Erasmus+ Nieuwsbrief - meer perspectief
- Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken -
Erasmus+
Nieuwsbrief Erasmus+ voor Onderwijs, Training en Jeugd
# 9 | november 2016
Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Met deze maandelijkse nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van nationale en Europese ontwikkelingen, subsidies, trainingen en andere mogelijkheden in Europa.
 
 
meerdere sectoren
 
primair en voortgezet onderwijs
 
middelbaar beroepsonderwijs
hoger onderwijs
 
volwasseneneducatie
 
jeugd
 
 
 
 
  Nieuws voor meerdere sectoren
Algemeen
 
Officiële oproep tot het indienen van projectvoorstellen Call 2017
alle sectoren
20 oktober 2016 is de Call 2017 gelanceerd. De programmagids en deadlines voor het indienen van projectvoorstellen zijn gepubliceerd op de website.
 
Nationaal Agentschap Erasmus+ zoekt experts
alle onderwijssectoren 
Bij het beoordelen van projectaanvragen en rapportages van projecten (KA1 en KA2) zet het NA externe experts in. Wij willen de bestaande groep graag uitbreiden. 
 
ECAS heet voortaan EU Login
alle sectoren
Vanaf 3 november gebruik je voor het inloggen je emailadres in plaats van je gebruikersnaam. Heb je al een account dan hoef je geen nieuw account aan te maken.
 
Mobility Tool+ updates KA1 - KA2
alle sectoren
De Mobility Tool+ (MT+) is de verplichte tool voor de projectadministratie van projecten Erasmus+. In dit overzicht vind je de laatste updates van de Mobility Tool.
 
Meer geld voor Erasmus+ in 2017
alle onderwijssectoren
De Europese Commissie maakt het komend jaar fors meer budget beschikbaar voor Erasmus+.
 
Publicatie: Synopsis LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci - Grundtvig
middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie
Centraal in deze publicatie staat de impact van persoon tot organisatie en van lokaal tot Europees niveau. Lees meer over wat de projectopbrengsten zijn en wie hier de vruchten van plukt.
 
Onderwijs- en opleidingsmonitor 2016
alle onderwijssectoren
De onderwijs- en opleidingsmonitor is een jaarlijkse uitgave over de ontwikkelingen van onderwijs en opleidingen in Europa. Het draagt bij aan de doelstellingen van het strategisch kader van de Europese Unie.
 
Call for proposals ter ondersteuning van drie EU-brede netwerken
alle onderwijssectoren
De EC roept op tot het indienen van voorstellen op het gebied van migrantenonderwijs, leerkrachten en schoolleiders en het ontwikkelen van competenties (nadruk op taal en rekenen). Deadline 22-2-2017.
 
Erasmus+ Sport
alle sectoren
Lees meer over de subsidiemogelijkheden Erasmus+ voor activiteiten die bijdragen aan intensievere Europese samenwerking in de sport en een betere afstemming tussen sportorganisaties.
 
Evenementen
 
Webinar Online Linguistic Support (OLS) | 15 november 2016 - 10.00 uur
middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs
Webinar voor coördinatoren Mobiliteitsprojecten over de taalvoorbereiding voor internationale mobiliteit.
 
Monitoringsbijeenkomst Strategische partnerschappen (KA2) Calls 2014 - 2015 | 1 december 2016 Utrecht
Alle onderwijssectoren
Tijdens deze monitoringsbijeenkomst staan impact en intercultureel samenwerken centraal.
 
Infodag Centrale acties | 6 december 2016 Utrecht
middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs
Informatie over de Sector Skills Alliances, Knowlegde Alliance en Capacity building. (sectoroverstijgende) partnerschappen tussen onderwijsorganisaties en ondernemingen.
 
Adviesdag Call 2017 | 19 januari 2017 's-Hertogenbosch
middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie
Heb je nog advies nodig bij het opzetten van een projectvoorstel Mobiliteit en/of Strategische partnerschappen? Vraag dan een adviesgesprek aan!
 
