of hebben gedaan, kunnen meedoen aan de fotowedstrijd van 1 februari tot en met 28 februari 2017. Zegt het voort!
 
Winnaar 2016 foto 'Waar is de vlag Erasmus+ deze maand'
alle sectoren
De winnaar van de ingezonden foto's is het Christelijk College Nassau-Veluws in Harderwijk met hun foto gemaakt tijdens de kick-off van het strategisch partnerschap "Witnesses of World War 2". Zij ontvangen hun foto op canvas.
 
Terugblik evenementen 
 
Adviesgesprekkendag Call 2017 voor het mbo-ve | 19 januari 2017
middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Op deze dag kregen projectaanvragers de gelegenheid om advies in te winnen over projecten die zich voornamelijk richten op het mbo of de volwasseneneducatie.
 
Training 'Verbetering projectopzet' voor KA2-projecten Call 2017 | 14 december 2016
middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Voor genodigden is een pilottraining gegeven waarin handvatten zijn aangereikt voor het ontwikkelen van een succesvolle aanvraag van een Strategisch partnerschap (KA2).
 
Presentaties voorlichtingsbijeenkomst Call 2017 | 15 november 2016
middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Alle presentaties, die je kunnen ondersteunen bij je projectaanvraag, zijn inmiddels geüpload.
 
 
  Primair en voortgezet onderwijs
Algemeen
 
Erasmus+ Aanvraagassistent po/vo | KA1 en KA2
Bezig met schrijven van een aanvraag? De module aanvraagassistent po/vo helpt, geeft suggesties voor versterking van de aanvraag en zorgt dat het voldoet aan de voorwaaarden Erasmus+.
 
Meer berichten over Erasmus+ primair en voortgezet onderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Middelbaar beroepsonderwijs
Algemeen
 
Fout in aanvraagformulier 'KA102 / KA116- VET learner and staff mobility'
Het betreft de vraag: 'Does the project involve an organisation that fulfils the role of an intermediary as it is described in the Programme Guide?' Vanwege de korte deadline komt er geen update. Volg het advies op, dat op onze website is geplaatst.
 
Interactieve kaart met Europese VET Mobility Charterhouders
Een overzicht van Europese organisaties met het kwaliteitskeurmerk voor internationalisering in het mbo. Deze tool is tevens bedoeld voor het faciliteren van contacten en netwerken van mbo-organisaties ten behoeve van mobiliteitsprojecten voor studenten en professionals.
 
Farewell ADAM Projecten- & productenportal Leonardo da Vinci
Projectresultaten van innovatieve opleidings- en onderwijsprojecten die voor het mbo onder de vlag van het Europese programma Een Leven Lang zijn gerealiseerd, zijn overgeheveld naar het Project and Results Platform Erasmus+.
 
Evenementen en Terugblik
 
TCA Erasmus+ Fostering the mobility of apprentices and staff across Europe | 19-20 december Rome (IT)
Het contactseminar met ruim 50 deelnemers uit 19 EU-landen, was bedoeld voor Europese mbo-organisaties, zowel bedrijven als onderwijsinstellingen. Odyle de Roos van MBO Amersfoort en Jacoline Grunbauer van ROC Aventus waren vanuit Nederland vertegenwoordigd. Zij doen verslag.
 
TCA VET Connected - GET Connected | 23-25 november 2016 Dublin (IE)
Een netwerkseminar voor samenwerking met Europese partners in mobiliteitsprojecten. Marianne Toussaint en Michèle Josemans (MBO Utrecht), Cor van Geffen en John Linnenbank (ROC Midden-Nederland) namen vanuit Nederland deel en doen verslag.
 
Nieuws uit de projecten
 
Studenten Noorderpoort winnen EU-wedstrijd
Studenten van Noorderpoort Technologie & ICT zijn met hun beroepenfilmpje uitgeroepen tot Europese winnaar van het project Good Guidance.
 
CLIS: Cultural and Language program for the Rhine and Inlandshipping Schools
Het partnerschap met vier Europese binnenvaartopleidingen, met STC-Group als coördinator, realiseerden lesmateriaal voor beter internationaal geörienteerde binnenvaartprofessionals.
 
