Erasmus+ Nieuwsbrief - meer perspectief
- Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken -
Erasmus+
Nieuwsbrief Erasmus+ voor Onderwijs, Training en Jeugd
# 7 | november 2015
Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Met deze maandelijkse nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van nationale en Europese ontwikkelingen, subsidies, trainingen en andere mogelijkheden in Europa.
 
 
meerdere sectoren
 
primair en voortgezet onderwijs
 
middelbaar beroepsonderwijs
hoger onderwijs
 
volwasseneneducatie
 
jeugd
 
 
 
 
  Nieuws voor meerdere sectoren
Algemeen
 
Conferentie Erasmus+, hoe maak jij het verschil?
alle sectoren
Houd jij je binnen je organisatie, instelling, school of bedrijf bezig met Erasmus+? Wil je up-to-date blijven en meepraten over de toekomst van Erasmus+? Geef je op voor de conferentie Erasmus+.
 
Snelkoppeling subsidiedocumenten Erasmus+ Onderwijs & Training en Erasmus+ Jeugd
alle sectoren
Wist je dat op onze website een snelkoppeling staat naar de subsidiedocumenten die je nodig hebt voor een aanvraag bij Erasmus+ Onderwijs & Training en Erasmus+ Jeugd?
 
Update Mobility Tool
alle sectoren
Bekijk het overzicht van de laatste updates van de Mobility Tool.
 
Publicatie Erasmus+ Call 2016
alle onderwijssectoren
De officiële oproep tot het indienen van projectvoorstellen voor de Call 2016. 
 
Onderwijs- en opleidingenmonitor gepubliceerd
alle onderwijssectoren
De onderwijs- en opleidingenmonitor is een reeks van jaarverslagen over de ontwikkeling van de onderwijs- en opleidingsstelsels in Europa, waarin de meest recente kwantitatieve en kwalitatieve gegevens, technische verslagen en studies, beleidsdocumenten en ontwikkelingen worden verwerkt.
 
Aanvraagformulieren KA1 mbo én ve online!
middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
De formulieren om een subsidieaanvraag te doen voor Call 2016 KA1 mbo en ve zijn nu beschikbaar.
 
Erasmus+ wil bijdrage leveren aan vluchtelingenproblematiek
primair- en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Met een inventarisatie wil de Europese Commissie praktijkvoorbeelden verkrijgen vanuit het po, vo, mbo en de ve.
 
Evenementen
 
Conferentie Erasmus+, hoe maak jij het verschil | 1 december 2015 | Den Haag
Alle sectoren
Het NA Erasmus+ Onderwjis & Training en het NA Erasmus+ Jeugd organiseren op dinsdag 1 december de conferentie Erasmus+, hoe maak jij het verschil. Aanmelden kan via de website. Let op: voor hogeronderwijsinstellingen geldt een aparte aanmeldprocedure.
 
Informatiebijeenkomst Knowledge and Sector Skills Alliances | 23 november 2015
middelbaar beroepsonderwijs - hoger onderwijs
Knowledge Alliances zijn sectoroverstijgende partnerschappen tussen instellingen voor hoger onderwijs en ondernemingen. Sector Skills Alliances zijn partnerschappen tussen beroepsonderwijsorganisaties en ondernemingen.
 
Cross-sectorial contact seminar Development of competences of supporting work-based learning experiences | 23-25 november 2015 Rome, Italië
meerdere sectoren
Contactseminar voor jeugd, mbo en ho. Het verbeteren van internationale samenwerking tussen formeel en non-formeel leren staat hierbij centraal.
 
Adviesgesprekken Strategische Partnerschappen (KA2) mbo en ve | 19 januari 2016
middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Ben je bezig met een subsidieaanvraag voor Strategische Partnerschappen (KA2) en heb je vragen? Kom naar de adviesgesprekken!
 
Adviesgesprekken Strategische Partnerschappen (KA2) |Save the date: 4 februari 2016
meerdere sectoren
Ben je bezig met een subsidieaanvraag voor Strategische Partnerschappen (KA2) en heb je vragen? Kom naar de adviesgesprekken! Houd de website in de gaten voor de locatie.
 
 
  Primair en voortgezet onderwijs
Hulp nodig bij het invullen van de Mobility Tool?
Heb je problemen bij het indienen van je rapportage in de Mobility Tool? Bel dan ons algemene nummer 070-4260260 en vraag naar Silvia Rossa of Monique Weels. Zij zijn van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur bereikbaar.
 
Gebruikerstraining Mobility Tool
Heb je vragen over het gebruik van de Mobility Tool? Stel ze tijdens de bijeenkomst die het NA in december organiseert. Houd onze website in de gaten voor datum en locatie. Let op: deze training is alleen voor KA1-projecten in het primair en voorgezet onderwijs.
 
