Erasmus+ Nieuwsbrief - meer perspectief
- Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken -
Erasmus+
Nieuwsbrief Erasmus+ voor Onderwijs, Training en Jeugd
# 5 | mei 2016
Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Met deze maandelijkse nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van nationale en Europese ontwikkelingen, subsidies, trainingen en andere mogelijkheden in Europa.
 
 
meerdere sectoren
 
primair en voortgezet onderwijs
 
middelbaar beroepsonderwijs
hoger onderwijs
 
volwasseneneducatie
 
jeugd
 
 
 
 
  Nieuws voor meerdere sectoren
Algemeen
 
Online Linguistic Support (OLS) voor vluchtelingen
alle sectoren
Instellingen met een mobiliteitsproject Erasmus+ (mbo, ho en jeugd) kunnen test- en cursuslicenties aanvragen voor het leren van taal aan vluchtelingen.
 
Mobility Tool+ beschikbaar voor KA2 Strategische Partnerschappen
alle sectoren
De Mobility Tool+ is ook ingericht voor projectmanagement in KA2. Je kunt er je interim rapportages nog niet mee indienen, maar al wel inhoudelijke en financiële informatie over het partnerschap invullen.
 
Nationale eTwinning prijs 2015-2016
primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs
Ben je bezig met een KA2-project en maak je daarin gebruik van eTwinning? Ben je in 2015-2016 begonnen en verdient het de jaarlijkse eTwinning-prijs? Meld het project dan aan en maak kans op 1.000 Euro!
 
Projecten in de pers
alle sectoren
Staat jouw project in een regionaal of nationaal dagblad of in een magazine? Laat het ons weten!
 
Evenementen
 
TCA Erasmus+ contactseminars
alle sectoren
Op deze webpagina vind je een compleet overzicht van contactseminars voor alle sectoren. Deze seminars staan ook vermeld in de agenda.
 
TCA Erasmus+ thematische seminars
alle sectoren
Op deze webpagina vind je een compleet overzicht van thematische seminars voor alle sectoren. Deze seminars staan ook vermeld in de agenda.
 
Webinar Online Linguistic Support (OLS) | 26 mei 2016
middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs, jeugd
In de komende maanden vinden diverse webinars over de Online Linguistic Support (OLS) plaats.
 
TCA Contact Seminar Migrants in Education | 15-17 juni 2016 (NL)
primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie
In dit seminar staan de uitdagingen centraal waar onderwijsprofessionals mee te maken krijgen door de instroom van migranten in het onderwijs.
 
Webinar Mobility Tool+ voor Strategische partnerschappen | 30 juni 2016
middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie
Van 14.00-15.30 uur organiseert het Agentschap Erasmus+ mbo-ve een webinar voor het gebruiken van de Mobility Tool+ voor KA2 projecten in de Calljaren 2014 en 2015.
 
 
  Primair en voortgezet onderwijs
Waar is de vlag Erasmus+? 
De vlag van het Sintermeerten College is al op verschillende plaatsen gesignaleerd. Zij werken samen met Hardenhuish School in Chippenham (UK).
 
TCA Inspiratie en goede voorbeelden op Europese conferentie in Essen | 19-20 april 2016
Erasmus+ organiseerde de conferentie ‘Erasmus+ and Refugees’ voor (onderwijs) professionals die werken met vluchtelingen. Lees meer over de ervaringen van een Nederlandse deelnemer.
 
School Education Gateway (SEG)
Op de SEG is een nieuw onderdeel toegevoegd: de Teacher Academy. Binnen deze Academy volgen docenten gratis online cursussen.
 
Evenementen
 
TCA Contactseminar voor leraren, onderzoekers en beleidsmedewerkers 9-12 oktober 2016 (FI)
Wil je ontdekken hoe in andere Europese landen wordt omgegaan met het thema ‘Learning and playing child’? Wil je nieuwe contacten opdoen voor een strategisch partnerschap? Meld je dan aan!
 
Docenten gezocht voor TCA contact seminar Migrants in Education 15-17 juni 2016 (NL)
Ben je docent en wil je weten hoe andere Europese collega’s met de vluchtelingencrisis en migranten in het onderwijs omgaan? Kom dan naar dit contactseminar in Amsterdam!
 
 
Meer berichten over Erasmus+ primair en voortgezet onderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
  Middelbaar beroepsonderwijs
Algemeen
 
KIS 2020: toolkit voor inbedding van internationalisering in het mbo
Meer weten over de KIS 2020? Bekijk dan de website of lees de folder.De folder is nu zowel in het Nederlands als in het Engels verkrijgbaar.
 
