Erasmus+ Nieuwsbrief - meer perspectief
- Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken -
Erasmus+
Nieuwsbrief Erasmus+ voor Onderwijs, Training en Jeugd
# 8 | oktober 2016
Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Met deze maandelijkse nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van nationale en Europese ontwikkelingen, subsidies, trainingen en andere mogelijkheden in Europa.
 
 
meerdere sectoren
 
primair en voortgezet onderwijs
 
middelbaar beroepsonderwijs
hoger onderwijs
 
volwasseneneducatie
 
jeugd
 
 
 
 
  Nieuws voor meerdere sectoren
Algemeen
 
Van Erasmus naar Erasmus+ | 2017: 30 jaar Changing lives opening minds
alle sectoren
In 2017 staan we stil bij het 30e jaar Erasmus, een periode waarin velen met internationale uitwisseling een levenservaring hebben opgedaan. Wat was de impact van jouw buitenlandervaring? Laat het ons weten! 
 
Halverwege Erasmus+: mid term evaluatie en blik op programma na 2020
alle sectoren
De evaluatie is gericht op het programma, de impact en de (langetermijn)impact van haar voorlopers. Input wordt gebruikt voor aanpassingen en als opmaat naar het vervolgprogramma. 
 
Kamerbrief over voortgang internationale dimensie van mbo en ho
middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs
Minister Bussemaker van het ministerie van OCW presenteert de Tweede Kamer de resultaten van twee jaar internationaliseringsbeleid.
 
Transnational Cooperation Activities (TCA)
alle sectoren 
Meer weten over deze Europese activiteiten, zoals contactseminars of seminars met een thematische insteek? Gebruik dan de verkorte url: www.erasmusplus.nl/tca.
 
Mobility Tool+ updates KA1 en KA2
alle sectoren 
De Mobility Tool+ (MT+) is de verplichte tool voor de projectadministratie van projecten Erasmus+. In dit overzicht vind je de laatste updates van de Mobility Tool.
 
Evenementen
 
TCA Contact Seminar ‘Change mentalities to fight educational inequalities' | 30 november - 2 december 2016, Brussel
voor schoolonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs
Contactseminar voor kennisuitwisseling en het leggen van contacten voor nieuwe strategische partnerschappen (KA2).
 
Monitoringsbijeenkomst Strategische partnerschappen KA2 calls 2014-2015 | 1 december 2016, Utrecht
alle onderwijssectoren
Binnenkort ontvangen de contactpersonen van de KA2-projecten een uitnodiging voor het bijwonen van een monitoringsbijeenkomst. Reserveer deze dag alvast in je agenda.
 
Aankondiging: Infodag Centrale acties | 6 december 2016, Utrecht
middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs
Informatiebijeenkomst over Sector Skills Alliances, Knowlegde Alliances en Capacity building. Reserveer deze datum alvast in je agenda.
 
Netwerkbijeenkomst Skills are Key | 8-9 december 2016, Brussel
Een netwerkbijeenkomst waar je met potentiële projectpartners en met elf concrete projectideeën aan de slag kan.
 
Terugblik
 
Kick-off bijeenkomst Call 2016 mbo en ve | 29 september 2016, Ede
middelbaar beroepsonderwijs en volwassenenonderwijs
De officiële start van de projecten Mobiliteit en Strategische partnerschappen. Met presentaties en kennisdeling in groepsverband zijn de deelnemers geïnformeerd en geïnspireerd.
 
 
  Primair en voortgezet onderwijs
Algemeen
 
Deelnemers gezocht TCA Contactseminar 'Change mentalities to fight educational inequalities' in Brussel
Contactseminar over het tegengaan van onderwijsongelijkheid. Heb je interesse in dit onderwerp en wil je partners vinden voor een strategisch (school)partnerschap? Meld je dan aan! Er zijn twee plaatsen beschikbaar. Opgeven kan tot en met 4 november 2016.
 
Evenementen
 
Informatiebijeenkomst Erasmus+ Call 2017 voor de po/vo-sector | 16 november 2016, Utrecht
Informatiebijeenkomst voor alle belangstellenden in het primair en voortgezet onderwijs die een aanvraag willen indienen voor subsidie Erasmus+.
 
Terugblik
 
Kick-off bijeenkomsten Erasmus+ Strategische (school) partnerschappen | 6 en 12 oktober 2016, Utrecht
Tijdens de officiële kick-off kregen projectcoördinatoren voorlichting over zaken als projectmanagement en impact.
 
Meer berichten over Erasmus+ primair en voortgezet onderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Middelbaar beroepsonderwijs
Algemeen
 
Wegwijzer studentenmobiliteit mbo Call 2016
Een handige leidraad voor de projectuitvoering wat betreft regelgeving en benodigde documenten.
 
Uitreiking VET Mobility Charters Call 2016 | 29 september 2016
Acht mbo-instellingen ontvingen tijdens de Kick-off bijeenkomst de VET Mobility Charter, het kwaliteitskeurmerk voor internationalisering in het mbo. Zij kunnen de komende jaren gemakkelijker internationale stages en uitwisselingen realiseren.
 
