Erasmus+ Nieuwsbrief - meer perspectief
- Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken -
Erasmus+
Nieuwsbrief Erasmus+ voor Onderwijs, Training en Jeugd
# 10 | december 2016
Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Met deze maandelijkse nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van nationale en Europese ontwikkelingen, subsidies, trainingen en andere mogelijkheden in Europa.
 
 
meerdere sectoren
 
primair en voortgezet onderwijs
 
middelbaar beroepsonderwijs
hoger onderwijs
 
volwasseneneducatie
 
jeugd
 
 

 
 
 
 
  Nieuws voor meerdere sectoren
Algemeen
 
30 jaar Erasmus+
alle sectoren
In 2017 bestaat Erasmus+ 30 jaar. Met activiteiten wordt, zowel nationaal als Europees, aandacht besteed aan deze mijlpaal. Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten en schrijf je in voor de Europese Nieuwsbrief 30 jaar Erasmus+ op de website van de EC.
 
Aanvraagformulieren decentrale actielijnen
alle sectoren
De aanvraagformulieren zijn te downloaden via de website bij de verschillende sectoren. Via het nieuwsbericht 'Updates aanvraagformulieren' word je geinformeerd over de laatste updates.
 
Jouw mening telt!
alle sectoren
Het onderzoek richt zich op de EU-instrumenten en diensten voor vaardigheden en kwalificaties. Ben je ooit op zoek geweest naar informatie over benodigde vaardigheden en kwalificaties of de mogelijkheid tot studeren of werken in een ander EU-land? Wij nodigen je uit voor een korte enquête.
 
Bevoegdheid Legal Representative
alle onderwijssectoren
Dien je in 2017 een projectvoorstel voor Erasmus+ in? Controleer dan of je Legal Representative zelfstandig bevoegd is om als zodanig op te treden.
 
Experts gezocht
alle onderwijssectoren
Bij het beoordelen van projectaanvragen en rapportages van projecten in het kader van KA1 en KA2 zet het NA Erasmus+ externe experts in. We willen de huidige groep experts graag uitbreiden.
 
Maak kans op de Orange Carpet Award 2017
alle onderwijssectoren
De Orange Carpet is de prijs voor het beste internationaliseringsinitiatief in het onderwijs. Deadline voor het indienen van nominaties is 1 februari 2017.
 
Budgetverdeling Strategische partnerschappen Call 2017 Onderwijs & Training
alle onderwijssectoren
Vanwege de in 2016 aangebrachte splitsing van de doelstellingen van de Strategische partnerschappen - ontwikkeling van innovatie en uitwisseling van goede voorbeelden - is het beschikbare subsidiebedrag voor de sectoren po/vo en ve verdeeld over beide doelstellingen.
 
Deadlines aanvragen 2017
De eerste deadline in het nieuwe jaar is vastgesteld op 2 februari 2017. Het gaat dan om invidiuele mobiliteit binnen KA1. Alle data voor deadlines vind je bij op de website bij ieder subsidieonderdeel onder het kopje 'subsidie aanvragen'.
 
Waar is de vlag Erasmus+
Toegekende projecten Erasmus+ hebben een vlag ontvangen die zij gebruiken tijdens projectbijeenkomsten in binnen- en buitenland.
 
Evenementen en Terugblik
 
Adviesgesprekken Strategische Partnerschappen 2017
alle onderwijssectoren
In januari a.s. vinden adviesgesprekken plaats voor KA2, de Strategische Partnerschappen. Heb je advies nodig? Check dan de agenda.
 
Infodag Centrale acties | 6 december 2016
middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs
Tijdens deze informatiebijeenkomst stonden de mogelijkheden en goede projectvoorbeelden van de Sector Skills Alliances, Knowledge Alliances en Capacity Building centraal. Op de website vind je alle presentaties.
 