Meer berichten over Erasmus+ middelbaar beroepsonderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen en evenementen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Hoger onderwijs
Algemeen
 
Toolkit Knowledge Alliances
Ben je van plan een aanvraag in te dienen in het kader van de Knowledge Alliances? Maak dan  gebruik van de handige EC toolkit. Deadline indienen voorstellen 28 februari 2017.
 
Succesverhalen Erasmus Mundus 
Eind 2016 heeft de EACEA een brochure gepubliceerd over Erasmus Mundus Actie 3 (EM actie 3). Erasmus Mundus promoot Europa als een aantrekkelijke bestemming voor studenten.
 
Jean Monnet Country Fiche 2017 Nederland 
Jean Monnet vergroot kennis en bewustzijn van Europese integratie via onderwijs en training. De acties zijn gericht op het stimuleren van het onderwijs, onderzoek en reflectie in Europese studies wereldwijd.
 
Evenementen
 
Western European HousErasmus+ Conference | 27 en 28 april 2017 | Parijs
Tijdens dit evenement worden best practices uitgewisseld en wordt er uitgebreid stilgestaan bij de resultaten van het Europees-brede onderzoek van het HousErasmus+ project.
 
Meer berichten over Erasmus+ hoger onderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen en evenementen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Volwasseneneducatie
Algemeen
 
Deadline indienen projectaanvraag voor mobiliteit in de volwasseneneducatie in zicht
De deadline voor het indienen van een projectaanvraag voor mobiliteit in de volwasseneneducatie is al op 2 februari a.s. Ben je nog op zoek naar een samenwerkingspartner? Maak dan snel een profiel aan.
 
Rapport Volwasseneneducatie in Europa - stand van zaken
Een rapport met vergelijkbare gegevens van 37 Europese landen omtrent volwasseneneducatie. Een bron van informatie ter ondersteuning in beleidsvorming op nationaal, regionaal en internationaal beleidsniveau.
 
EPALE wenst u het allerbeste voor 2017!
Drie EPALE-ambassadeurs, Marian Janssen-de Goede, Bert-Jan Buiskool en Jumbo Klercq, hebben een persoonlijke boodschap voor het volwasseneneducatieveld.
 
EPALE magazine: digitale overheid en laagopgeleiden
Het magazine bevat, gerelateerd aan dit thema, een selectie van goede praktijkvoorbeelden, inspirerende verhalen en ideeën uit heel Europa.
 
EPALE - Europees netwerk voor volwasseneneducatie groeit gestaag!
Al meer dan 19.000 EPALE-profielen zijn aangemaakt in Europa. Ook EPALE Nederland breidt haar ambassadeursgroep uit. Maak een profiel aan en wordt deelgenoot van de Europese kennis, ontwikkelingen, ervaringen en activiteiten.
 
'Hoe een samenleving omgaat met de meest kwetsbaren, bepaalt de mate van beschaving' 
Lees de blog van de EPALE-ambassadeur Marian Janssen over onder meer de toenemende inzet van vrijwilligers en welke veranderingen dat met zich meebrengt.
 
Nieuws uit de projecten
 
10 steps towards Your E-Business
Interview met Svetlane Rashkov van Pressureline over de impact van het Grundtvigproject op de organisatie en haar omgeving, nationaal en Europees. Het project is ontwikkeld in het Programma Een Leven Lang Leren, de voorloper van Erasmus+.
 
Guidance and Orientation of Adult Learners - GOAL
Europese beleidsmakers en stakeholders werken met het project aan het vergroten van de participatie van laaggeschoolden en het verbeteren van hun slagingskansen via begeleiding. Een tussentijds evaluatierapport met Nederlandse resultaten is inmiddels gepubliceerd.
 
Meer berichten over Erasmus+ volwasseneneducatie
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen en evenementen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Jeugd
Algemeen
 
Nieuw hoofd Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd
Per 1 januari is het nieuwe hoofd van Erasmus+ Jeugd, Jojanneke de Waal, gestart. Zij heeft vele jaren ervaring bij non-profit organisaties als Plan Nederland en Stedenbanden Nederland-Nicaragua.
 
Hoe erken je het leerproces in een jongerenuitwisseling?
In de toolkit ‘Recognising Learning in Youth Exchanges’ wordt de essentie van het leren van een jongerenuitwisseling tijdens de verschillende stadia uit de doeken gedaan.
 
Young people and extremism
Hoe ga je als jongerenwerker om met extremisme? “Young people and extremism: a resource pack for youth workers” geeft achtergrond informatie en praktische technieken die goed te implementeren zijn.
 