SAVE THE DATE: adviesgesprekken KA2 | vrijdag 27 januari 2017 Den Haag
primair en voortgezet onderwijs, hoger onderwijs 
Heb je een projectidee voor een strategisch (school) partnerschap en wil je dit graag bespreken met één van de adviseurs? Reserveer dan alvast vrijdag 27 januari 2017 in je agenda.
 
Infodag Sport | 31 januari 2017 Brussel
Informatie over de subsidiemogelijkheden Erasmus+ voor sportactiviteiten.
 
Inloopspreekuur 'Hoe vul ik het aanvraagformulier in?' | 7 maart 2017 's-Hertogenbosch
middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie
Heb je nog ondersteuning nodig? Kom dan naar het inloopspreekuur!
 
 
  Primair en voortgezet onderwijs
Algemeen
 
Praat mee over over verbeterpunten voor Erasmus+ | 5 december 2016 | Ministerie OCW
In het kader van de mid-term evaluatie van de EC voert Ecorys momenteel een onderzoek uit naar Erasmus+. Praat mee tijdens de workshop, mail info@erasmusplus.nl voor info of aanmelden.
 
Flinke budgetverhoging voor het primair en voortgezet onderwijs
De verhoging betekent dat de kans op toekenning van je aanvraag voor een strategisch (school) partnerschap of nascholingsproject ook toeneemt.
 
Op zoek naar een gratis online course? Check de School Education Gateway
Op de SEG kunnen docenten gratis online cursussen volgen over actuele onderwerpen die spelen in het onderwijs, zoals een cursus over 21st century skills of omgaan met diversiteit in de klas.
 
Nieuws uit de projecten
 
Obs Stedeke werkt aan Europees en wereldburgerschap met de ‘wonderwall’-methode
De directeur van de school vulde de Internationaliseringsmeter voor het po van EP-Nuffic in en kon aan de slag met het advies op maat. Het personeel is nageschoold met behulp van Erasmus+ KA1.
 
Ervaringen van Yvonne Scherphof op contact seminar ‘Learning and Playing child’ in Finland
Yvonne Scherphof, specialist Early English, was één van de Nederlandse deelnemers en heeft een inspirerende blog geschreven over haar ervaringen tijdens het seminar.
 
Inspirerende leerlingenwebsite Franse talenschool CAVILAM in Vichy
Ariette Sieben, docente Frans, volgde in 2015 met een beurs van Erasmus+ een intensieve lerarencursus Frans. De opgedane ideeen heeft zij verwerkt in een inspirerende leerlingenwebsite.
 
Meer berichten over Erasmus+ primair en voortgezet onderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen en evenementen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Middelbaar beroepsonderwijs
Algemeen
 
Call voor aanvragen VET mobility Charter Call 2017 is gepubliceerd
De VET Mobility Charter vergemakkelijkt KA1-aanvragen voor mbo-organisaties die internationalisering ingebed hebben in beleid en onderwijspraktijk. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 17 mei 2017.
 
Call for proposals Key Action 3 Work-based learning
Oproep tot het indienen van projectvoorstellen voor het overbruggen van de kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven. De deadline voor het indienen van een projectvoorstel is 17 januari 2017.
 
Wedstrijd ervaringsverhalen studenten in het mbo
De deadline voor het insturen van ervaringsverhalen is inmiddels verstreken. Er zijn 24 ontvankelijke inzendingen ontvangen. Na de beoordeling van de vakjury strijden drie finalisten om de Mobility Award 2016. Meer informatie volgt.
 
ECVET nieuwsbrief
Lees meer over ECVET Key concepts, het gebruik en toepassing van ECVET bij internationale mobiliteit, de vastgestelde keuzedelen voor mbo-certificaten en andere interessante artikelen.
 
Evenementen
 
TCA Erasmus+ fostering the mobility of apprentices and staff across Europe | 19-20 december IT
Europees contactseminar voor het vinden van partners voor een toekomstig mobiliteitsproject met activiteiten voor uitwisseling van studenten en staf. Er is nog één plaats beschikbaar.
 