Monitoringsbijeenkomst Strategische partnerschappen Call 2014-2015 | 1 december 2016
alle sectoren
Naast impact en intercultureel samenwerken stond ook de ingevulde vragenlijst centraal die inzicht verschafte over samenwerking, doelstellingen, resultaten, activiteiten en beoogde impact.
 
 
  Primair en voortgezet onderwijs
Algemeen
 
Hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier KA1 of KA2 po/vo?
Heb je hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Kijk dan naar de module Erasmus+ po/vo op de EP-Nuffic Academy. Deze module begeleidt je stap voor stap door de aanvraagprocedure.
 
Onderzoek naar internationalisering in het onderwijs
Doel van het onderzoek van EP-Nuffic is om inzicht te krijgen in de betekenis van internationalisering in het onderwijs. Wat betekent dit voor jou en hoe uit dit zich in de praktijk?
 
IO Magazine, Internationaliseren in Onderwijs
Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen over internationalisering op het gebied van primair onderwijs, voortgezet onderwijs en lerarenopleidingen? Neem dan een abonnement op IO!
 
Evenementen
 
Adviesgesprekken KA2 Strategische Partnerschappen | vrijdag 27 januari 2017 
Heb je een concreet projectidee en heb je de voorwaarden van Erasmus+ goed bestudeerd? Vraag dan een adviegesprek aan! De adviesgesprekkendag vindt plaats bij EP-Nuffic in Den Haag. 
 
Meer berichten over Erasmus+ primair en voortgezet onderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen en evenementen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Middelbaar beroepsonderwijs
Algemeen
 
Verkiezing mbo-studenten Mobility Award 2016
De drie finalisten met het beste ervaringsverhaal over hun buitenlandse stage zijn bekend. Lees hun avonturen en breng je stem uit! 
 
ECVET Flyer
European Credit System for Vocational Education and Training
Beknopte informatie over wat ECVET is, waarvoor je het gebruikt en hoe je het toepast.
 
ECVET en internationale mobiliteit Servicedocument
European Credit System for Vocational Education and Training
Beknopte handleiding voor toepassing ECVET-principes tijdens internationale BPV.
 
EQAVET nieuws
Het Nationaal Coördinatiepunt EQAVET bevordert het werken aan kwaliteit in het mbo waarbij de focus ligt op het werken aan kwaliteit in docententeams en het bevorderen van een kwaliteitscultuur.
 
Nieuws uit de projecten
 
'Green Salon' Strategisch partnerschap - gezond werken in de kapsalon
"Er zijn nog weinig salons die groen (willen) werken en er zijn nog geen scholen die zich hierop richten. Ons project heeft als doel dit te verbeteren," aldus Pieter van der Bent, ROC van Amsterdam. Het project kreeg ook aandacht van de Spaanse pers.
 
Waar is de Vlag Erasmus+ deze maand?
De vlag was op het Albeda College tijdens de uitreiking van de Europass Mobiliteit aan de studenten die met een beurs van Erasmus+ stage in het buitenland hebben gelopen..
 
Evenementen en Terugblik
 
Inloopspreekuur "hoe vul ik het aanvraagformulier in' | 7 maart 2017 Den Bosch
De inloop is bedoeld voor organisaties die een projectvoorstel willen indienen in de mbo-sector maar nog worstelen met het invullen van het aanvraagformulier.
 
European Vocational Skills Week 5-9 december 2016
Ruim 900 Europese activiteiten werden georganiseerd, gericht op het promoten van het beroepsonderwijs en het voor het voetlicht brengen van excellentie, kwaliteit en bewustwording van het brede scala aan mogelijkheden.
 
Meer berichten over Erasmus+ middelbaar beroepsonderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen en evenementen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Hoger onderwijs
Algemeen
 
100Mirrors: Strategisch partnerschap Erasmus+
Het 100Mirrors-project, met een Spaanse coördinator, stimuleert ondernemerschap van vrouwen. Op de website staan ervaringen van tien vrouwen uit verschillende landen die via inspirerende video’s en tekstverhalen hun ervaringen delen.
 
