Erasmus+ Nieuwsbrief - meer perspectief
- Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken -
Erasmus+
Nieuwsbrief Erasmus+ voor Onderwijs, Training en Jeugd
# 4 | april 2016
Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Met deze maandelijkse nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van nationale en Europese ontwikkelingen, subsidies, trainingen en andere mogelijkheden in Europa.
 
 
meerdere sectoren
 
primair en voortgezet onderwijs
 
middelbaar beroepsonderwijs
hoger onderwijs
 
volwasseneneducatie
 
jeugd
 
 
 
 
  Nieuws voor meerdere sectoren
Evenementen
 
Webinar Online Linguistic Support (OLS) | 19 april 2016
middelbaar beroepsonderwijs - hoger onderwijs
Training voor online taalondersteuning voor studenten bestaande uit een verplicht assessment van de taalvaardigheid (language assessment) en vrijwillige taalcursussen in zes Europese talen.
 
Nationaal
 
Vervroegde terugkeer studenten Erasmus+
alle onderwijssectoren
Studenten die in een door een terroristische aanslag getroffen stad op uitwisseling zijn, kunnen in overleg met de coördinator Erasmus+ eerder terugkomen. Dit wordt per invidiueel geval bekeken.
 
Waar is jouw vlag Erasmus+ deze maand?
alle onderwijssectoren en jeugd
Bij de toekenning van je project heb je een vlag ontvangen. Maak hiervan een foto en stuur deze in. De meest originele foto wordt jaarlijks beloond.
 
Lem van Eupen gestart als director
primair en voortgezet onderwijs - middelbaar en hoger onderwijs - volwasseneneducatie
Op 1 april jl. is Lem van Eupen gestart als director van het NA Erasmus+ Onderwijs & Training. Met deze benoeming krijgt Erasmus+ in Nederland een fulltime director voor het volledige programma.
 
Ontvangen projectvoorstellen Call 2016 Onderwijs & Training
primair en voortgezet onderwijs - middelbaar en hoger onderwijs - volwasseneneducatie
De deadlines voor het indienen van projectvoorstellen voor Mobiliteit (KA1) en Strategische partnerschappen (KA2) zijn voorbij. Voor de volwasseneneducatie (KA1) is er nog een extra deadline op 4 oktober a.s.
 
Projecten Erasmus+ winnaars Orange Carpet Awards 2016
primair en voortgezet onderwijs - middelbaar beroepsonderwijs - hoger onderwijs
Op het jaarcongres van EP-Nuffic koos het publiek de winnaars van de Orange Carpet Awards 2016. De winnende projecten zijn alle tot stand gekomen met (gedeeltelijke) financiering van Erasmus+.
 
Europees
 
Nieuwe Europese website Erasmus+
alle onderwijssectoren en jeugd
Op 4 april jl. is de nieuwe Europese website gelanceerd. Deze website bevat informatie van zowel het oude als het huidige programma Erasmus+ voor onderwijs, training en jeugd.
 
LLL-Platform pleit voor aanpassingen Erasmus+
primair en voortgezet onderwijs - middelbaar en hoger onderwijs - volwasseneneducatie
Het platform, bestaande uit 39 Europese organisaties, stuurt met een position paper aan op aanpassingen die nodig zijn om de implementatie van Erasmus+ efficiënter en beter te maken.
 
 
  Primair en voortgezet onderwijs
Grensoverschrijdend werkplekleren: de Vlaams-Nederlandse casus | 22 april 2016 (Brussel)
Leren in de praktijk over de grens staan centraal, met nationale en EU-reflectie en (beleids)discussie over wat kwalitatief grensoverschrijdend werkplekleren is. Er zijn nog enkele reserveringen mogelijk. Deelname voor u en/of een collega met overnachting is kosteloos. De reis dient u zelf te bekostigen.
 
Werving van nieuwe scholen LinQ
LinQ - versterking van het talenonderwijs Frans|Duits heeft als doel een impuls te geven aan onze buurtalen. Sinds 2005 hebben al 130 vo-scholen aan het LinQ-project deelgenomen.
 
Studie over de diversiteit binnen het lerarenberoep
Op de School Education Gateway (SEG)  is een studie gepubliceerd over de diversiteit binnen het lerarenberoep, met bijzondere aandacht voor migranten en achtergestelde groepen.
 
Meer berichten over Erasmus+ primair en voortgezet onderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Middelbaar beroepsonderwijs
Evenementen
 
Grensoverschrijdend werkplekleren: de Vlaams-Nederlandse casus | 22 april 2016 (Brussel)
Leren in de praktijk over de grens staan centraal, met nationale en EU-reflectie en (beleids)discussie over wat kwalitatief grensoverschrijdend werkplekleren is. Er zijn nog enkele reserveringen mogelijk. Deelname voor u en/of een collega met overnachting is kosteloos. De reis dient u zelf te bekostigen.
 