Wedstrijd beste stageverslag mbo-studenten 
Ook dit jaar kunnen mbo-studenten meedingen naar de Mobility Award 2016. Lees de voorwaarden en verspreid het nieuws!
 
Resolutie Europees Parlement over bevordering van Europese mobiliteit
Een overzicht van initiatieven vanuit Erasmus+ en andere hulpmiddelen ter bevordering en verbetering van mobiliteit in het beroepsonderwijs en opleiding - een aanpak voor een leven lang leren.
 
Ingediende aanvragen VET Mobility Charter Call 2016
Op 19 mei jl. was de deadline voor het aanvragen van de VET Mobility Charter. Er zijn 13 aanvragen ontvangen. Het NA zal nu starten met de ontvankelijkheidscontrole en afhankelijk van de uitslag gevolgd door een controle op de selectiecriteria en (indien ook in orde) een inhoudelijke beoordeling. De uitslag zal in september 2016 bekend gemaakt worden. 
 
Nieuws uit de projecten
 
Europese studenten maken video over hun internationale ervaringen
De video met studenten uit Nederland, Zweden en Duitsland in de hoofdrol geeft een compleet beeld over de mogelijkheden van internationale beroepspraktijkvorming (IBPV).
 
Video projecten KA2 in de praktijk
Het inspirerende filmpje van Horizon College en Lentiz Group is nu ook met Engelse ondertiteling te bekijken.
 
Evenementen
 
Regionale bijeenkomsten KA1 mbo - thema mobiliteit van professionals | 25 en 26 mei 2016
Centraal staan het creëren van draagvlak van internationalisering in de organisatie, het doel, de kwaliteit en de verankering in teamplannen en HR-beleid. 
 
Evenementen - terugblik
 
Seminar Strengthening the Competence Based Approach in Finland – This is how we did it | 10 mei 2016
Een internationaal seminar georganiseerd over de invoering van competentiegericht leren in Finland en in het bijzonder de rol van ECVET hierbij.
 
Meer berichten over Erasmus+ middelbaar beroepsonderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Hoger onderwijs
Nieuws uit de projecten
 
Beurzen voor samenwerking met buurlanden beschikbaar
Binnen KA107 mobiliteit met partnerlanden zijn er nog fondsen van call 2016 beschikbaar voor mobiliteit met verschillende regio's.
 
Jean Monnet Country fiche Nederland 2015
Jean Monnet vergroot de kennis en bewustzijn van Europese integratie via onderwijs & training. De acties zijn gericht op het stimuleren van onderwijs en onderzoek in Europese studies wereldwijd.
 
Bijeenkomsten
 
Seminar Integrating refugees into higher education: solutions for a generation on the run
Op 9 en 10 juni 2016 organiseert de European Association for International Education (EAIE) een Spotlight Seminar in Amsterdam.
 
Conferentie The Europea Idea, what can Erasmus+ contribute? | 5&6 juli |2016 (DE)
Het Duitse NA organiseert de conferentie in het kader van de vraag welke mogelijkheden Erasmus+ biedt om actief bij te dragen aan de Europese gedachte.
 
 
  Volwasseneneducatie
Algemeen
 
EPALE enquête
Help ons bij de verdere ontwikkelingen van EPALE en vul nu de enquête in. Je feedback is belangrijk voor ons.
 
Op zoek naar cursussen in het buitenland?
Ben je op zoek naar een cursusdatabase waarin je kunt zien wat er wordt aangeboden op het gebied van leren en volwassenen?
 
Financial Literacy Week | 23 - 27 mei 2016
Europees initiatief vanuit EPALE voor extra aandacht voor financiering met onder meer blogs, nieuwsberichten en (leer)materialen.
 
Nieuws uit de projecten
 
Waar is de vlag deze maand?
De vlag was in Dubrovnik in het kader van het project ''Volunteer career guide'' van EDOS Foundation. Zij werken aan een training voor vrijwilligers waarin ze leren om ervaringen uit hun vrijwilligerswerk in te zetten voor hun professionele carrière.
 
BRIDGE
In het KA2-project wordt gewerkt aan de opbouw van regionale initiatieven voor de ontwikkeling van begeleiding van laaggeschoolde volwassenen.
 