Samenwerking met Iran
Van de EC ontvingen wij bericht dat er drie ho instellingen in Iran onderworpen blijven aan EU sancties. Dit betekent dat financiering uit EU-programma's zoals Erasmus + en Horizon 2020 niet mogelijk is.
 
Survey Erasmus Mundus Action 2
Meer dan 8.000 Erasmus Mundus bursalen deden mee aan de speciale survey over de impact van het programma van 2007-2014. De resultaten zijn nu gepubliceerd.
 
Eerste afgesloten project Strategisch Partnerschap hoger onderwjis
Petra-E is het eerste KA2 hoger onderwijsproject dat is afgesloten. Het is een project dat de samenwerking tussen verschillende organisaties in de literaire vertaalmarkt mogelijk heeft gemaakt.
 
Evenementen
 
Adviesgesprekken KA2 Strategische Partnerschappen | vrijdag 27 januari 2017 
Heb je een concreet projectidee en heb je de voorwaarden van Erasmus+ goed bestudeerd? Vraag dan een adviegesprek aan! De adviesgesprekkendag vindt plaats bij EP-Nuffic in Den Haag. 
 
 
Meer berichten over Erasmus+ hoger onderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen en evenementen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Volwasseneneducatie
Algemeen
 
Volwasseneneducatie voor de 21e eeuw: de vlam moet blijven branden
Lerarenopleider Kris Van den Branden van Universiteit Leuven doet hartstochtelijk pleidooi voor 'duurzame' volwasseneneducatie.
 
Digitale overheid en laagopgeleiden
De Nederlandse overheid hoopt dat haar burgers in 2017 al hun overheidszaken online kunnen afhandelen. Als dit lukt, kan dat de relatie tussenoverheid en samenleving sterk verbeteren, zo is de gedachte.
 
Digitaal gereedschap voor educatief werk vermindert de belasting
Oostenrijk zet in op digitale vaardigheden voor docenten, juíst als ze het niet zien zitten.
 
Evenementen en Terugblik
 
Inloopspreekuur "hoe vul ik het aanvraagformulier in' | 7 maart 2017 Den Bosch
De inloop is bedoeld voor organisaties die een projectvoorstel willen indienen in de ve-sector maar nog worstelen met het invullen van het aanvraagformulier.
 
TCA Contactseminar ‘E-government and social inclusion of low skilled adults’ |23-25 november 2016 (NL)
De deelnemers vonden het seminar waardevol. Lees meer over hun ervaringen, inbreng en de resultaten van deze bijeenkomst.
 
TCA Recognition and validation in adult education | 6-9 november 2016 Toledo (ES)
50 deelnemers uit 15 Europese landen namen deel. De Nederlandse deelnemers Erik van den Broek (DUO), Marlies Pfann (internationaal Vrouwen Centrum) en Jo Peeters (EDOS Foundation) doen verslag.
 
Meer berichten over Erasmus+ volwasseneneducatie
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen en evenementen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Jeugd
Algemeen
 
European Solidarity Corps
Erasmus+ Jeugd gaat de vrijwilligerstak van het Europees Solidariteitskorps coördineren en ervoor zorgen dat zo veel mogelijk Nederlandse jongeren hieraan mee kunnen doen.
 
Meer geld voor Erasmus+ Jeugd in 2017
Omdat we niet alleen steeds meer aanvragen ontvangen, maar in 2017 ook meer meer subsidie kunnen toekennen is er een nieuwe verdeling van de subsidies voor Erasmus+ Jeugd.
 
Feedback op je conceptaanvraag?
Wil je in 2017 een subsidieaanvraag doen bij Erasmus+ Jeugd, dan is er de mogelijkheid om feedback te krijgen op de conceptaanvraag. Dit kan tot 3 weken voor de deadline, dus t/m 12 januari 12.00 uur.
 