Mbo’ers vaker naar buitenland dan verwacht
Bijna zes procent van de mbo-studenten gaat voor zijn opleiding naar het buitenland. Dat blijkt uit de verzamelde cijfers over studentenmobiliteit in het mbo, die EP-Nuffic en SBB openbaar hebben gemaakt.
 
Mobility Scoreboard
Het Mobility Scoreboard is een hulpmiddel voor de ondersteuning van de beleidsvorming op het brede terrein van internationaal leren in IVET.
 
Toepassing ECVET in het Nederlandse mbo
Het Nationaal Agentschap Erasmus+, het team van ECVET Experts en het Nationaal Coördinatiepunt ECVET vragen uw medewerking aan een onderzoek naar het gebruik van ECVET binnen het Nederlandse mbo.
 
Herziening Europassdocumenten
Met vereenvoudiging van deze documenten kan beter worden ingespeeld op trends op de arbeidsmarkt en benodigde vaardigheden.
 
Evenementen
 
Voorlichtingsbijeenkomst Erasmus+ Call 2017 | 15 november 2016, Utrecht
De deelnemers krijgen informatie over het indienen van projectvoorstellen in het kader van Mobiliteitsprojecten (KA1) en Strategische partnerschappen (KA2). 
 
VET Skills Week Events | 5-9 december 2016, Europa
Nationale en Europese activiteiten worden georganiseerd om de excellentie, kwaliteit en het brede scala aan mogelijkheden van het beroepsonderwijs onder de aandacht te brengen en het imago te verbeteren. 
 
TCA Erasmus+ fostering the mobility of apprentices and staff across Europe | 19-20 december, Italië
Centraal staat het vinden van partners voor een toekomstig mobiliteitsproject met activiteiten voor uitwisseling van studenten en staf. Het seminar is voor alle Europese organisaties die actief zijn in het mbo, zowel bedrijven als onderwijsinstellingen.  
 
Meer berichten over Erasmus+ middelbaar beroepsonderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Hoger onderwijs
Algemeen
 
Nieuwe aanbieder lening Erasmus+ voor masterstudent
De Ierse Bank Future Finance Loan Corporation Limited (FFLC) biedt leningen Erasmus+ aan voor masterstudenten van en naar het Verenigd Koninkrijk.
 
Vul de Barometer (2015-2016) Erasmus+ in en help mee Erasmus+ te verbeteren!
Oproep aan alle Erasmus+ coördinatoren in hoger onderwijs instellingen die deelnemen in Erasmus Mundus mobiliteitsprogramma’s om de Erasmus+ Barometer in te vullen. Met uw input kunnen we de mobiliteitsprogramma’s onder Erasmus+ nog meer doen groeien en verbeteren.
 
Evenementen
 
Informatiebijeenkomst Erasmus+ KA103 en KA107 Call 2017 voor ho-sector | 8 november 2016, Utrecht 
Informatiebijeenkomst over KA103 (mobiliteit tussen programmalanden) en KA107 (mobiliteit met partnerlanden) Call 2017 voor Erasmus+ coördinatoren in het hoger onderwijs.
 
Informatiebijeenkomst Erasmus+ KA203 Call 2017 voor ho-sector | 10 november 2016, Utrecht
Informatiebijeenkomst voor degenen die geïnteresseerd zijn in een internationaal samenwerkingsproject (Strategisch partnerschap) met minstens twee instellingen in het buitenland. 
 
Nationaal Seminar Joint Programmes | 22 november 2016, Utrecht
Het NA Erasmus+ organiseert i.s.m. het Ministerie van OCW een Nationaal Seminar Joint Programmes voor diegenen die een internationaal joint programme overwegen te ontwikkelen of al coördineren.

 
Meer berichten over Erasmus+ hoger onderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Volwasseneneducatie
Algemeen
 
Ingediende projectvoorstellen KA1 Mobiliteit
4 oktober jl. was de tweede deadline Call 2016 voor het indienen van projectvoorstellen. Er zijn elf voorstellen ontvangen. Het Nationaal Agentschap is inmiddels gestart met  de ontvankelijkheidscontrole.
 
Word ambassadeur van EPALE!
EPALE is op zoek naar ambassadeurs die zich willen inzetten voor internationalisering binnen de volwasseneneducatie. Lijkt het je wat, bekijk dan de profielbeschrijving.
 
Breng je project voor het voetlicht via EPALE
Deel je projectresultaten tussentijds en na afloop op EPALE. EPALE biedt volop mogelijkheden voor feedback.
 
Collaborative spaces
EPALE biedt online ruimte waar je kunt samenwerken met je projectpartner(s) Erasmus+. In deze beschermde omgeving kan je documenten delen en middels de forumtool kan je discussiëren met je partners.
 
