Erasmus+ Nieuwsbrief - meer perspectief
- Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken -
Erasmus+
Nieuwsbrief Erasmus+ voor Onderwijs, Training en Jeugd
# 1 | januari 2016
Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Met deze maandelijkse nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van nationale en Europese ontwikkelingen, subsidies, trainingen en andere mogelijkheden in Europa.
 
 
meerdere sectoren
 
primair en voortgezet onderwijs
 
middelbaar beroepsonderwijs
hoger onderwijs
 
volwasseneneducatie
 
jeugd
 
 
 
 
  Nieuws voor meerdere sectoren
Algemeen
 
Key Action 3 | Initiatives for policy innovation - European policy experimentation
alle sectoren
Deadline voor het indienen van voorstellen binnen deze Key Action over het anticiperen op innovatieve beleidsmaatregelen voor het realiseren van de Europa 2020-doelstellingen is 14 april 2016.
 
Fout in aanvraagformulier mobiliteit KA1
primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
In het aanvraagformulier voor mobiliteit KA1 is een foutieve weergave in de checklist opgenomen.
 
Vluchtelingen
alle onderwijssectoren
De Europese Commissie bevordert de uitwisseling van best practices en relevante projecten met betrekking tot de integratie van migranten in de verschillende niveaus van het onderwijs.
 
Experts gezocht | Deadline voor kandidaatstelling uitgesteld naar 3 februari 2015!
alle onderwijssectoren
Het NA Erasmus+ Onderwijs & Training is op zoek naar experts voor het beoordelen van projectaanvragen en rapportages van projecten in het kader van KA1 en KA2.
 
Lem van Eupen nieuwe director NA Erasmus+
alle onderwijssectoren
Per 1 april 2016 start Lem van Eupen als director National Agency Erasmus+ Education & Training.
 
Campagne 'Overal Dichtbij met 24/7 BZ'
alle sectoren
Ministerie van Buitenlandse Zaken start campagne met 24 uur per dag hulp aan personen in het buitenland voor zowel voor als tijdens de reis.
 
Evenementen
 
Projectadviesdag Strategische partnerschappen | 4 februari 2016 Utrecht
alle onderwijssectoren
Deze dag is bedoeld voor instellingen en scholen die een projectaanvraag Strategische partnerschappen KA2 willen indienen.
 
Sport infoday | Brussel, 3 maart 2016
alle onderwijssectoren
Wat zijn de financieringsmogelijkheden binnen de actie Sport? Kom naar de infodag voor advies en tips over het opstellen en indienen van aanvragen.
 
 
  Primair en voortgezet onderwijs
Algemeen
 
EU Back to School
In het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Raad worden er gastlessen over de Europese Unie gegeven, voor alle niveaus, scholen en Europese onderwerpen.
 
Bezig met een aanvraag po-vo?
Ben je bezig met een aanvraag binnen Key Action 1 of 2 voor het po/vo? Maak dan gebruik van de extra informatie die je helpt bij het indienen van de aanvraag.
 
Meer ruimte voor scholen in Erasmus+
Voor de Call 2016 is door de EC een aantal veranderingen aangebracht in de opzet van de KA2 strategische partnerschappen, zodat er meer scholen in aanmerking komen voor subsidie.
 
Hoe geef je wereldburgerschap vorm?
Hoe draag je als school bij aan de ontwikkeling van leerlingen naar wereldburgers? Leraren vertellen in het IO magazine hoe zij dit vormgeven. 
 
European Toolkit for Schools
Op de SEG is de Toolkit Promoting inclusive learning and tackling early school leaving beschikbaar. Hierin staat meer over hoe leerlingen beter ondersteund kunnen worden om uitval te voorkomen.
 
 
  Middelbaar beroepsonderwijs
Algemeen
 
Check ook de artikelen onder de categorie ' nieuws voor meerdere sectoren'
 
Programme Skills for a lifetime – towards a future proof VET | 16-17 februari 2016
In het kader van het Nederlands voorzitterschap EU - conferentie over beroepsonderwijs dat een goede basis legt voor een startpositie op de arbeidsmarkt, maar ook kan inspelen op leerbehoeften die in de latere loopbaan kunnen ontstaan.
 
Het Nederlandse beroepsonderwijs in beeld
Naast een schematische weergave van het Nederlandse onderwijssysteem ook meer over de uitdagingen en beleidskeuzes en wat het Nederlandse beroepsonderwijs zo uniek maakt.
 
Flyer KIS 2020 - Kwaliteit en Impact Scan
KIS 2020 is een toolkit die je helpt bij het (verder) integreren van internationalisering in het mbo en inbedding van internationalisering in beleid en organisatie.
 
Nieuws uit de projecten
 
Edison project voor ondernemerschap in het mbo
De MBO Raad probeert met het project Edison ondernemerschap te bevorderen en docenten daarin te trainen om een ondernemende houding bij studenten te stimuleren.
 
 
  Hoger onderwijs
Algemeen
 
Mobiliteitsstatistieken Erasmus+
Hoeveel internationale hogerondewijsstudenten zijn er in Nederland? En hoeveel Nederlandse studenten studeren er nu eigenlijk in het buitenland? 
 
Budgetten 2016 Centrale Acties
Op de website van de Europese Commissie zijn de budgetten 2016 voor de Centrale Acties gepubliceeerd.
 