Onderzoekers uit het jongerenveld gezocht
Het Vlaams NA zoekt twee onderzoekers die het jeugdbeleid en de implementatie van jongerenwerk op gemeentelijk niveau in de verschillende Europese landen in beeld moeten gaan brengen.
 
Hoe betrek je jongeren uit achterstandsituaties bij EVS
In november zijn er maar liefst 17 EVS-organisaties bij elkaar gekomen om tips en tricks uit te wisselen.
 
Bereikbaarheid NA Jeugd tijdens de kerstvakantie
Tussen kerst en oud en nieuw is het Nationaal Agentschap Jeugd gesloten. Voor noodsituaties van uitvoerende projecten zijn we van 26-30 december 2016 bereikbaar op +31625660701.
 
Nieuws uit de projecten
 
“No decision about us, without us”
Jongeren die zelf gebruikmaken van jeugdzorg, gaan in debat met de directie van hun instellingen en gemeentebestuurders met hulp van Stichting JeugdWelzijnsBeraad die jongerenparticipatie stimuleert.
 
Jonge vluchtelingen in Maastricht
De jongerenuitwisseling Tunes for Peace werkt samen met het AZC, om te laten zien dat “vluchtelingen net zulke mensen zijn als jij en ik” en om hen te helpen het normale leven op te pakken.
 
Meer nieuws uit de projecten
Meer lezen over specifieke projecten die hebben plaatsgevonden met subsidie van het programma Erasmus+? Kijk dan eens op de pagina Nieuws uit de projecten!
 
Evenementen
 
Adviesbijeenkomst Mobility Tool+ december | 20 december 2016
Heb je een toegekende projectaanvraag binnen Erasmus+ Jeugd, ben je net gestart met je project en wil je je project monitoren met de Mobility Tool+? Kom dan naar de adviesbijeenkomst in december.
 
stART-up your creative exchange| 1-5 maart 2017
Internationale training voor nieuwkomers in Erasmus+. Hoe vind je projectpartners en ontwikkeling je kwalitatieve jongerenuitwisselingen met dans, Street art, muziek, theater of andere creatieve vormen?
 
europe@DJHT | 27-30 maart 2017
Geef je op voor 15 januari 2017. Het grootste event op het gebied van jongerenwerk en kinder- en jeugdwelzijn, waar professionals inzicht krijgen in de verschillende velden van kinder- en jeugdwelzijn.
 
European Youth Portal
 
European Solidarity Corps op de Youth Portal
Het Europees Solidariteitskorps biedt jongeren de kans om vrijwilligerswerk te doen of mee te werken aan projecten die gemeenschappen helpen. Jongeren kunnen zich aanmelden via de Youth Portal.
 
“Ik ben tijdens deze reis een beetje verliefd geworden op Rusland en haar mensen.”
Job (23) ging mee op een reis met de Trans Siberië Express. Een ervaring die hij zijn leven lang niet zal vergeten.
 
GO Europe
 
YO!Fest
Dit Europese festival voor jongeren vindt ieder jaar ergens in Europa plaats. In februari strijken ze neer in Maastricht, dus lekker dicht bij huis!
 
Meet & Greet traineeships bij de Europese Unie
Ben jij benieuwd wat een traineeship bij de EU inhoudt? Kom dan naar dit event om hier meer over te weten te komen!
 
Doe mee aan de Grondwetdag Challenge!
Zit jij op de middelbare school of het mbo? Dan heeft de president van de Algemene Rekenkamer jouw hulp nodig!
 
Meer berichten over Erasmus+ jeugd
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen en evenementen die betrekking hebben op jouw sector.
 
   
NA Erasmus+ Onderwijs & Training
po-vo-ho: erasmusplus@epnuffic.nl
mbo-ve: erasmusplus@cinop.nl

NA Erasmus+ Jeugd
erasmusplus@nji.nl

www.erasmusplus.nl
 
Twitter   Facebook   youtube   Linkedin