Evenementen
 
Voorlichtingsbijeenkomst Erasmus+ Call 2017 | 15 november 2016, Utrecht
De deelnemers krijgen informatie over het indienen van projectvoorstellen in het kader van Mobiliteitsprojecten (KA1) en Strategische partnerschappen (KA2). 
 
TCA E-government and social inclusion of low skilled adults | 23-25 november 2016, Utrecht 
Europees seminar waar digitalisering van de openbare dienstverlening en sociale integratie van laaggeschoolde volwassenen centraal staan.
 
Terugblik
 
Conference: Regional and local measures to develop the potential of refugees | 12 oktober 2016
Deze conferentie vond plaats in het kader van de European Week of Regions and Cities. Het betekende de aftrap van het KA2-project TALENTS waarin 'refugees' centraal staan.  
 
Meer berichten over Erasmus+ volwasseneneducatie
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Jeugd
Vacature: Hoofd van het Agentschap Erasmus+ Jeugd 
Voor de duur van het programma Erasmus+ tot 2020 is het Nationaal Agentschap Jeugd op zoek naar een nieuw hoofd. Reageren op de vacature kan nog tot 23 oktober.      
 
Gezocht: twee trainers Erasmus+ Jeugd
Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd is op korte termijn op zoek naar twee nieuwe trainers voor het ontwerpen en uitvoeren van non-formele trainingen.     
 
De impact van Erasmus+ Jeugd: Veel om trots op te zijn!  
Van 2007 tot 2013 is er onderzoek gedaan naar de effecten van de deelname aan projecten binnen Youth in Action. Ben jij benieuwd wat de positieve impact is? Lees dan verder!     
 
Nieuws uit de projecten
Meer lezen over specifieke projecten die hebben plaatsgevonden met subsidie van het programma Erasmus+? Kijk dan eens op de pagina Nieuws uit de projecten!   
 
Evenementen
 
Adviesbijeenkomst Mobility Tool+ | 25 oktober 2016 
Bijeenkomst voor alle aanvragers in Erasmus+ Jeugd met een goedgekeurd project, die vragen hebben over de Mobility Tool.  
 
Overleg voor EVS-organisaties | 14 november 2016 
Een bijeenkomst voor alle geaccrediteerde Nederlandse EVS-organisaties om samen met het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd te brainstormen over EVS. Aanmelden kan tot 13 november.
 
Startersdag – Hoe zet je een internationale jongerenuitwisseling op? | 9 december 2016
Tijdens de Startersdag krijg je uitleg over alles wat belangrijk is als je met subsidie van Erasmus+ Jeugd een uitwisseling wilt organiseren. Geef je op voor 2 december.  
 
ATOQ - Advanced Training on Quality | 16 december 2016
Een training voor jongerenwerkers en actieve vrijwilligers, om te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van je uitwisselingsprojecten. Opgeven kan tot 20 oktober.
 
The Power of Non Formal Education | 23 tot 28 januari 2017
Een internationale training voor jongerenwerkers over de impact van niet-formeel leren. Geef je op voor 26 november.  
 
SOHO training: Zenden en ontvangen van EVS-vrijwilligers | 22 tot 26 februari 2017
De training is bedoeld voor begeleiders, mentoren en contactpersonen die actief willen werken aan de kwaliteit van hun EVS-projecten. Opgeven kan tot 20 november.
 
GO Europe | www.go-europe.nl
 
Erasmus voor jonge ondernemers
Ben jij jong en ondernemend? Maak dan gebruik van Erasmus for Young Entrepreneurs en leer van ervaren ondernemers in het buitenland!  
 
De BuitenlandBeurs: The world is your playground! | 25 en 26 november 2016
De BuitenlandBeurs is hét evenement in Nederland op het gebied van studies, stages, vrijwilligerswerk, high school programs, werk en taalcursussen in het buitenland. Kom je ook?
 
YES/EVS-infoavond | 29 november 2016
Wat is EVS nu precies en wat kun je ermee doen? Kom er meer over te weten in Hostel de Mafkees in Rotterdam! Experts geven hier antwoord op al je vragen.
 
European Youth Portal
 
20 jaar EVS - Een terugblik
Peter Barendse is vanaf het begin betrokken bij de EVS-subsidiemogelijkheid voor jongeren om binnen Europa een tijdje vrijwilligerswerk te doen. Wat herinnert hij zich van die tijd?
 
Generation What? presenteert resultaten
In het onderzoek Generation What? zijn jongeren uit 12 Europese landen gevraagd naar hun mening over allerlei onderwerpen, zoals werk, familie en politiek. Lees hier de uitkomsten!
 
Meer berichten over Erasmus+ jeugd
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
   
NA Erasmus+ Onderwijs & Training
po-vo-ho: erasmusplus@epnuffic.nl
mbo-ve: erasmusplus@cinop.nl

NA Erasmus+ Jeugd
erasmusplus@nji.nl

www.erasmusplus.nl
 
Twitter   Facebook   youtube   Linkedin