Erasmus+ Nieuwsbrief - meer perspectief
- Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken -
Erasmus+
Nieuwsbrief Erasmus+ voor Onderwijs, Training en Jeugd
# 7 | september 2016
Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Met deze maandelijkse nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van nationale en Europese ontwikkelingen, subsidies, trainingen en andere mogelijkheden in Europa.
 
 
meerdere sectoren
 
primair en voortgezet onderwijs
 
middelbaar beroepsonderwijs
hoger onderwijs
 
volwasseneneducatie
 
jeugd
 
 
 
 
  Nieuws voor meerdere sectoren
Algemeen
 
Mid-term evaluatie Erasmus+
alle onderwijssectoren en jeugd
Het komende half jaar staat Erasmus+ in het teken van de mid-term evaluatie. Deze evaluatie bestaat uit twee delen.
 
Toekenningen Strategische partnerschappen Call 2016
alle onderwijssectoren
Een overzicht van het aantal toegekende projecten en budgetten voor de projecten die zijn ingediend voor de deadline van 31 maart 2016.
 
Europees Talenlabel: maak met je taalproject kans op 5.000 Euro
alle onderwijssectoren
Heb je onlangs een project afgerond dat vreemde taalverwerving bevordert? Meld je project dan, vóór 1 oktober a.s., aan voor het Europees Talenlabel en maak kans op € 5.000.
 
Veelgestelde vragen over Turkije
alle onderwijssectoren
Lees meer over de gevolgen van de situatie in Turkije op het onderwijs. Deze informatie wordt regelmatig geüpdatet.
 
Brexit: gevolgen voor Erasmus+
alle onderwijssectoren
Wat zijn de mogelijke gevolgen van de Brexit op het programma Erasmus+ en de contracten van studenten en staf?
 
How you can learn languages
alle onderwijssectoren en jeugd
Brochure over de impact van taalvaardigheden en de rol van de Europese Commissie hier in.
 
Nieuwsgierig naar de activiteiten van de verschillende projecten Erasmus+?
alle onderwijssectoren en jeugd
Op de webpagina 'Nieuws uit de projecten' doen projecten hun verhaal. Wil je ook jouw ervaringen delen? Stuur dan jouw verhaal met foto's in en breng ook jouw project voor het voetlicht.
Je kan ook nog meedingen naar de prijs voor de beste foto met de vlag Erasmus+
 
Evenementen
 
Webinar Online Linguistic Support (OLS) | 11 oktober 2016
middelbaar beroepsonderwijs - hoger onderwijs
Dit webinar is bedoeld voor projectleiders en administrators van de OLS in mobiliteitsprojecten voor mbo en ho. Het gebruik van de OLS bij Erasmus+ staat tijdens het webinar centraal.
 
Netwerkbijeenkomst Skills are Key! | 8-9 december 2016 | Brussel
alle onderwijssectoren en jeugd
Voor innovatieve projectideeën die een bijdrage kunnen leveren aan de Skills Agenda (kennis, competenties en vaardigheden). Tijdens de bijeenkomst worden deze ideeën verder uitgewerkt.
 
Europese contactseminars en thematische bijeenkomsten
alle onderwijssectoren en jeugd
Europese Nationale Agentschappen Erasmus+ organiseren activiteiten voor (potentiële) deelnemers en stakeholders om samenwerking te stimuleren en doelstellingen van Erasmus+ te ondersteunen.
 
 
  Primair en voortgezet onderwijs
Algemeen
 
Definitieve selectielijst KA101 beschikbaar
De lijst met geselecteerde projecten KA1 po/vo Call 2016 is definitief. Er waren bij enkele projecten nog wat aanpassingen nodig; betrokken scholen zijn hierover uiteraard geïnformeerd.
 
Voorlopige selectielijst KA219 po-vo aangevuld met de Nederlandse partnerscholen
De lijst met geselecteerde projecten KA2 po/vo Call 2016 is aangevuld met de Nederlandse partnerscholen. Het NA is druk bezig met het opstellen, controleren en verzenden van de contracten.
 