 
  Middelbaar beroepsonderwijs
Algemeen
 
Mobility VET Charter - Call 2016 
De VET Mobility Charter vergemakkelijkt KA1-aanvragen voor mbo-organisaties die internationalisering ingebed hebben in beleid en onderwijspraktijk.
 
ECVET schakel een expert in!
Het ECVET Expertteam biedt al jaren expertise aan voor het gebruik van ECVET bij internationale studentenmobiliteit. Ook in het kader van de nieuwe kwalificatiedossiers kan ECVET een rol spelen. Sinds kort wordt ECVET steeds vaker ingezet voor andere doelgroepen.
 
Foto- / videowedstrijd buitenlandstage
Een Europese foto- en videowedstrijd voor stagiair(e)s Erasmus+ die voor stage in het buitenland verblijven.
 
International iMove conference
Op 27 november 2015 vindt in Hamburg, Duitsland, de International iMove conference plaats.
 
Evenementen
 
Gebruikerstraining Mobility Tool  en OLS | 8 december 2015 | Utrecht 
Let op: deze training is alleen voor KA1-projecten. Heb je vragen over lopende projecten, stel ze tijdens deze bijeenkomst.
 
Financiële workshop KA2 | 8 december 2015 | Utrecht
Let op: deze training is alleen voor KA2-projecten. Heb je vragen over lopende projecten, stel ze tijdens deze bijeenkomst.
 
Nieuws uit de projecten
 
EQF / NLQF hands on studiemiddag | 12 november 2015
Om het Europees onderwijssysteem transparanter te maken zijn in de afgelopen jaren hulpmiddelen ontwikkeld zoals het EQF. De studiemiddag is een initiatief van The Dutch Alliance.
 
 
  Hoger onderwijs
Evenementen
 
Informatiebijeenkomst KA103 en KA107 | Save the date 15 december 2015
Op donderdag 15 december organiseert het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training een informatiebijeenkomst over de Call 2016. Houd onze website in de gaten voor het programma en de aanmeldingslink.
 
Algemeen
 
Europese Commissie bezoekt Hogeschool van Amsterdam voor best practice Erasmus+
Een delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het ministerie van OCW en het NA Erasmus+ bracht op 14 oktober 2015 een bezoek aan de HvA.
 
 
  Volwasseneneducatie
Algemeen
 
Even voorstellen: de EPALE ambassadeurs van Nederland
In Nederland werkt EPALE nauw samen met een groep ambassadeurs. Samen met hen probeert EPALE de Nederlandstalige pagina's van interessante en waardevolle content te voorzien.
 
Contact seminar Adult Education
EPALE was aanwezig bij het contact seminar Adult Education in Zandvoort van 28-30 oktober. Lees wat de deelnemers hebben geleerd.
 
Evenementen
 
Feestelijke lancering van EPALE | 16 december 2015 | Utrecht
EPALE is een nieuw digitaal platform voor én door professionals die werkzaam zijn in de volwasseneneducatie.
 
Het Nationale Bibliothekencongres | 9 december 2015 | Eindhoven
Op het programma van het Nationale Bibliothekencongres staat onder andere een debat over de meerwaarde van internationaliseren voor de bibliotheek.
 
Gebruikerstraining Mobility Tool  en OLS | 8 december 2015 | Utrecht 
Let op: deze training is alleen voor KA1-projecten. Heb je vragen over lopende projecten, stel ze tijdens deze bijeenkomst.
 
Financiële workshop KA2 | 8 december 2015 | Utrecht
Let op: deze training is alleen voor KA2-projecten. Heb je vragen over lopende projecten, stel ze tijdens deze bijeenkomst.
 
Contactseminar Participatie van volwassenen 28-30 oktober 2015 (terugblik) 
Participatie in de maatschappij en aansluiting op de arbeidsmarkt stonden centraal tijdens het Europese seminar met ruim 80 Europese deelnemers.
 
Nieuws uit de projecten
 
Senior Citizens and Youngsters in Society 
Doel van het project was de kennis, vaardigheden en competenties van senioren en jongeren met tools te verbeteren, in bijzonder op het vlak van ICT, communicatie en sociale interactie.
 
Terugblik Eindconferentie Grundtvigproject Be2gether
Het Be2gether project heeft als thema Cultural Heritage en de partnerlanden zijn Noorwegen, Polen en Turkije. Scalda is coördinerend partner. 
 
 
  Jeugd
Algemeen
 
Vacature: Erasmus+ Jeugd en Eurodesk zoeken informatiemedewerker
De informatiemedewerker werkt samen met de andere projectassistenten van het team aan de ondersteuning van het programma Erasmus+ Jeugd en werkt met de projectleider aan de uitvoering van Eurodesk.
 
Aanvraagformulieren
 
Aanvraagformulieren Jeugd KA1 en KA3 2016 online!
De formulieren om een subsidieaanvraag te doen voor Key Action 1 en 3 in de sector Jeugd voor de deadline van 2 februari 2016 zijn nu beschikbaar. Het formulier voor KA2 volgt eind november 2015. 
 