Evenementen
 
TCA The relevance of Adult Education and the Erasmus+ | 2 juni 2016 (PT) 
Europese conferentie en een contactseminar met focus op Strategische partnerschappen (KA2) voor betrokkenen in de volwasseneneducatie.
 
Evenementen - terugblik
 
Monitoringsbijeenkomst mobiliteitsprojecten in de volwasseneneducatie | 18 mei 2016
Van uitwisseling tussen reddingsbootbemanningen tot onderwijs in gevangenissen en educatie voor mensen met een bijzonder brein. Het kwam allemaal aan de orde tijdens deze bijeenkomst.
 
Meer berichten over Erasmus+ volwasseneneducatie
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Jeugd
Subtitel
 
Save the date: Future proof? Samenwerken met gemeentelijk jongerenwerk in Nederland en Europa
De plek van jongerenwerk is sinds de transitie in elke gemeente anders.Wat is nu de opdracht van het jongerenwerk voor kwetsbare jongeren binnen het lokale gemeentelijk jeugdbeleid en wat zijn de randvoorwaarden voor succesvol jongerenwerk? Hoe verbindt het jongerenwerk zich met het onderwijs, de zorg en de arbeidsmarkt in Nederlandse én Europese gemeenten?

 
Overzicht EVS-trainingen Jeugd Hier vind je een overzicht van de zenddagen, on-arrivaltrainingen en YES/EVS-bijeenkomsten van Europees Vrijwilligerswerk (EVS).
 
Griekenland maakt weer deel uit van het programma Erasmus+ Jeugd
De Europese Commissie heeft I.NE.DI.VI.M (the Youth and Lifelong Learning Foundation) aangesteld als Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd in Griekenland.
 
Foutieve melding van Europese Commissie voor aanvragers Erasmus+ Jeugd
Het komt soms voor dat subsidieaanvragers binnen Erasmus+ Jeugd de volgende melding van de Europese Commissie krijgen.
 
Trainingen en bijeenkomsten
 
YES/EVS-informatiebijeenkomst | 7 juni 2016
Een informatiebijeenkomst voor jongeren over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk in het buitenland (EVS).
 
Adviesbijeenkomst Mobility Tool+ | 16 juni 2016
Bijeenkomst voor alle aanvragers in Erasmus+ Jeugd met een goedgekeurd project.
 
Youth Work Expert Meeting | 27-30 juni 2016
In deze internationale expertbijeenkomst met projectbezoeken komen gemeentelijke beleidsmakers en managers uit het jongerenwerk samen om innovatieve niet-formele educatieve benaderingen tussen het jongerenwerk en samenwerkende partners uit te wisselen en te ontwikkelen, om jongeren in een achterstandssituatie te betrekken in de lokale gemeenschap.
 

Future proof?Samenwerken met gemeentelijk jongerenwerk in Nederland&Europa | 28 juni 2016
De plek van jongerenwerk is sinds de transitie in elke gemeente anders. Wat is nu de opdracht van het jongerenwerk voor kwetsbare jongeren binnen het lokale gemeentelijk jeugdbeleid en wat zijn de randvoorwaarden voor succesvol jongerenwerk?

 
Adviesgesprekken Erasmus+ Jeugd | 30 juni 2016
Adviesgesprekken voor subsidieaanvragen in alle Key Actions.
 
Kijk voor meer trainingen op www.salto-youth.net
Op deze website vind je een uitgebreid aanbod aan (internationale) trainingen, publicaties en methodes op het gebied van jongerenwerk.
 
Go Europe | www.go-europe.nl
 
'Ik heb heel veel Berlijners leren kennen!'
Katja (23) deed een taalcursus Duits in Berlijn: een dikke pré op je CV!
 
Generation What?
Het grootste onderzoek onder Europese jongeren tot nu toe!
 
Europees Filmfestival
Van Zweedse kaskraker tot Spaanse arthouse-film; alles zit erbij!
 
European Youth Portal
 
Het werk van een jongerenvertegenwoordiger
Lees hier het verhaal van Tibbe (21) over zijn functie als jongerenvertegenwoordiger Europese Zaken.
 
Tien Europese musea die je gezien moet hebben!
In welke ben jij al geweest?
 
Meer berichten over Erasmus+ jeugd
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
   
NA Erasmus+ Onderwijs & Training
po-vo-ho: erasmusplus@epnuffic.nl
mbo-ve: erasmusplus@cinop.nl

NA Erasmus+ Jeugd
erasmusplus@nji.nl

www.erasmusplus.nl
 
Twitter   Facebook   youtube   Linkedin