Succesvolle kick-off KA101 projecten 2016
Op een snikhete woensdagmiddag vond in een heerlijk koele zaal in Utrecht de startbijeenkomst plaats voor de KA101 projecten die in 2016 zijn geselecteerd.
 
Evenementen
 
Kick-off KA2 projecten po/vo
Op 6 oktober is de kick-off voor de KA201 projecten (samen met het ho) en op 12 oktober is de kick-off voor de KA219 projecten. De contactpersonen hebben per e-mail een uitnodiging ontvangen.
 
Conferentie voor po/vo schoolleiders | 19-21 oktober 2016 | Maastricht
De bijeenkomst wordt georganiseerd door de AVS en heeft tot doel het verbinden van Europese schoolleiders, netwerken en het opdoen van internationale inspiratie.
 
Docenten po/vo gezocht seminar 'School development in view of inclusion' | 27-30 oktober 2016
Op een contactseminar komen docenten en vertegenwoordigers van organisaties uit verschillende landen samen, wisselen kennis uit en werken samen. 
 
Nieuws uit de projecten
 
Bridges to the future | good practice po/vo Strategische partnerschappen
Binnen het project was het idee om te focussen op minderheden, maar het thema werd ingehaald door de realiteit. Het project gaat nu over refugees en scholen uit verschillende landen doen mee.
 
Meer berichten over Erasmus+ primair en voortgezet onderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
  Middelbaar beroepsonderwijs
Algemeen
 
Toekenningen VET Mobility Charters Call 2016
Acht onderwijsinstellingen zijn geselecteerd voor de VET Mobility Charter. Een kwaliteitskeurmerk voor inbedding van internationalisering binnen de onderwijsinstelling in het mbo. De charters worden tijdens de Kick-off bijeenkomst uitgereikt.  
dd 
Toegekende Strategische partnerschappen Call 2016
Wil je meer weten over deze projecten? Bekijk dan de projectendatabase met informatie over de activiteiten van de toegekende projecten.
 
Wedstrijd ervaringsverhalen voor studenten in het mbo
Breng je studenten en jouw organisatie voor het voetlicht. De deadline voor het insturen van ervaringsverhalen is 1 november a.s.
 
Publicatie Onderwijs, beroepspraktijkvorming en examinering in het buitenland
In deze publicatie wordt ingegaan op de onduidelijkheden over wat wel en niet mag in relatie tot kwaliteitsborging en de juiste verantwoording.
 
Evenementen
 
Kick-off bijeenkomst projecten Call 2016 | 29 september 2016 | Ede
Een bijeenkomst voor alle projectleiders en coördinatoren van de toegekende projecten Erasmus+ Call 2016 voor het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.
 
Voorlichtingsbijeenkomst Erasmus+ Call 2017 | 15 november 2016 | Utrecht
De deelnemers krijgen informatie over het indienen van projectvoorstellen in het kader van Mobiliteitsprojecten (KA1) en Strategische partnerschappen (KA2). Noteer deze datum alvast in je agenda.
 
Nieuws uit de projecten
 
Interplus: pilotproject voor waarderen buitenlandervaringen
De pilot is een samenwerking tussen ROC Landstede, Europass en NA Erasmus+ mbo-ve. Het verdiepen van opgedane zachte competenties tijdens een internationale stage en het waarderen van deze competenties staat in deze pilot centraal.
 
Project YEBISU Empowers Employees
Het partnerschap van het driejarig project deed het eerste jaar onderzoek naar de soft skills, de ondernemersvaardigheden van medewerkers en ondernemers zelf. Deze soft skills zijn vertaald in een profiel en zijn in termen van gedrag op EQF-niveau beschreven.
 
Meer berichten over Erasmus+ middelbaar beroepsonderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
  Hoger onderwijs
Algemeen
 
Toekenning KA107 | Mobiliteit met partnerlanden
Tijdens de zomevakantie zijn de toekenningen van de projecten Call 2016, eerste ronde KA107 op de website gepubliceerd.
 