TCA Exchange of good practices to succeed in applications, project management and impact | 25-27 januari 2017 ES 
Tijdens dit contactseminar staat het verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit met focus op modernisering en internationalisering van het mbo centraal. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
 
Nieuws uit de projecten
 
Waar is de vlag Erasmus+ deze maand?
ROC MN ontving haar projectpartners van het project 'Junior on the Job Coach' tijdens de Kick-offbijeenkomst die plaatsvond op 1 oktober jl. in Utrecht. Heb jij binnenkort een projectmeeting? Neem dan je vlag Erasmus+ mee en breng ook je project voor het voetlicht.
 
Terugblik
 
TCA Enhancing digital competences in Education and Training | 11-14 september 2016 EE
Europese deelnemers ontmoetten elkaar voor uitwisseling, samenwerking en het opzetten van een strategisch partnerschap rondom het thema digitale vaardigheden. Lees meer over de ervaringen van de Nederlandse deelnemer. 
 
Verslag: Kick-off mbo-ve projecten | 29 september 2016 Ede
Alle presentaties zijn geuploaded. De laatst toegevoegde zijn het servicedocument en de presentatie 'Keuzedeel werken in het buitenland'.
 
Meer berichten over Erasmus+ middelbaar beroepsonderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen en evenementen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Hoger onderwijs
Algemeen
 
Samenwerking buiten Europa | KA107
Ben je op zoek naar een partner voor samenwerking het kader van KA107, mobiliteit buiten Europa? Regelmatig worden nieuwe partnersearch verzoeken op onze website gepubliceerd.
 
Resultaten survey Erasmus Mundus
Een enquête is uitgezet onder 37.000 bursalen en werd gelanceerd om de uitvoering van Erasmus Mundus 2 te analyseren. Er waren ruim 8.000 respondenten.
 
Eurydice publiceert jaarlijks rapport
Welke hogeronderwijsstudenten betalen collegegeld en hoeveel betalen zij? En welke ondersteuning ontvangen zij tijdens hun studie/stage in Europa? Lees er alles over in het rapport van Eurydice.
 
Evenementen
 
Webinar over Inclusie | dinsdag 6 december 2016
De Europese Commissie organiseert een webinar van 10.00 - 12.00 uur over de mogelijkheden binnen Erasmus+ voor studenten en staf met een beperking. Let op: log ruim op tijd in!
 
Meer berichten over Erasmus+ hoger onderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen en evenementen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Volwasseneneducatie
Algemeen
 
EPALE voor ondersteuning van je projectaanvraag Call 2017
EPALE helpt je bij je aanvraag en toekomstige samenwerking met nuttige tips, artikelen en tools!
 
EPALE: maak een profiel aan!  
Registreer en profiteer van wat EPALE jou kan bieden zoals kennis, beleid, ervaringen, tips, samenwerkings- of sparringpartners, deelnemers voor jouw activiteiten en meer. 
 
Publicatie: Mobiliteit van professionals in de ve
Van aanvraag tot impact. Wat houdt het in en hoe hebben de projectcoördinatoren Call 2014 dit aangepakt. Met leerpunten en tips een must read voor startende en lopende projecten.
 
Nieuws uit de projecten
 
Active80+ - Strategisch partnerschap 2014-2016
Het partnerschap heeft gewerkt aan een training met methoden en instrumenten voor begeleiders om mensen op (zeer) hoge leeftijd te coachen bij het ontwikkelen en realiseren van hun ideeën en wensen over ‘leren, meedoen en van betekenis zijn’ in hun gemeenschap
 
Waar is de vlag Erasmus+ deze maand?
EDOS Foundation en Fryske Akademy ontvingen de projectpartners van hun Strategische partnerschapproject in Nederland. Heb jij binnenkort een projectmeeting? Neem dan je vlag Erasmus+ mee en breng ook je project voor het voetlicht.
 
Evenementen terugblik
 
TCA Contactseminar Lifelong Learning in prisons | 4-7 oktober 2016 FI
De Nederlandse deelnemers vonden het seminar inspirerend en waardevol. Lees meer over hun ervaringen, inbreng en wat de deelname hen heeft gebracht aan contacten en samenwerking.
 