Evenementen
 
Conferentie University – Business Cooperation | Vienna 25-26 februari 2016
Conferentie over University - Business samenwerking, georganiseerd door de EC en de Austrian Federal Economic Chamber en het Austrian Federal Ministry of Science, Research and Economy.
 
 
  Volwasseneneducatie
Algemeen
 
Check ook de artikelen onder de categorie 'nieuws voor meerdere sectoren'
 
Hoe gaat Vlaanderen om met taallessen voor volwassen vluchtelingen?
Collega's in het buitenland, hoe doen zij het. De toestroom van vluchtelingen brengt heel wat maatschappelijke uitdagingen met zich mee.
 
Flyer EPALE - Electronic Platform of Adult Learning in Europe
EPALE is een laagdrempelig digitaal platform waar iedereen die zich bezighoudt met het leren van volwassenen in Europa, elkaar vindt, kennis deelt en ideeën opdoet..
 
Nieuws uit de projecten
 
WorKit: Job Language Kit for Migrants
Migranten in de EU worden vaak geconfronteerd met belemmeringen bij het zoeken naar een baan in een nieuw land vanwege onvoldoende vaktaalkennis.
 
Strategische partnerschappen in de volwasseneneducatie 
In deze video maak je kennis met de projecten ITTA en Pro-Work die in 2014 van start zijn gegaan.
 
Evenementen
 
‘Lezen=Groeien!’ – Symposium | 31 maart 2016
Doel van het symposium is de versterking van de samenwerking tussen vrijwilligers, professionals, ervaringsdeskundigen en andere betrokkenen in de strijd tegen laaggeletterdheid.
 
 
  Jeugd
Algemeen
 

Nuttige info deadline 2 februari Erasmus+ Jeugd
Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen controleren wij eerst of het ingevulde formulier aan alle technische criteria voldoet.

 
Mis je de deadline door technische problemen?
Heb je vlak voor de deadline technische problemen om het aanvraagformulier voor Erasmus+ in te dienen en mis je hierdoor de deadline? Dan kunnen we in sommige gevallen toch je subsidieaanvraag in behandeling nemen.
 
Nieuwe publicatie over NEET
De SALTO-YOUTH-publicatie helpt iedereen die met jongeren werkt te begrijpen wat NEET is en geeft handvatten hoe je jongeren in een NEET-situatie kunt ondersteunen en activeren.
 
Verzekering voor EVS-vrijwilligers
Op het moment dat EVS-vrijwilligers aan hun project beginnen zijn zij wereldwijd verzekerd via de verzekeraar Cigna.
 
YES/EVS-informatiebijeenkomst voor jongeren
De YES/EVS-informatiebijeenkomst is op dinsdag 9 februari. Op deze datum hoor je alles over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk in het buitenland (EVS).
 
Trainingen
 
SOHO-training in IJsland: zenden en ontvangen van EVS-vrijwilligers | 4-8 april 2016
Geef je op vóór 24 januari 2016. De training is bedoeld voor begeleiders, mentoren en contactpersonen die actief zijn bij EVS-projecten.
 
Time to show off! Expertmeeting in Nederland voor jongerenwerkers en jongeren | 1-5 april 2016
Geef je op vóór 14 februari 2016. De training is bedoeld voor een team van één jongere en een jongerenwerker, die succesvol een internationaal project hebben uitgevoerd.
 
YES/EVS-informatiebijeenkomst over EVS | 9 februari 2016
Een informatiebijeenkomst voor jongeren over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk in het buitenland (EVS).
 
Kijk voor meer trainingen op www.salto-youth.net
Op deze website vind je een uitgebreid aanbod aan (internationale) trainingen, publicaties en methodes op het gebied van jongerenwerk.
 
Eurodesk
 
De nieuwe Go-Europe-gids is uit!
Wil jij naar het buitenland, maar weet je nog niet zo goed hoe of wat? Lees dan de gids van Go Europe eens door. Deze gids staat vol met alles wat je moet weten om op avontuur te gaan!
 
EVS door de ogen van een vluchteling
Mina Jaf komt uit Denemarken en is zelf vluchtelinge, ze wilde altijd al graag iets terugdoen voor de samenleving. Door EVS kon ze vluchtelingen in België helpen, én haar eigen skills vergroten.
 
Verhalenwedstrijd van Erasmus+: My special person - our story
Voor de achtste keer wordt de "Europeans involved"-wedstrijd gehouden onder jongeren in Europa. Via youthreporter.eu kun je tot 29 februari 2016 meedoen om de hoofdprijs van €800 in de wacht te slepen.
 
European Youth Portal
 
Vier ook de twintigste verjaardag van EVS!
Sinds 1996, hebben bijna 100.000 jongeren deelgenomen aan internationaal vrijwilligerswerk met de European Voluntary Service.
 
Youthpass
Als je wilt laten zien wat een jongerenuitwisseling, vrijwilligersproject, training of andere activiteit jou heeft opgeleverd en wat je ervan geleerd hebt, dan is Youthpass de uitkomst.
 
   
NA Erasmus+ Onderwijs & Training
po-vo-ho: erasmusplus@epnuffic.nl
mbo-ve: erasmusplus@cinop.nl

NA Erasmus+ Jeugd
erasmusplus@nji.nl

www.erasmusplus.nl
 
Twitter   Facebook   youtube   Linkedin