Selectieresultaten Centrale Acties
De Europese Commissie beheert de Centrale Acties via het uitvoerend Agentschap EACEA in Brussel. De selectieresultaten 2016 zijn onlangs gepubliceerd.
 
Onderzoek naar kwaliteit diplomasupplementen
In juni 2016 heeft het Nederlandse team van Bologna Experts een onderzoek afgerond naar de kwaliteit van de diplomasupplementen (DS) die worden uitgereikt.
 
Extra budget Call 2017 KA107
Er is extra budget beschikbaar voor samenwerking met Iraq, Iran en Yemen. Het gaat om ruim € 80.000 (ongeveer 20 beurzen). Houd de website in de gaten voor aanvragen en deadlines.
 
Inspirerende video Strategische Partnerschappen hoger onderwijs
Onlangs is de film hoger onderwijs in de praktijk: Hogeschool Utrecht en Vrije Universiteit Amsterdam afgerond.
 
Evenementen
 
Kick-off KA2 projecten ho | 6 oktober 2016
Op 6 oktober is de kick-off voor de KA203 projecten (samen met po/vo). De contactpersonen hebben per e-mail een uitnodiging ontvangen.
 
Higher Education Fair |10 november 2016 | Servië
Doel van het evenement is contact leggen met partners uit de programma- en partnerlanden in het kader van KA107- en capaciteitsopbouwprojecten. Organisator: Servische National Erasmus+ Office.
 
Nationaal Seminar Joint Programmes | 22 november 2016 | Utrecht 
Steeds meer ho-instellingen ontwikkelen internationale joint programmes. Welke meerwaarde biedt zo’n gezamenlijke opleiding eigenlijk en is het iets voor mij? Kom naar het Nationaal Seminar!
 
Contact Seminar Eastern Partnership countries | 28 en 29 november | Ukraine
De Europese Commissie organiseert een contact seminar om de samenwerking met de Eastern Partnership te bevorderen. Het betreft Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Ukraine.
 
Meer berichten over Erasmus+ hoger onderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
  Volwasseneneducatie
Algemeen
 
Nieuw aanvraagformulier Mobiliteit voor deadline 4 oktober 2016
Mogelijkheid voor het indienen van een projectvoorstel Mobiliteit voor professionals in de volwasseneneducatie. Het eerder beschikbare aanvraagformulier is geüpdatet.
 
Toegekende Strategische partnerschappen Call 2016
Wil je meer weten over deze projecten? Bekijk dan de projectendatabase met informatie over de activiteiten van de toegekende projecten.
 
EPALE: Digitaal magazine over 'Leven Lang Leren' 
Van juni tot en met september staat het thema Leven Lang Leren centraal. In dit kader heeft EPALE NL een magazine uitgebracht met goede praktijkvoorbeelden, inspirerende verhalen en ideeën over volwassenen en 'leven lang leren'. 
 
Evenementen
 
Kick-off bijeenkomst projecten Call 2016 | 29 september 2016 | Ede
Een bijeenkomst voor alle projectleiders en coördinatoren van de toegekende projecten Erasmus+ Call 2016 voor het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.
 
Voorlichtingsbijeenkomst Erasmus+ Call 2017 | 15 november 2016 | Utrecht
De deelnemers krijgen informatie over het indienen van projectvoorstellen in het kader van Mobiliteitsprojecten (KA1) en Strategische partnerschappen (KA2). Noteer deze datum alvast in je agenda.
 
Terugblik evenementen
 
Informatiebijeenkomst voor bibliotheken: Aan de slag! met internationalisering | 27 juni 2016
Ruim 40 deelnemers zijn geinformeerd over de subsidiemogelijkheden van Erasmus+ en hoe EPALE bibliotheken kan helpen bij het internationaal samenwerken. 
 
Meer berichten over Erasmus+ volwasseneneducatie
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
  Jeugd
Algemeen
 
Nuttige info voor deadline 4 oktober 2016
Dinsdag 4 oktober om 12:00 is de volgende deadline van het programma Erasmus+ Jeugd. Wil je een aanvraag gaan doen? Lees dan eerst deze tips.
 