TCA Promotion of adult education and identification of transnational partneships | 6-7 oktober 2016 PT
Nederlandse deelnemers doen verslag over de opgedane kennis, wat ze hebben gedeeld aan kennis en vaardigheden en wat het hen heeft gebracht aan follow-up-activiteiten. 
 
Meer berichten over Erasmus+ volwasseneneducatie
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen en evenementen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Jeugd
Nieuws uit de projecten
 
Kansen voor vrijwilligersorganisaties: De Bataviawerf
De vrijwilligersorganisatie De Bataviawerf zet EVS’ers in om voor continuïteit te zorgen van hun project. De tijd om EVS’ers te begeleiden krijg je volgens de organisatie “meer dan dubbel terug!”  
 
Kansen voor de jeugdzorg: “The Next Step”
Stichting Kinderperspectief begeleidt jongeren die de jeugdzorg verlaten, omdat zij volwassen worden. Via internationale uitwisselingen krijgen ze ruimte om te dromen én een concreet vijfjarenplan te maken.   
 
Meer project nieuws?
Meer lezen over specifieke projecten die hebben plaatsgevonden met subsidie van het programma Erasmus+? Kijk dan eens op de pagina Nieuws uit de projecten!  
 
Activiteiten
 
Advies bijeenkomst Mobility Tool+ | 24 november 2016
Bijeenkomst voor alle aanvragers in Erasmus+ Jeugd met een goedgekeurd project, die vragen hebben over de Mobility Tool.  
 
Startersdag - Hoe zet je een internationale jongerenuitwisseling op? | 9 december 2016
Tijdens de Startersdag krijg je uitleg over alles wat belangrijk is als je met subsidie van Erasmus+ Jeugd een uitwisseling wilt organiseren. Geef je snel op voor 2 december!    
 
Adviesgesprekken voor subsidieaanvragen in alle Key Actions | 9 december 2016
Heb je vragen over een mobiliteitsproject (Key Action 1), een Strategisch Partnerschap (Key Action 2) of een bijeenkomst voor jongeren en beleidsmakers (Key Action 3)? Kom naar de adviesgesprekken.  
 
The Power of Non Formal Education | 23 tot 28 januari 2017
Een internationale training voor jongerenwerkers over de impact van niet-formeel leren. Geef je op voor 26 november.
 
SOHO training: Zenden en ontvangen van EVS-vrijwilligers | 22 tot 26 februari 2017
De training is bedoeld voor begeleiders, mentoren en contactpersonen die actief willen werken aan de kwaliteit van hun EVS-projecten. Opgeven kan tot 20 november.  
 
GO Europe
 
Buitenland Buitenkans | 24 november 2016
Zit je in de bovenbouw van je middelbare school en wil je naar het buitenland? Verken dan je opties op de Buitenland Buitenkans beurs in Nieuwegein!  
 
De BuitenlandBeurs: The world is your playground! | 25 & 26 november 2016
De BuitenlandBeurs is hét evenement in Nederland op het gebied van studies, stages, vrijwilligerswerk, high school programs, werk en taalcursussen in het buitenland. Kom je ook?
 
YES/EVS-infoavonden | 29 november & 6 december 2016
Altijd al vrijwilligerswerk willen doen in het buitenland zonder veel geld uit te hoeven geven? Dat kan met EVS! Ontdek er meer over op onze infoavonden. 
 
European Youth Portal
 
Geef jouw mening aan een eurocommissaris
Eurocommissaris Navracsics is op zoek naar jouw ideeën over vrijwilligerswerk. Vandaag is de laatste dag om jouw plannen in te leveren! 
 
EVS 20th Anniversary Event
Nick (28) was in Parijs voor de viering van 20 jaar EVS. Lees hier wat hij heeft meegemaakt! 
 
Meer berichten over Erasmus+ jeugd
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
   
NA Erasmus+ Onderwijs & Training
po-vo-ho: erasmusplus@epnuffic.nl
mbo-ve: erasmusplus@cinop.nl

NA Erasmus+ Jeugd
erasmusplus@nji.nl

www.erasmusplus.nl
 
Twitter   Facebook   youtube   Linkedin