Regionale bijeenkomsten KA1 mbo - thema mobiliteit van professionals | 25 en 26 mei 2016
Centraal staan het creëren van draagvlak van internationalisering in de organisatie, het doel, de kwaliteit en de verankering in teamplannen en HR-beleid. 
 
Algemeen
 
Sparren voor de VET Mobility Charter
Nog een kleine maand tot de deadline van de VET Mobility Charter (19 mei). Ben je bezig met het schrijven van je aanvraag, en heb je nog een vraag? Of wil je sparren over bepaalde onderdelen in jouw aanvraag? Neem dan contact op met je vaste adviseur.
 
Uitreiking mbo-studenten Mobility Award 2015
Vivjan Champness (Europrof) heeft afgelopen vrijdag de Mobility Award gewonnen. De tweede prijs was voor Renée Diepstraten (ROC Tilburg) en de derde prijs ging naar Simon Eijkemans van ROC Midden Nederland.
 
Wilweg online tool nu ook voor mbo'ers
Met Wilweg.nl en Wilwegwijzer.nl zien mbo-studenten snel en overzichtelijk welke mogelijkheden er zijn voor een stage of project in het buitenland.
 
Nieuws uit de projecten
 
Bouw huiswerkverblijf Roemenië
Studenten van Noorderpoort, Alfa-college en Terra MBO verblijven van 12 april tot en met 3 mei a.s. in Roemenië voor de bouw van een huiswerkverblijf. Het project is door het NA als good practice beoordeeld.
 
Video Strategische partnerschappen in de praktijk
Horizon College en Lentiz Onderwijsgroep vertellen onder meer over hun aanpak en uitvoering van de ontwikkeling van internationale lesmodules, stages en virtuele opdrachten in hun Strategisch partnerschap.
 
Alfa-college verwelkomt deelnemers project Erasmus+
In het project werken overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen uit drie steden samen aan het versterken van internationaal ondernemerschap. 
 
Internationalisering op Citaverde
Meer weten over de internationaliseringsaanpak van Citaverde en wat de impact is voor zowel de onderwijsinstelling als de student? Bekijk dan hun promotievideo.
 
Meer berichten over Erasmus+ middelbaar beroepsonderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Hoger onderwijs
Algemeen
 
EAIE conferentie september 2016
Het programma van de 26e EAIE conferentie wordt in mei bekend gemaakt, maar een sessie "Imagine mobility... if  every HEI complies with ECHE principles" staat zeker op de rol.
 
Survey Erasmus Student Network
Om te onderzoeken hoe het is gesteld met de huisvesting van internationale studenten en stagiairs heeft het ESN, het Erasmus Student Network, een survey opgezet.
 
40% van de Erasmus Mundus afgestudeerden vindt snel een baan
Het Erasmus Mundus-programma geeft studenten uit de hele wereld de kans om te studeren in twee of meer Europese landen op Masters niveau.
 
Nieuws uit de projecten
 
Workshop Erasmus+ voor Syrische vluchtelingen
Op dinsdag 8 maart jl. vond er aan de Universiteit Leiden een workshop Erasmus+ plaats voor Syrische leraren. Een prachtig project waar hopelijk veel Nederlandse instellingen door geïnspireerd raken.
 
Inspiratie!
Bekijk de testimonial van het EANET netwerk (Tempus project). Het project is een samenwerking tussen Georgië, Moldavië en Oekraïne. De Hogeschool van Amsterdam is de coördinator.
 
Meer berichten over Erasmus+ hoger onderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Volwasseneneducatie
Extra mogelijkheid voor subsidieaanvragen mobiliteit 
4 oktober 2016 is de tweede deadline voor het indienen van projectvoorstellen van mobiliteit KA1 in de volwasseneneducatie.
 
Algemeen
 
Rol volwasseneneducatie bij instroom vluchtelingen in Nederland (en Europa)
Bekijk het Dossier Migranten van EPALE Nederland met goede praktijkvoorbeelden, inspirerende verhalen, goede ideeën en interviews met 'vluchtelingen van nu'.
 
Evenementen
 
EPALE Migrant Education Week 25-29 april 2016
Een online event waarin leerbarrières en sociale inclusie centraal staan. Verschillende issues, in het kader van een betere integratie van migranten, zullen de revue passeren.
 
Internationaliseringsdag Volwasseneneducatie | 18 mei 2016 
Deelnemers leren meer over NL-projecten die met EU-samenwerking het verschil maken. Ook worden zij geinformeerd over EPALE en de mogelijkheden met Erasmus+.
 
Bibliotheken en internationalisering | 20 juni 2016
Uitwisseling van ervaringen, kennis opdoen over de mogelijkheden van Erasmus+ en hoe EPALE bibliotheken kan helpen bij het internationaal samenwerken staan op deze dag centraal. 
 
VERSLAG: Symposium Lezen = groeien | 31 maart 2016
Het symposium had als doel de samenwerking te versterken tussen vrijwilligers, professionals, ervaringsdeskundigen en andere betrokkenen in de strijd tegen laaggeletterdheid. Vier succesvolle samenwerkingsprojecten stonden hierbij centraal.
 