Beperkt budget ronde 3
Indien je bij Erasmus+ Jeugd in ronde 3 een subsidieaanvraag wilt indienen, moet je rekening houden met een beperkt budget.
 
Mis je de deadline door technische problemen?
De deadline voor een aanvraag bij Erasmus+ Jeugd is strikt. Toch wordt er bij technische problemen soms een uitzondering gemaakt. Het beste is natuurlijk om je aanvraag ruim op tijd in te dienen.
 
Trainingen en bijeenkomsten
 
Adviesbijeenkomst Mobility Tool+
Heb jij vaak problemen met de Mobility Tool+ of wil je graag meer uitleg? Stel dan al je vragen op de adviesbijeenkomsten voor de Mobility Tool+, die plaatsvinden in oktober, november en december.
 
TICTAC - Multilateral Training Course to support quality | 13 november 2016
Een training voor jongerenwerkers en jeugdleiders die interesse hebben om internationale samenwerking te gebruiken om lokale ontwikkelingsstrategieën te versterken. Opgeven tot 3 oktober 2016.
 
Overleg voor EVS-organisaties | 14 november 2016
Voor alle Nederlandse EVS-organisaties is er één keer per jaar een bijeenkomst om samen met het Agentschap Erasmus+ Jeugd te praten over de gang van zaken rond EVS. Aanmelden voor 13 november 2016.
 
Startersdag – Hoe zet je een internationale jongerenuitwisseling? | 9 december 2016
Wil je in 2017 een buitenschoolse jongerenuitwisseling organiseren en wil je meer weten over hoe je zo’n uitwisseling opzet? Kom dan naar de Startersdag! Opgeven kan tot 2 december 2016.
 
ATOQ Advanced Training on Quality | 16 december 2016
Een training voor jongerenwerkers en actieve vrijwilligers die direct met jongeren werken. Een must voor iedereen die voor kwaliteit wil gaan in een uitwisselingsproject! Opgeven kan tot 20 oktober 2016.
 
GO Europe | www.go-europe.nl
 
Nieuw logo!
Ben je benieuwd naar het nieuwe logo van GO Europe? Like GO Europe dan op Facebook! Dan ontvang je ook nog regelmatig leuke reistips, evenementen en andere leuke feitjes over jongeren in Europa!
 
EVS bestaat 20 jaar 
European Voluntary Service bestaat dit jaar alweer 20 jaar en heeft in die tijd meer dan 100.000 jongeren de kans gegeven om langere tijd in het buitenland vrijwilligerswerk te doen. Een mijlpaal!
 
Hoe schrijf ik een Europees CV? 
Solliciteren in het buitenland? Denk er dan ook eens aan om je CV Europa-proof te maken. Tijdens deze workshop op 22 september a.s. in Almere leer je er alles over van EURES-experts.
 
European Youth Portal
 
EVS-er van het eerste uur
Hayo was 20 jaar geleden één van de eerste EVS-ers die uit Nederland vertrok. EVS heeft zijn leven drastisch veranderd en Hayo woont nu met zijn vrouw en kinderen in Boedapest. Lees hier zijn verhaal!
 
Leadership Summer School 
Diede (22) ging naar een Leadership Summer School in Roemenië. Hier ontwikkelde ze, samen met jongeren uit 22 verschillende landen, haar leiderschapskwaliteiten. Een leerzame ervaring!
 
European Sport Week
Afgelopen week was het European Sport Week, georganiseerd door de Europese Commissie. Naar aanleiding daarvan heeft het NOC*NSF van 17 tot 25 september een Nationale Sportweek opgezet.   
 
Meer berichten over Erasmus+ jeugd
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
   
NA Erasmus+ Onderwijs & Training
po-vo-ho: erasmusplus@epnuffic.nl
mbo-ve: erasmusplus@cinop.nl

NA Erasmus+ Jeugd
erasmusplus@nji.nl

www.erasmusplus.nl
 
Twitter   Facebook   youtube   Linkedin