Open aanvraagformulieren Jeugd met Adobe Reader 15.9
Met de komst van de nieuwe versie van Adobe Reader 15.9 zijn de problemen om aanvraagformulieren met behulp van dit programma te openen opgelost.
 
Feedback subsidieaanvraag Jeugd
Ben je bezig met een subsidieaanvraag bij het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd en wil je nagaan of je projectvoorstel kans maakt op subsidie? Vraag dan feedback op je conceptaanvraag aan.
 
Jongerenwerk
 
LOGBOOK: jongerenwerk in andere landen
Professional Open Youth Work Europe (POYWE) heeft een online magazine over jongerenwerk in andere landen gelanceerd.
 
Jongerenwerk in en rond de school
Op 8 december a.s. organiseert het Nederlands Jeugdinstituut met de MOgroep en Amersfoortse partners een bijeenkomst over jongerenwerk in en rond de school.
 
Jongerenuitwisselingen
 
Publicatie over jongerenuitwisselingen
Hoe kan een jongerenuitwisseling binnen Erasmus+ Jeugd gebruikt worden als een onderdeel van jongerenwerk? Het boekje Cherry on the cake legt het uit.
 
Make the move!
Hoe vind jij nieuwe partners voor internationale projecten en specifiek voor een jongerenuitwisseling? Van 6-11 oktober hebben 42 deelnemers uit 23 landen deelgenomen aan een contactseminar in Portugal.
 
European Voluntary Service (EVS)
 
Netwerkbijeenkomst EVS-organisaties NL en het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd
Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd organiseert 20 november een jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor alle Nederlandse geaccrediteerde zend-, gast-, en coördinerende organisaties van EVS.
 
Trainingen
 
Netwerkbijeenkomst Nederlandse EVS-organisaties en het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd
20 november 2015. Geef je op vóór 19 november 2015. Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd organiseert een jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor alle Nederlandse geaccrediteerde zend-, gast-, en coördinerende organisaties van EVS. 
 
Adviesgesprekken Erasmus+ Jeugd
27 november 2015. Ben je bezig met een subsidieaanvraag voor een mobiliteitsproject (Key Action 1), een Strategisch Partnerschap (Key Action 2) of een bijeenkomst voor jongeren en beleidsmakers (Key Action 3) op het gebied van jeugd en heb je vragen? Kom naar de adviesgesprekken!
 
BiTriMulti-training - internationale training voor nieuwkomers over jongerenuitwisselingen
15 – 19 december 2015. Geef je op vóór 20 november 2015. Aan de hand van een simulatiespel en workshops doorloop je alle fasen van een jongerenuitwisseling en leer je je eerste uitwisseling van Erasmus+ opzetten.
 
Going International with Migrant Yougsters
9-13 februari 2016. Geef je op vóór 7 december 2015. Een driedaags seminar voor jongerenwerkers die veel met tweede en derde generatie migrantenjongeren werken en enige ervaring of interesse hebben met het organiseren van internationale jongerenprojecten. 
 
SOHO-training in Cyprus: zenden en ontvangen van EVS-vrijwilligers
23 – 27 februari 2016 . Geef je op vóór 22 november 2015. Deze training richt zich op het vergroten van de kwaliteit van EVS-projecten
 
Eurodesk
 
De BuitenlandBeurs 2015 - uitgebreide informatie 
Wil jij naar De BuitenlandBeurs op 27 en/of 28 november in de Jaarbeurs in Utrecht? Hier vind je uitgebreide info over wat je daar kunt verwachten.
 
Youthpass
Als je wilt laten zien wat een jongerenuitwisseling, vrijwilligersproject, training of andere activiteit jou heeft opgeleverd en wat je ervan geleerd hebt, dan is Youthpass de uitkomst.
 
Elke app heeft een prijs
Hoe is het gesteld met jouw online privacy? Houd jij je persoonlijke gegevens in de gaten en bescherm je wat privé is?
 
European Youth Portal
 
Exchange in Portugal
Maurid ging voor een half jaar naar Portugal om daar te studeren, het land te ontdekken en vooral ook veel ervaringen uit te wisselen met jongeren uit andere culturen.
 
Write Now!
Als jij tussen de 15 en 25 bent en je wilt eigenlijk niets liever dan schrijver worden, dan is Write Now! een hele toffe manier om je talent te testen én jezelf een uitdaging te geven.
 
   
NA Erasmus+ Onderwijs & Training
po-vo-ho: erasmusplus@epnuffic.nl
mbo-ve: erasmusplus@cinop.nl

NA Erasmus+ Jeugd
erasmusplus@nji.nl

www.erasmusplus.nl
 
Twitter   Facebook   youtube   Linkedin