Meer berichten over Erasmus+ volwasseneneducatie
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Jeugd
Algemeen
 
Adviesbijeenkomst Mobility Tool
Voor al je vragen en voor hulp bij het gebruik van de Mobility Tool staan medewerkers van het team van Erasmus+ Jeugd paraat op deze adviesbijeenkomst.
Nieuwe aanvraagformulieren KA2 online
Vanwege een bug in de oude formulieren zijn nu nieuwe aanvraagformulieren voor Key Action 2 verschenen.
Deadline 26 april 2016
 
Nuttige info deadline 26 april 2016
Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen controleren wij eerst of het ingevulde formulier aan alle technische criteria voldoet. Als dit niet het geval is, is de subsidieaanvraag niet ontvankelijk en kunnen wij deze inhoudelijk niet in behandeling nemen.
 
Het aanvraagformulier en je browser: tips!
Let op: in Google Chrome wil het formulier soms niet openen. Gebruik daarom Mozilla Firefox of Internet Explorer als browser.
 
Beperkt budget projecten met partnerlanden KA1 - Jeugd
Het budget voor projecten met partnerlanden is beperkt. Alleen de beste aanvragen, waarin een duidelijke meerwaarde voor samenwerking met partnerlanden is beschreven, maken nog kans op een subsidietoekenning.
Aandachtspunten van subsidieaanvraag door een informele groep
Als informele groep dien je op het volgende te letten bij het indienen van een aanvraag.
 
Mis je de deadline door technische problemen
Heb je vlak voor de deadline technische problemen om het aanvraagformulier voor Erasmus+ in te dienen en mis je hierdoor de deadline? Dan kunnen we in sommige gevallen toch je subsidieaanvraag in behandeling nemen.
 
Youthpass
 
Youthpass beschikbaar voor KA3-projecten
Dit betekent dat jongeren die hebben deelgenomen aan een KA3-project de Youthpass kunnen gebruiken om te reflecteren op hun leerproces en uiteindelijk een certificaat kunnen ontvangen.
 
Trainingen en bijeenkomsten
 
Adviesbijeenkomst Mobility Tool | 19 mei 2016
Een interactieve bijeenkomst voor alle aanvragers binnen Erasmus+ Jeugd met een goedgekeurd project.
 
YES/EVS-informatiebijeenkomst voor jongeren | 7 juni 2016
Een informatiebijeenkomst voor jongeren over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk in het buitenland (EVS).
 
E+MPACT: ‘Just that bit more…’| 8-13 juni 2016
Geef je op vóór 5 mei 2016. Een internationaal studiebezoek over de impact van het programma Erasmus+ Jeugd in plattelandsgebieden.
 
Youth work expert meeting | 27-30 juni 2016
Geef je op vóór 17 mei 2016. The innovative role of municipal youth work in partnership with education, employment and social welfare.
 
Kijk voor meer trainingen op www.salto-youth.net
Op deze website vind je een uitgebreid aanbod aan (internationale) trainingen, publicaties en methodes op het gebied van jongerenwerk.
 
Go Europe | www.go-europe.nl
 
Een handig overzicht van Europese en nationale subsidieprogramma's en fondsen
Ben je op zoek naar subsidie voor jouw internationale projecten of activiteiten? Je kunt je hier oriënteren op mogelijkheden voor financiering in de sectoren zorg en welzijn, jeugd, onderwijs en cultuur.
 
'IJsland wordt wel het Zuid-Europa van Noord-Europa genoemd.'
Lisa vertrok, na het behalen van haar VWO-diploma, voor een half jaar EVS naar IJsland. Het was één groot avontuur bestaande uit rotte haai, zwembaden in de openlucht, walvissen, vulkanen, de crisis, ijs, Sigur Ros en Ásgeir.
Een taalcursus in het buitenland
Waar moet je eigenlijk op letten als je een taalcursus in het buitenland wilt volgen? Check de tips&tricks.
European Youth Portal
 
De NJR zoekt jongerenvertegenwoordigers!
Wil jij de lobby van Brussel tot Straatsburg of UNESCO toespreken in Parijs? Word VN Jongerenvertegenwoordiger van UNESCO of Jongerenvertegenwoordiger Europese Zaken! Stel je uiterlijk 8 mei verkiesbaar.
 
WWOOF!
Als je duurzaamheid hoog op je agenda hebt, in bent voor een andere manier van ‘reizen’ en graag nieuwe sociale contacten aangaat: dan is WWOOFing iets voor jou!
 
Meer berichten over Erasmus+ Jeugd
 
Meer berichten over Erasmus+ Jeugd
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
   
NA Erasmus+ Onderwijs & Training
po-vo-ho: erasmusplus@epnuffic.nl
mbo-ve: erasmusplus@cinop.nl

NA Erasmus+ Jeugd
erasmusplus@nji.nl

www.erasmusplus.nl
 
Twitter   Facebook   youtube   Linkedin