De eerste deadline van 2017 voor Erasmus+ Jeugd: 2 februari
Omdat we in 2017 niet alleen meer subsidie kunnen toekennen, maar ook steeds meer aanvragen ontvangen is de nieuwe verdeling van de subsidies en puntentoekenning bekend gemaakt.
 
Goed om te weten: deadline 2 februari Erasmus+ Jeugd
Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen controleren wij eerst of het ingevulde formulier aan alle technische criteria voldoet. Als dit niet het geval is, kunnen wij deze inhoudelijk niet in behandeling nemen.
 
Mis je de deadline door technische problemen?
Heb je vlak voor de deadline technische problemen om het aanvraagformulier voor Erasmus+ in te dienen? Dan kunnen we in sommige gevallen toch je subsidieaanvraag in behandeling nemen.
 
Overzicht EVS trainingen voorjaar 2017
Ook dit jaar worden er diverse trainingen voor EVS deelnemers georganiseerd. Wanneer en waar deze plaatsvinden lees je hier.
 
Nieuws uit de projecten
 
Trainingen voor EVS’ers, hoe zien die eruit?
EVS-ers volgen verschillende verplichte trainingen. Zo is er  de On Arrival training die verdeeld is over 5 dagen en een Midterm training die verdeeld is over 3 dagen. Maar wat doet en leert een vrijwilliger dan allemaal? 
 
Nieuws uit de projecten
Meer lezen over specifieke projecten die hebben plaatsgevonden met subsidie van het programma Erasmus+? Kijk dan eens op de pagina Nieuws uit de projecten!  
 
Evenementen
 
De spreekuren voor 2017
Algemene feedback op een project of specifieke vragen? In ook dit jaar zijn er diverse spreekuren waar je al je vragen over een subsidieaanvraag bij Erasmus+ Jeugd kunt stellen. Meld je aan via de website.
 
europe@DJHT | 27-30 maart 2017
Geef je op voor 22 januari 2017. Het grootste event op het gebied van jongerenwerk en kinder- en jeugdwelzijn, waar professionals inzicht krijgen in de verschillende velden van kinder- en jeugdwelzijn.
 
stART-up your creative exchange| 1-5 maart 2017
Geef je op vóór 25 januari. Een internationale training voor nieuwkomers in Erasmus+ Jeugd. Hoe vind je projectpartners, ontwikkel je kwalitatieve jongerenuitwisselingen met dans, kunst, muziek of theater?
 
Adviesbijeenkomst Mobility Tool+ december | 26 januari 2017
Heb je een toegekende projectaanvraag binnen Erasmus+ Jeugd, ben je net gestart met je project en wil je je project monitoren met de Mobility Tool+? Kom dan naar de adviesbijeenkomst in december.  
 
YES/EVS | 16 februari 2017
De eerste YES/EVS van 2017 staat op de planning voor februari. Tijdens deze informatie avond vertellen we samen met ex-EVS’ers alles wat je moet weten over Europees vrijwilligerswerk.
 
GO Europe
 
YO!Fest | 6 - 7 februari
Wil jij samen met 5000 jongeren uit heel Europa twee dagen vol workshops, debatten en muziek beleven? Kom dan naar YO!Fest in Maastricht!
 
Europese jeugd in 2016
Nieuwsgierig wat Europese jongeren vinden over werk, studie of de maatschappij? Lees er hier meer over.
 
European Youth Portal
 
‘Echte vriendschap overwint alles’
Sien (21) ging 8 jaar geleden op uitwisseling in Spanje. Met haar gastgezin is ze tot op de dag van vandaag heel close gebleven.
 
Conclusies Slowaakse Jeugdconferentie
Op Europese Jeugdconferentie (European Youth Conference) spreken jongeren met beleidsmakers over de situatie van jongeren in heel Europa. Lees hier welke aanbevelingen zij hebben gegeven aan de Europese Commissie.
 
Meer berichten over Erasmus+ jeugd
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
   
NA Erasmus+ Onderwijs & Training
po-vo-ho: erasmusplus@epnuffic.nl
mbo-ve: erasmusplus@cinop.nl

NA Erasmus+ Jeugd
erasmusplus@nji.nl

www.erasmusplus.nl
 
Twitter   Facebook   youtube   Linkedin